User Tools

Site Tools


blok_technickych_cviceni

This is an old revision of the document!


Blok technických cvičení CAS FAMU

Garant předmětu: Eric Rosenzveig

Čas výuky (není-li stanoveno jinak): 14.30 - 18.00

1. ročník

Úvodní blokové cvičení (společné pro 1. a 4. ročník)

 • Přednáší: Eric Rosenzveig
 • Místo: 428
 • Termín: 1. října 2019, 14:30-16:30
 • CAS: co to je? Bílá kniha. Půjčování techniky.

Exkurze do Galerie mésta Pardubic - obhlídka prostoru a workshop na kolech

 • Přednáší: Ondřej Vavrečka
 • Místo: Pardubice
 • Termín: 8. října 2019, 10:00-19:00

Úvod do Institutu Intermédií (společné pro 1. a 4. ročník)

 • Přednáší: Jakub Hybler
 • Místo: IIM (www.iim.cz)
 • Termíny:
  • 15. října 2019: Institut intermédií - úvod, exkurze po budově 14.30 - 16.00
  • 29. října 2019: multiscreen a vícekanálový zvuk s kinektem 14.30 - 16.30

Média

 • Přednáší: Martin Blažíček, Ondřej Vavrečka
 • Místo: 436
 • Používaný software: MediaInfo, Adobe Media Encoder, Resolve, další střihové programy
 • Termíny:
  • 22. 10. 2019 (Martin Blažíček)
  • 5. 11. 2019 (Ondřej Vavrečka)
 • Úvodní seznámení s digitálním workflow, obrazovými a zvukovými formáty, práce se soubory, konverze, příprava postprodukce pro střih, efektové zpracování a zásady při distribuci audiovizuálnách souborů.

Kurs dialogického jednání - Poněšice (modul)

 • Přednáší: Václav Trojan (vaclav.trojan@damu.cz)
 • Termín: 23. a 24. listopad 2019
 • “Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem, resp. partnery) zpravidla o samotě. Z autopsie snad každému známé tzv. samomluvy nebo samohry. Dále pak jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci „veřejné samoty“ (Stanislavskij), za přítomnosti a pozornosti „diváků“. V situaci, kdy „jako kdyby“ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu.” (http://www.ivanvyskocil.cz/html/dialogicke.html)

Introduction to Sound

 • Přednáší: Sara Pinheiro
 • Termín:
  • 12. listopad 2019 - venku (TBA - from 4pm)
  • 19. listopad 2019 - tržiště
  • 26. listopad 2019 - tržiště
 • In this blok, students are introduced to microphone directionality, sound settings and recorders. After making their own recording, they will be also introduced to sound editing. It starts with a sound- walk and then a field recording session. We then move to the class room to listen and edit the captured sounds into a short and collective composition.

Kamera a střih, kompozice a dramaturgie

 • Přednáší: Ondřej Vavrečka, Sara Pinheiro
 • Termín:
  • 10. prosince 2019 - učebna 436
  • 11. únor 2020 - učebna 423
  • 25. únor 2020 - učebna 423
  • 10. březen 2020 - učebna 423
  • 24. březen 2020 - učebna 428 (Sara Pinheiro: zvuk)
  • 7. duben 2020 - učebna 428: 10:00-18:00
  • 21. duben 2020 - učebna 428: 10:00-18:00
  • 5. květen 2020 - učebna 423: 10:00-18:00
  • * Poněšice
  • 02. červen 2020 - učebna 428: 14:00-18:00
  • 09. červen 2020 - učebna 436 (Sara Pinheiro: zvuk)
 • Klazurní cvičení „Potřebuji vám ukázat toto“. Cvičení slouží jako úvod do filmové řeči. Student si připraví jednoduché téma, se kterým je osobně vnitřně spojen a o kterém chce zpravit diváka filmovým sdělením. Výsledným dílem bude uzavřené sdělení v řeči obrazů (dokumetárního, hraného či jakéhohokoli jiného charakteru). Student musí akrtikulovat pozici, kterou k tématu zaujímá. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla, tak na jeho schopnost komunikovat s druhými. Student má možnost předvést schopnost sebereflexe a schopnost tvořivě reflektovat vyvářené dílo. Film se prezentuje v Poněšicích, kde má student možnost zakusit, jak jeho dílo působí na velkém plátně a před nezaujatým publikem. Mezi závěrečným promítáním filmu na klauzurách tak vzniká ještě čas jeho tvar vybrousit. Délka filmu: 3-6 min.
 • používaný software: Avid

