User Tools

Site Tools


dejiny_novych_medii_new_media_history

This is an old revision of the document!


Dvousemestrový předmět nabízí přehled vývoje nových médií, o umělcích, uměleckých směrech, kategoriích a nástrojích, spojovaných s tímto termínem. Nová média označují kategorii umělecké tvorby, kde hrají zásadní roli pohyblivý obraze, jeho projekce na více než jedno plátno, práce se zvukem, s fyzickým i virtuálním prostředím. Přístupy a koncepty kombinující prostředky kinematografie, animace, experimentálního filmu, kódování, hudební tvorby, performativních umění a masových vysílacích médií.

This two-semester course offers an overview of the development of new media, artists, artistic movements, categories and tools associated with this term. New media indicate a category of artistic production, which plays a vital role working with the moving image, its projection on more than one canvas, working with sound, physical and virtual environments. Approaches and concepts combining resources cinema, animation, experimental film, coding, music production, performing arts and mass broadcast media. An excuse to look at the margins of art making using moving image and beyond in the 20th century.

Garant: Eric Rosenzveig

Lecturers: Miloš Vojtěchovský, Martin Blažíček (1st semester) Eric Rosenzveig, Miloš Vojtěchovský (2nd semestr)

Date and time: Every Wednesday, 2.50pm, 6 mp room 423.

1st semester
summer semester

* Interface, Network, Rosenzveig

Reading
 • Walter Benjamin: The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1936)
 • Marshall McLuhan: Understanding Media: Extension of Man (1964)
 • Vilém Flusser: Towards A Philosophy of Photography (1983)
 • J. David Bolter, Richard Grusin: Remediation-Understanding New Media (1999)
 • Lev Manovich: Language of New Media (2002)
 • Tomáš Dvořák (ed.): Kapitoly z dějin a teorie médií (2010)
 • Siegfried Zielinski: Deep Time Of The Media (2005)
 • François Albera, Maria Tortajada (eds.): Cinema Beyond Film (2010)
 • Futurism: Manifestos [http://www.unknown.nu/futurism/]
 • Gene Youngblood: Expanded Cinema (1970)
 • Lenka Dolanová: Dialog s démony nástrojů - Steina a Woody Vasulkovi (2011)
dejiny_novych_medii_new_media_history.1550061140.txt.gz · Last modified: 2019/02/13 13:32 by milos-vojtechovsky