User Tools

Site Tools


charles_babbage

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

charles_babbage [2017/10/18 14:34]
milos-vojtechovsky created
charles_babbage [2017/10/18 15:01] (current)
milos-vojtechovsky
Line 2: Line 2:
  
  
-[[Image:​Babbageport.jpg|thumb|left|alt text]]+
  
  
 V roce 1822 sestrojil diferenciální stroj pro výpočet hodnot kvadratických polynomů; později návrh rozšířil až na výpočet polynomů 10. stupně, ale pro technické problémy nebyl diferenciální stroj nikdy dokončen. V roce 1834 Babbage navrhl programově řízený mechanický číslicový počítač, který nazval „analytický stroj“. Jeho koncepce již v podstatě odpovídala běžným počítačům – měl aritmetickou jednotku, paměť, vstupní jednotku a tiskárnu. Program však nebyl uložen v paměti, ale čten zvláštním snímačem. Přestože nebyl nikdy plně realizován,​ předběhl tehdejší dobu nejméně o 100 let a je považován za první univerzální počítač V roce 1822 sestrojil diferenciální stroj pro výpočet hodnot kvadratických polynomů; později návrh rozšířil až na výpočet polynomů 10. stupně, ale pro technické problémy nebyl diferenciální stroj nikdy dokončen. V roce 1834 Babbage navrhl programově řízený mechanický číslicový počítač, který nazval „analytický stroj“. Jeho koncepce již v podstatě odpovídala běžným počítačům – měl aritmetickou jednotku, paměť, vstupní jednotku a tiskárnu. Program však nebyl uložen v paměti, ale čten zvláštním snímačem. Přestože nebyl nikdy plně realizován,​ předběhl tehdejší dobu nejméně o 100 let a je považován za první univerzální počítač
  
-[[Image:​704160.gif|thumb|thumb|left|alt text]] 
  
  
Line 15: Line 14:
  
 Napsal také článek Ninth Bridgewater Treatise, ve kterém vysvětluje teorii, podle které Bůh stvořil zákony (vlastně programy) způsobující postupný vznik živočišných druhů, místo aby každý druh tvořil speciálním zázrakem. Napsal také článek Ninth Bridgewater Treatise, ve kterém vysvětluje teorii, podle které Bůh stvořil zákony (vlastně programy) způsobující postupný vznik živočišných druhů, místo aby každý druh tvořil speciálním zázrakem.
 +
 +*[[genealogie_komputacnich_aparatu]]
charles_babbage.1508330061.txt.gz · Last modified: 2017/10/18 14:34 by milos-vojtechovsky