User Tools

Site Tools


computer_origins_and_code_art

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
computer_origins_and_code_art [2018/01/08 13:14]
milos-vojtechovsky
computer_origins_and_code_art [2018/01/08 13:18] (current)
milos-vojtechovsky
Line 3: Line 3:
 otázky: otázky:
  
-1. jaké vlivy na kulturu obecně a umění měly od poloviny 20. století počítače a informační a komunikační technologie?​+**1. jaké vlivy na kulturu obecně a umění měly od poloviny 20. století počítače a informační a komunikační technologie?​**
  
-2. co je to algoritmus a algoritimické umění?+**2. co je to algoritmus a algoritimické umění?**
  
 text: text:
Line 13: Line 13:
 https://​www.iim.cz/​wiki/​index.php/​Algoritmick%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD https://​www.iim.cz/​wiki/​index.php/​Algoritmick%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
  
 +* Erward Shanken, Art in the Information Age: Technology and Conceptual Art.
  
-vlivy:+https://​artexetra.files.wordpress.com/​2009/​02/​shankenartinfoage.pdf 
 + 
 + 
 +kontext:
 * Logika technologie (mechanika) * Logika technologie (mechanika)
  
Line 49: Line 53:
 == computation machines== == computation machines==
  
-[[Soubor:​Mighty_analog_tree_lightning_empiricist_v11.jpg|thumb|left|comp tree]] 
  
 '''​Genealogy'''​ '''​Genealogy'''​
Line 67: Line 70:
 v polovině 20. století koncipován jako '''​univerzální stroj'''​ ([[Alan Turing]]) v polovině 20. století koncipován jako '''​univerzální stroj'''​ ([[Alan Turing]])
  
-během druhé světové války jako '''​komplexní zařízení'''​ pro řešení úkolů, ​které ​překračují lidskou kapacitu. ​+během druhé světové války jako '''​komplexní zařízení'''​ pro řešení ​složitých ​úkolů, překračujících ​lidskou kapacitu. ​
  
 [http://​youtu.be/​dHV-z-Li43s] [http://​youtu.be/​dHV-z-Li43s]
computer_origins_and_code_art.1515413640.txt.gz · Last modified: 2018/01/08 13:14 by milos-vojtechovsky