User Tools

Site Tools


dejiny_novych_medii_new_media_history

Dvousemestrový předmět nabízí přehled vývoje Nových médií, o umělcích, uměleckých směrech, kategoriích a nástrojích, spojovaných s tímto termínem. Nová média označují kategorii umělecké tvorby, kde hraje zásadní roli práce s pohyblivým obrazem, jeho projekcí na více než jedno plátno, práce se zvukem, fyzickým i virtuálním prostředím. Přístupy a koncepty kombinující prostředky kinematografie, animace, experimentálního filmu, kódování, hudební tvorby, performativních umění a masových vysílacích médií.

This two-semester course offers an overview of the development of new media, artists, artistic movements, categories and tools associated with this term. New media indicate a category of artistic production, which plays a vital role working with the moving image, its projection on more than one canvas, working with sound, physical and virtual environments. Approaches and concepts combining resources cinema, animation, experimental film, coding, music production, performing arts and mass broadcast media. An excuse to look at the margins of art making using moving image and beyond in the 20th century.

Garant: Eric Rosenzveig

Lecturers: Eric Rosenzveig, Miloš Vojtěchovský, Martin Blažíček (1st semester)

Date and time: Every Wednesday, 2.50pm, room 423.

1st semester

Introduction (Vojtěchovský) 5.10.2016

Media Archeology and Postmedia theories (Vojtěchovský) 12.10.2016

Music machines, colour organs and cinema experiments (Blažíček) 19.10.2016

Kinetic & light art and sculpture, (Vojtěchovský) 2.11.2016

Computer origins and code art (Vojtěchovský) 9.11.2016

the portapak, live media & video performance, early video installation, Video Installation(Vojtěchovský) 16.11.2016

Video image processing (Blažíček) 23.11.2016

Vasulka (Blažíček) 30.11.2016

Net-art – Internet origins and Net-art from 90s to early 00s (Blažíček) 7.12.2016

After the internet – Web 2.0 and Post-internet (Blažíček) 14.12.2016

Rewind – Class Summary (Vojtěchovský, Rosencveig) 21.12.2016

2nd semester

introduction 2 (Vojtechovsky) 15.2.

Sound art and installation (Rosenzveig) 22.2.

Interface, Network (Rosenzveig) 1.3.

Tactical media (Vojtěchovský) 8.3.

Interactivity I. (Rosenzveig) 15.3.

Telepresence/Telematics/TeleRobotics (Rosenzveig) 22.3.

VR and Immersion (Rosenzveig) 29.3

Locative media (Vojtěchovský) 5.4.

Database cinema (Rosenzveig) 12.4.

Machinima & gamespaces (Rosenzveig) 19.4.

Data Visualization (Rosenzveig) 26.4.

Augmented reality (Rosenzveig)

Bioart (Vojtěchovský) 10.5.

# Course summary 17.5.

Reading

* Walter Benjamin: The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction (1936)

* Marshall McLuhan: Understanding Media: Extension of Man (1964)

* Vilém Flusser: Towards A Philosophy of Photography (1983)

* J. David Bolter, Richard Grusin: Remediation-Understanding New Media (1999)

* Lev Manovich: Language of New Media (2002)

* Tomáš Dvořák (ed.): Kapitoly z dějin a teorie médií (2010)

* Siegfried Zielinski: Deep Time Of The Media (2005)

* François Albera, Maria Tortajada (eds.): Cinema Beyond Film (2010)

* Futurism: Manifestos [http://www.unknown.nu/futurism/]

* Gene Youngblood: Expanded Cinema (1970)

* Valie Export: Valie Export: Expanded Cinema as Expanded Reality, in Senses of Cinema (2003) [http://sensesofcinema.com/2003/28/expanded_cinema/]

* David Curtis, A.L. Rees, Duncan White and Steven Ball ed. - Expanded Cinema, Art Performance Film (2012)

* Lenka Dolanová: Dialog s démony nástrojů - Steina a Woody Vasulkovi (2011)

Některé vybrané kapitoly uvedené literatury byly přeloženy v 'Kapitoly z dějin a teorie médií (2010)'. Ostatní texty jsou dostupny zdarma on-line, v knihovně AMU, nebo jejich části na mediadisku CAS. Pro získání atestace z předmětu stačí seznámení s hlavními tezemi vybraných děl a přehled o probíraných autorech a dílech na přednáškách. V každé sekci jsou u jednotlivých autorů kontextové odkazy na on-line zdroje.

dejiny_novych_medii_new_media_history.txt · Last modified: 2017/07/26 17:17 by eric-rosenzveig