User Tools

Site Tools


domazlice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
domazlice [2019/02/13 23:38]
daniel_burda created
domazlice [2019/02/22 17:28] (current)
daniel_burda
Line 1: Line 1:
-Výjezd Domažlice 23.2. 2019+Výjezd Domažlice 23.2. 2019 v rámci Cvičení místa a paměti (3. ročník, pedagog: Ondřej Vavrečka)
  
 itinerář: itinerář:
  
-**odjezd vlakem z Praha hl.n. v 7:45 ( EX 360) s příjezdem do Domažlic v 9:59 +**odjezd vlakem z Praha hl.n. v 7:45 (EX 360) s příjezdem do Domažlic v 9:59** 
-lístek pro dospělé je cca 130,- studenti 50,-**+ 
 +lístek pro dospělé je cca 130,- studenti 50,-
  
 https://​plzen.rozhlas.cz/​ha-ty-svatyj-vavrenecku-6739874 https://​plzen.rozhlas.cz/​ha-ty-svatyj-vavrenecku-6739874
  
-Pokud by byl zájem, ​můžeme se sejít ​s p. Porcházku, místním zeměpiscem, který zkoumá historii míst Domažlicích a okolí. ​+10:00 příjezd do města, procházka do centra Domažlic 
 + 
 +11:00 schůzka v kavárně ​s p. Procházkou 
 + 
 +12:00 výstup na Vavřinec 
 + 
 +13:30 cestou zpět přes náš rodinný dům Hradské ulici 
 + 
 +14:30 možnost ještě navštívit Chodský hrad nebo sochařskou stezku na Baldově 
 + 
 +16:00 odjezd vlaku směr Praha - přijezd do Prahy cca 18:30 
 + 
  
-vlak zpět jede  
-16:01 
-18:01 
-20:01 
domazlice.1550097516.txt.gz · Last modified: 2019/02/13 23:38 by daniel_burda