Archiv, anotace, dokumentace

 • Přednáší: Eric Rosenzveig
 • Termín: 28. duben 2020
 • Seznámení archivními a formálními technickými požadavky archivu CASu. Jak napsat anotaci. Jak pořídit dokumentaci.

2. ročník

Grafický design v elektronickém prostředí

 • Přednáší: Martin Blažíček
 • Místo: 423
 • Používaný software: Adobe Photoshop
 • Termíny:
 • Út 12. 11. 2019
 • Út 19. 11. 2019
 • Út 26. 11. 2019

Návrh grafického řešení interface v prostředí 2d grafického editoru. Úvod do základních principů grafické kompozice, práce ve vrstvách, masky, práce se soubory a grafickými objekty. Cvičení: Grafická kompozice, návrh interface

Cvičení v televizním ateliéru

 • Přednáší: Ondřej Vavrečka, Vít Petrášek
 • Místo: Studio FAMU + Lažan
 • Seznámení s ateliérem vybaveným tříkamerovým systémem určeným pro živý střih. Ve cvičení jde o to, aby studenti byli schopní vytvořit funkční tým, který je schopný spolupráce. Studenti jsou kompletními autory celého díla.
 • Termíny a náplň:
  • 03. 12. 2019: Prezentace idey, která vyústí v architektonický plán studia. - - - Na první setkání studenti přinesou ideu, situaci apod., kterou se chtějí v ateliéru zabývat. Obsahově je vše zcela otevřené. Studenti mohou buď pracovat každý na svém projektu (ovšem ve společné architektuře) nebo celý ročník pracuje na jednom společném projektu. Natáčení, do kterého se nepočítají zkoušky, trvá celkem tři dny. Během tohoto termínu je bezpodmínečně nutné vměstnat veškerou realizaci buď individuálních projektů nebo jednoho společného komplexnejšího projektu. Výsledkem první konzulatce bude jednoduchý architektonický plán, který studenti prezentují pracovníkům stavby a osvětlovačovi ve Studiu FAMU. Místo a čas: Studio FAMU (14:00 - 14:45)
  • TBA: Stavba (podle dodaného plánu vycházejícího z potřeb studentů). - - - Prezentace záměru, plánu ve Studiu FAMU.
  • TBA: Příprava. - - - Zaučení do techniky živého střihu (Vít Petrášek). Příprava natáčení. Společné zkoušení.
  • TBA: Natáčení. - - - Každý student zaujme jak roli kameramana, tak roli režiséra, tak roli střihače živého záznamu.
  • polovina ledna 2019 (datum bude upřesněno). Prezentace výsledného sestřihu s hotovým ozvučením a barevnými korekcemi. Místo: Lažan
 • Výstup: video (2-12 min.)

Barevné korekce

 • Přednáší: Dominik Krutský
 • Místo: 436
 • Termín: 11. únor 2020
 • Termín: 18. únor 2020
 • Student se naučí základní práci s barevnými korekcemi v softwaru DaVinci Resolve: import filmu, korekce, export. - - - Student na hodinu přinese film, se kterým chce pracovat.

Technical Aesthetics of Sound

 • Přednáší: Sara Pinheiro
 • Místo: 428
 • Termín:
  • 11. února 2020
  • 18. února 2020
  • 25. února 2020
 • In this blok, students are given a short movie (e.g., fiction, animation, video-art) to make the sound design for. The focus is on editing and mixing sounds. The blok is based on Reaper and basic plug-ins (Equalization, Compression, De-noising, Reverb).

Design interaktivního dokumentu

 • Přednáší: Martin Blažíček
 • Místo: 423
 • Použitý jazyk: HTML, CSS
 • Termíny:
 • Út 3. 3. 2020
 • Út 10. 3. 2020
 • Út 17. 3. 2020

Základní prvky HTML5/CSS dokumentů s prvky javascriptu, design a interakce. Cvičení: Elektronický dokument s prvky interakce.

