User Tools

Site Tools


computer_origins_and_code_art

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
computer_origins_and_code_art [2017/10/18 14:18]
milos-vojtechovsky
computer_origins_and_code_art [2018/01/08 13:18] (current)
milos-vojtechovsky
Line 1: Line 1:
-== CyberneticInformatics and Systems Theory ​==+== Kybernetikainformatika a systémová teorie ​==
  
-Logic (mathematic) and technology (mechanics)+otázky:
  
-influences:+**1. jaké vlivy na kulturu obecně a umění měly od poloviny 20. století počítače a informační a komunikační technologie?​**
  
-Economics+**2. co je to algoritmus a algoritimické umění?**
  
-* Structuralism ​+text:
  
-Russian formalism ​+Vannevar Bush: As We May Think 
 +[http://​www.theatlantic.com/​magazine/​archive/​1945/​07/​as-we-may-think/​303881/​] 
 +https://​www.iim.cz/​wiki/​index.php/​Algoritmick%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD 
 + 
 +* Erward Shanken, Art in the Information Age: Technology and Conceptual Art. 
 + 
 +https://​artexetra.files.wordpress.com/​2009/​02/​shankenartinfoage.pdf 
 + 
 + 
 +kontext: 
 +* Logika technologie (mechanika) 
 + 
 +* Ekonomie 
 + 
 +* Strukturalismus 
 + 
 +* Formalismus ​
  
-Math and Natural science ​+Matematika a přírodní vědy 
  
-* Management ​of Complex Systems+* Management ​komplexních systémů
  
-Mechanistic Utopias - politics+politika
  
 '''​The machine that changed the world''',​ documentary '''​The machine that changed the world''',​ documentary
Line 37: Line 53:
 == computation machines== == computation machines==
  
-[[Soubor:​Mighty_analog_tree_lightning_empiricist_v11.jpg|thumb|left|comp tree]] 
  
 '''​Genealogy'''​ '''​Genealogy'''​
Line 55: Line 70:
 v polovině 20. století koncipován jako '''​univerzální stroj'''​ ([[Alan Turing]]) v polovině 20. století koncipován jako '''​univerzální stroj'''​ ([[Alan Turing]])
  
-během druhé světové války jako '''​komplexní zařízení'''​ pro řešení úkolů, ​které ​překračují lidskou kapacitu. ​+během druhé světové války jako '''​komplexní zařízení'''​ pro řešení ​složitých ​úkolů, překračujících ​lidskou kapacitu. ​
  
 [http://​youtu.be/​dHV-z-Li43s] [http://​youtu.be/​dHV-z-Li43s]
Line 68: Line 83:
  
 Posthumanismus [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Posthuman]] Posthumanismus [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Posthuman]]
- 
  
  
Line 80: Line 94:
 [http://​www2.iim.cz/​wiki/​index.php/​File:​A-Selected-Chronology-of-Computer-Art.pdf] [http://​www2.iim.cz/​wiki/​index.php/​File:​A-Selected-Chronology-of-Computer-Art.pdf]
  
-* [[Vannevar Bush]]:As We May Think+* [[Vannevar Bush]]: As We May Think
 [http://​www.theatlantic.com/​magazine/​archive/​1945/​07/​as-we-may-think/​303881/​] [http://​www.theatlantic.com/​magazine/​archive/​1945/​07/​as-we-may-think/​303881/​]
  
 * [http://​www.iim.cz/​wiki/​index.php/​File:​Galloway.pdf] The Interface Effect, Alexander R. Galloway * [http://​www.iim.cz/​wiki/​index.php/​File:​Galloway.pdf] The Interface Effect, Alexander R. Galloway
  
-[[Genealogy of computation machinede]]+[[Genealogie komputačních aparátů]]
  
computer_origins_and_code_art.1508329110.txt.gz · Last modified: 2017/10/18 14:18 by milos-vojtechovsky