User Tools

Site Tools


computer_origins_and_code_art

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
computer_origins_and_code_art [2017/10/18 14:11]
milos-vojtechovsky created
computer_origins_and_code_art [2018/01/08 13:18] (current)
milos-vojtechovsky
Line 1: Line 1:
-== CyberneticInformatics and Systems Theory ​==+== Kybernetikainformatika a systémová teorie ​==
  
-Logic (mathematic) and technology (mechanics)+otázky:
  
-influences:+**1. jaké vlivy na kulturu obecně a umění měly od poloviny 20. století počítače a informační a komunikační technologie?​**
  
-Economics+**2. co je to algoritmus a algoritimické umění?**
  
-* Structuralism ​+text:
  
-Russian formalism ​+Vannevar Bush: As We May Think 
 +[http://​www.theatlantic.com/​magazine/​archive/​1945/​07/​as-we-may-think/​303881/​] 
 +https://​www.iim.cz/​wiki/​index.php/​Algoritmick%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
  
-Math and Natural science ​+Erward Shanken, Art in the Information Age: Technology ​and Conceptual Art.
  
-* Management of Complex Systems+https://​artexetra.files.wordpress.com/​2009/​02/​shankenartinfoage.pdf
  
-Mechanistic Utopias - politics+ 
 +kontext: 
 +Logika technologie (mechanika) 
 + 
 +* Ekonomie 
 + 
 +* Strukturalismus 
 + 
 +* Formalismus  
 + 
 +* Matematika a přírodní vědy  
 + 
 +* Management komplexních systémů 
 + 
 +* politika
  
 '''​The machine that changed the world''',​ documentary '''​The machine that changed the world''',​ documentary
Line 33: Line 49:
 04.58 04.58
 http://​vimeo.com/​78980033 http://​vimeo.com/​78980033
 +
 +
 +== computation machines==
 +
 +
 +'''​Genealogy'''​
 +
 +* [[Genealogy of computation machine]] in czech partly
 +
 +"The conflation of the looming finale to the milennium and the endless crescendo of technologies,​ anxieties, and excesses of the past decade (let alone the past century), has opened the floodgates of everything from calculated rumination to desperate illusion, from neo-utopian theology to rhizomatic universality. Surely the seductions of cyber-culture,​ the emerging electronic crisis of dispersion, disavowal, the disappearance of the public sphere, the disembodiment of the self, are already contained in a deeply regulated system in which consensus, representation,​ and politics are happily abandoned in favor of tele-presence and fallacies of ubiquity."​ Tim Druckery
 +
 +[adaweb.walkerart.org [http://​adaweb.walkerart.org/​context/​reflex/​previous.html]
 +
 +
 +[[David Brin]] : The Radical Transparency: ​ [http://​www.davidbrin.com/​transparency.html] Youtube speech: [http://​youtu.be/​r0AX79lT4_c] [http://​youtu.be/​8oz2CZgrm8k]
 +
 +
 +počítac původně konstruován a koncipován jako: komputační nástroj - '''​mechanický aritmetický nástroj'''​ pomůcka pro usnadnění počítání - abakus - demografickou kontrolu.
 +
 +v polovině 20. století koncipován jako '''​univerzální stroj'''​ ([[Alan Turing]])
 +
 +během druhé světové války jako '''​komplexní zařízení'''​ pro řešení složitých úkolů, překračujících lidskou kapacitu. ​
 +
 +[http://​youtu.be/​dHV-z-Li43s]
 +
 +* '''​kybernetika'''​
 +
 +[[Soubor:​Bcynerneticsthree-waves.png|thumb|left|cybernetic chart]]
 +
 +po druhé světové válce exponenciální vývoj počítačů - analogový - digitální,​ "​nástroj,​ který změnil svět" - operační systémy, paměť, [[interface]],​ hardware, software, sítě, umělá inteligence,​ technosféra - Cloud computing
 +
 +[[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Cloud_computing]] ​
 +
 +Posthumanismus [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Posthuman]]
 +
 +
 +== texts to read ==
 +
 +
 +* '''​Edward Shanken''':​ Art in the Information Age:​Technology and Conceptual Art
 +[http://​www2.iim.cz/​wiki/​index.php/​File:​Shankenartinfoage.pdf]
 +
 +* '''​Copper Giloth'''​ and Lynn Pocock-Williams:​A Selected Chronology of Computer Art: Exhibitions,​ Publications,​ and Technology
 +[http://​www2.iim.cz/​wiki/​index.php/​File:​A-Selected-Chronology-of-Computer-Art.pdf]
 +
 +* [[Vannevar Bush]]: As We May Think
 +[http://​www.theatlantic.com/​magazine/​archive/​1945/​07/​as-we-may-think/​303881/​]
 +
 +* [http://​www.iim.cz/​wiki/​index.php/​File:​Galloway.pdf] The Interface Effect, Alexander R. Galloway
 +
 +[[Genealogie komputačních aparátů]]
 +
computer_origins_and_code_art.1508328690.txt.gz · Last modified: 2017/10/18 14:11 by milos-vojtechovsky