User Tools

Site Tools


charles_babbage

Za tvůrce prvního počítače je všeobecně pokládán anglický matematik 'Charles Babbage'.

V roce 1822 sestrojil diferenciální stroj pro výpočet hodnot kvadratických polynomů; později návrh rozšířil až na výpočet polynomů 10. stupně, ale pro technické problémy nebyl diferenciální stroj nikdy dokončen. V roce 1834 Babbage navrhl programově řízený mechanický číslicový počítač, který nazval „analytický stroj“. Jeho koncepce již v podstatě odpovídala běžným počítačům – měl aritmetickou jednotku, paměť, vstupní jednotku a tiskárnu. Program však nebyl uložen v paměti, ale čten zvláštním snímačem. Přestože nebyl nikdy plně realizován, předběhl tehdejší dobu nejméně o 100 let a je považován za první univerzální počítač

Jeho významnou spolupracovnicí a přítelkyní byla Ada, Lady Lovelace, dcera básníka George Gordona Byrona, která je dnes mj. považována za první programátorku a autorku myšlenky podmíněného skoku.

Kromě svých strojů vyučoval matematiku na Cambridge a zabýval se kryptografií – zlomil Vigenèrovu šifru, přesněji tu složitější z těch, jež se tak nazývaly. Jednalo se o polyalfabetickou šifru s klíčem prodlužovaným zprávou.

Napsal také článek Ninth Bridgewater Treatise, ve kterém vysvětluje teorii, podle které Bůh stvořil zákony (vlastně programy) způsobující postupný vznik živočišných druhů, místo aby každý druh tvořil speciálním zázrakem.

*genealogie_komputacnich_aparatu

charles_babbage.txt · Last modified: 2017/10/18 15:01 by milos-vojtechovsky