User Tools

Site Tools


blok_technickych_cviceni

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blok_technickych_cviceni [2020/01/07 12:00]
eric-rosenzveig [Technical Aesthetics of Sound]
blok_technickych_cviceni [2020/03/30 19:30] (current)
martin-blazicek [Design interaktivního dokumentu]
Line 66: Line 66:
     * 18. únor 2020 - učebna 423     * 18. únor 2020 - učebna 423
     * 25. únor 2020 - učebna 423     * 25. únor 2020 - učebna 423
-    * 10. březen 2020 - učebna 423+    * 17. březen 2020 - učebna 423
     * 24. březen 2020 - učebna 428 (Sara Pinheiro: zvuk)     * 24. březen 2020 - učebna 428 (Sara Pinheiro: zvuk)
-    * 7. duben 2020 - učebna 428: 10:00-18:00+    * 14. duben 2020 - učebna 428
     * 21. duben 2020 - učebna 428: 10:00-18:00     * 21. duben 2020 - učebna 428: 10:00-18:00
     * 5. květen 2020 - učebna 423: 10:00-18:00     * 5. květen 2020 - učebna 423: 10:00-18:00
Line 120: Line 120:
   * Termín: ​   * Termín: ​
     * 25. února 2020     * 25. února 2020
-    * 28. února 2020 +    * 28. února 2020  ​presny cas vyuky bude upresnen 
-    * 3. 3. 2020 presny cas vyuky bude upresnen+    * 3. 3. 2020
   * In this blok, students are given a short movie (e.g., fiction, animation, video-art) to make the sound design for. The focus is on editing and mixing sounds. The blok is based on Reaper and basic plug-ins (Equalization,​ Compression,​ De-noising, Reverb).   * In this blok, students are given a short movie (e.g., fiction, animation, video-art) to make the sound design for. The focus is on editing and mixing sounds. The blok is based on Reaper and basic plug-ins (Equalization,​ Compression,​ De-noising, Reverb).
  
Line 128: Line 128:
   * Přednáší:​ Dominik Krutský   * Přednáší:​ Dominik Krutský
   * Místo: 436   * Místo: 436
-  * Termín: ​18. únor 2020 +  * Termín: ​21. únor 2020
-  * 21. února ​2020+
  
   * Student se naučí základní práci s barevnými korekcemi v softwaru DaVinci Resolve: import filmu, korekce, export. - - - Student na hodinu přinese film, se kterým chce pracovat.   * Student se naučí základní práci s barevnými korekcemi v softwaru DaVinci Resolve: import filmu, korekce, export. - - - Student na hodinu přinese film, se kterým chce pracovat.
Line 139: Line 138:
   * Použitý jazyk: HTML, CSS   * Použitý jazyk: HTML, CSS
   * Termíny:   * Termíny:
-  * Út 10. 3. 2020 +  * Út 31. 3. 2020 https://​us04web.zoom.us/​j/​877219712 
-  * Út 173. 2020 +  * Út 74. 2020 
-  * Út 203. 2020+  * Út 144. 2020
 Základní prvky HTML5/CSS dokumentů s prvky javascriptu,​ design a interakce. ​ Základní prvky HTML5/CSS dokumentů s prvky javascriptu,​ design a interakce. ​
 Cvičení: Elektronický dokument s prvky interakce. ​ Cvičení: Elektronický dokument s prvky interakce. ​
Line 148: Line 147:
 ==== Nová média: interaktivita a physical computing ==== ==== Nová média: interaktivita a physical computing ====
  
-  * Přednáší:​ Michal Kindernay+  * Přednáší:​ Michal Kindernay, Jakub Hybler
   * Místo: IIM (www.iim.cz)   * Místo: IIM (www.iim.cz)
   * Termín: ​   * Termín: ​
-    * 24.3 2020 trziste 20 from 14:30 +    * 10.3 2020 Tržiště ​from 14:30 
-    * 31.3.2020 IIM from 14:30 +    * 17.3.2020 IIM from 14:30 
-    * 7duben 2020 IIM from 14:30 +    * 20.3.2020 IIM from 14:30 
-    * 14duben 2020 IIM from 14:30+    * 24.3.2020 IIM from 14:30
  
  
Line 196: Line 195:
   * Místo: 436   * Místo: 436
   * Termín:   * Termín:
-    * 17. prosince 2019 - učebna ​436+    * 17. prosince 2019 - učebna ​428
     * 28. únor 2020 - výjezd     * 28. únor 2020 - výjezd
-    * 24. březen 2020 - učebna 423 
     * 7.  dubna 2020 - učebna 428     * 7.  dubna 2020 - učebna 428
 +    * 28. dubna 2020 - učebna 428
   * Studentem asistovaná anamnéza místa. Student si najde a zvolí místo, které je důležité z hlediska jeho osobní či lokální historie nebo z hlediska tzv. velkých dějin. Poté provede „výzkum“ tohoto místa, který sestává se sběru paměťového materiálu (sekundárních „dokumentů“ či bezprostředních svědectví) a nalézání významového tkaniva mezi jeho složkami. Během tohoto procesu dochází k proměně studentova vztahu ke zvolenému místu a vice versa. Tato změna postoje se otiskne ve výsledném dílu. Navštívíme – pokud možno – jedno či více těchto míst, abychom společným působením jeho genia mohli být přítomni této proměně. V další fázi student volí odpovídající vyjadřovací prostředky ke zprostředkování paměti místa sestávající jak z informace tak emoce a završuje tvar. Může jít např. o dokumentaci živého zásahu do zvoleného místa, fikční reinterpretaci místa, „katalog místních pohyblivých věcí“ apod. Ve cvičení se klade důraz na schopnost samostatně interpretovat skutečnost,​ oživit ji osobním vkladem, péčí a vášní a zprostředkovat toto druhým.   * Studentem asistovaná anamnéza místa. Student si najde a zvolí místo, které je důležité z hlediska jeho osobní či lokální historie nebo z hlediska tzv. velkých dějin. Poté provede „výzkum“ tohoto místa, který sestává se sběru paměťového materiálu (sekundárních „dokumentů“ či bezprostředních svědectví) a nalézání významového tkaniva mezi jeho složkami. Během tohoto procesu dochází k proměně studentova vztahu ke zvolenému místu a vice versa. Tato změna postoje se otiskne ve výsledném dílu. Navštívíme – pokud možno – jedno či více těchto míst, abychom společným působením jeho genia mohli být přítomni této proměně. V další fázi student volí odpovídající vyjadřovací prostředky ke zprostředkování paměti místa sestávající jak z informace tak emoce a završuje tvar. Může jít např. o dokumentaci živého zásahu do zvoleného místa, fikční reinterpretaci místa, „katalog místních pohyblivých věcí“ apod. Ve cvičení se klade důraz na schopnost samostatně interpretovat skutečnost,​ oživit ji osobním vkladem, péčí a vášní a zprostředkovat toto druhým.
   * Médium: video/film 4-9 min.   * Médium: video/film 4-9 min.
blok_technickych_cviceni.1578394807.txt.gz · Last modified: 2020/01/07 12:00 by eric-rosenzveig