User Tools

Site Tools


blok_technickych_cviceni

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
blok_technickych_cviceni [2020/06/11 17:28]
ondrej-vavrecka [Cvičení místa a paměti]
blok_technickych_cviceni [2020/06/11 17:29] (current)
ondrej-vavrecka [Cvičení místa a paměti]
Line 183: Line 183:
     * 7.  dubna 2020 - učebna 428     * 7.  dubna 2020 - učebna 428
     * 28. dubna 2020 - učebna 428     * 28. dubna 2020 - učebna 428
-  Popis: Student je seznámen s pojmy vizuální archeologie. Ve skupinovém pedagogickém procesu pracuje na audiovizuální dramatické či adramatické kompozici, ve které prakticky tyto pojmy využívá. Zároveň využívá znalosti a schopnosti, které si osvojil během dvou předchozích let a které zde prohlubuje. Jde především o zvládnutí živé tvůrčí situace mimo laboratorní podmínky školy s její teoretickou základnou (vychází z „Cvičení v televizním ateliéru“,​ II. ročník) a to tím, že student pracuje na místě vně školy. Jde také o využití techniky záznamu zvuku a pohyblivého obrazu a jejich postprodukční zpracování (vychází z cvičení „Kamera a střih, kompozice a dramaturgie“,​ I. ročník).+  ​Popis: Student je seznámen s pojmy vizuální archeologie. Ve skupinovém pedagogickém procesu pracuje na audiovizuální dramatické či adramatické kompozici, ve které prakticky tyto pojmy využívá. Zároveň využívá znalosti a schopnosti, které si osvojil během dvou předchozích let a které zde prohlubuje. Jde především o zvládnutí živé tvůrčí situace mimo laboratorní podmínky školy s její teoretickou základnou (vychází z „Cvičení v televizním ateliéru“,​ II. ročník) a to tím, že student pracuje na místě vně školy. Jde také o využití techniky záznamu zvuku a pohyblivého obrazu a jejich postprodukční zpracování (vychází z cvičení „Kamera a střih, kompozice a dramaturgie“,​ I. ročník).
   * Zadání: ​ Studentem asistovaná anamnéza místa. Student si najde a zvolí místo, které je důležité z hlediska jeho osobní či lokální historie nebo z hlediska tzv. velkých dějin. Poté provede výzkum tohoto místa, který sestává se sběru paměťového materiálu, ať již sekundárních „dokumentů“ či bezprostředních svědectví,​ a nalézání významového tkaniva mezi jeho složkami. Během tohoto procesu dochází k proměně studentova vztahu ke zvolenému místu a vice versa, které přispěje ke zhmotnění výsledného díla. Navštívíme – pokud možno – jedno či více těchto míst, abychom byli společně vystaveni působení jeho genia. V další fázi student volí odpovídající vyjadřovací prostředky pohyblivého obrazu a zvuku ke zprostředkování paměti místa sestávající jak z informace tak emoce a završuje tvar. Může jít např. o dokumentaci živého zásahu do zvoleného místa, fikční reinterpretaci místa, „katalog místních pohyblivých věcí“ apod. Ve cvičení se klade důraz na schopnost samostatně interpretovat skutečnost,​ oživit ji osobním vkladem, péčí a vášní a zprostředkovat toto druhým.   * Zadání: ​ Studentem asistovaná anamnéza místa. Student si najde a zvolí místo, které je důležité z hlediska jeho osobní či lokální historie nebo z hlediska tzv. velkých dějin. Poté provede výzkum tohoto místa, který sestává se sběru paměťového materiálu, ať již sekundárních „dokumentů“ či bezprostředních svědectví,​ a nalézání významového tkaniva mezi jeho složkami. Během tohoto procesu dochází k proměně studentova vztahu ke zvolenému místu a vice versa, které přispěje ke zhmotnění výsledného díla. Navštívíme – pokud možno – jedno či více těchto míst, abychom byli společně vystaveni působení jeho genia. V další fázi student volí odpovídající vyjadřovací prostředky pohyblivého obrazu a zvuku ke zprostředkování paměti místa sestávající jak z informace tak emoce a završuje tvar. Může jít např. o dokumentaci živého zásahu do zvoleného místa, fikční reinterpretaci místa, „katalog místních pohyblivých věcí“ apod. Ve cvičení se klade důraz na schopnost samostatně interpretovat skutečnost,​ oživit ji osobním vkladem, péčí a vášní a zprostředkovat toto druhým.
   * Médium: video/film 4-9 min.   * Médium: video/film 4-9 min.
blok_technickych_cviceni.txt · Last modified: 2020/06/11 17:29 by ondrej-vavrecka