User Tools

Site Tools


computer_origins_and_code_art

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
computer_origins_and_code_art [2018/01/08 13:18]
milos-vojtechovsky
computer_origins_and_code_art [2018/01/08 13:18] (current)
milos-vojtechovsky
Line 3: Line 3:
 otázky: otázky:
  
-1. jaké vlivy na kulturu obecně a umění měly od poloviny 20. století počítače a informační a komunikační technologie?​+**1. jaké vlivy na kulturu obecně a umění měly od poloviny 20. století počítače a informační a komunikační technologie?​**
  
-2. co je to algoritmus a algoritimické umění?+**2. co je to algoritmus a algoritimické umění?**
  
 text: text:
computer_origins_and_code_art.1515413903.txt.gz · Last modified: 2018/01/08 13:18 by milos-vojtechovsky