Nová média: interaktivita a physical computing

 • Přednáší: Michal Kindernay
 • Místo: IIM (www.iim.cz)
 • Termín:
  • 24.3 2020 trziste 20 from 14:30
  • 31.3.2020 IIM from 14:30
  • 7. duben 2020 IIM from 14:30
  • 14. duben 2020 IIM from 14:30
 • Úvod do senzorické a procesuální interaktivity a bastlení. V rámci dílny se seznámíme se základními způsoby propojení senzorů s počítačovým prostředím. Cílem bude vytvoření jednoduché instalace či procesuálního „díla“ interagujícího s bezprostředním okolím. Naučíme se od základů pracovat se senzory a jejich propojením s počítačovými aplikacemi (úvod do software jako je Pure Data či Max MSP). Instalace či výsledné díla budeme koncipovat tak, aby byly generovány či modifikovány dle různé interakce. Dílna rovněž apeluje na DIY a OpenSource přístupy a “bastlení”. Naučíme vás, jak jednoduše a intuitivně ovládat vaší instalaci prostředím galerie či počasím. Studenti můžou pracovat na projektech v malých skupinách.
 • Program: Úvod do interaktivních médií a technologie (physical computing & arduino) ukázky zajímavých interaktivních a procesuálních instalací základy vizuálního software na práci se zvukem a obrazem a propojení se senzory ( Pure Data či Max MSP). V první fázi společně zrealizujeme hotový koncept, na kterém se naučíme základní postupy a technologie. V druhé fázi můžete realizovat vlastní projekty, které do určité míry navrhneme a zadjustujeme společně.

Základy programování

 • Přednáší: Martin Blažíček
 • Místo: 423
 • Použité jazyky: JavaScript, HTML, CSS
 • Termín:
 • 21. duben 2020
 • 28. duben 2020
 • 5. květen 2020
 • 12. květen 2020
 • 19. květen 2020

Úvod do základních koncepcí programovacích jazyků, syntaxe a základní algoritmické konstrukce. Cvičení: Animovaná textová kompozice a animovaná grafická komzpozice v prostředí internetového prohlížeče.

3. ročník

Základy vizuálních efektů (not given in 2018)

 • Přednáší: TBA
 • Místo: TBA
 • Termín: October 2020

Cvičení místa a paměti

 • Přednáší: Ondřej Vavrečka
 • Místo: 436
 • Termín:
  • 17. prosince 2019 - učebna 436
  • 28. únor 2020 - výjezd
  • 24. březen 2020 - učebna 423
  • 7. dubna 2020 - učebna 428
 • Studentem asistovaná anamnéza místa. Student si najde a zvolí místo, které je důležité z hlediska jeho osobní či lokální historie nebo z hlediska tzv. velkých dějin. Poté provede „výzkum“ tohoto místa, který sestává se sběru paměťového materiálu (sekundárních „dokumentů“ či bezprostředních svědectví) a nalézání významového tkaniva mezi jeho složkami. Během tohoto procesu dochází k proměně studentova vztahu ke zvolenému místu a vice versa. Tato změna postoje se otiskne ve výsledném dílu. Navštívíme – pokud možno – jedno či více těchto míst, abychom společným působením jeho genia mohli být přítomni této proměně. V další fázi student volí odpovídající vyjadřovací prostředky ke zprostředkování paměti místa sestávající jak z informace tak emoce a završuje tvar. Může jít např. o dokumentaci živého zásahu do zvoleného místa, fikční reinterpretaci místa, „katalog místních pohyblivých věcí“ apod. Ve cvičení se klade důraz na schopnost samostatně interpretovat skutečnost, oživit ji osobním vkladem, péčí a vášní a zprostředkovat toto druhým.
 • Médium: video/film 4-9 min.

Datové struktury lidskými smysly

 • Přednáší: TBA
 • Místo: TBA
 • Termín: 14. 21. 28, duben 2020
 • Různé způsoby medializace a extrahování dat nám, v pragmatickém případě, umožňují rychlé intuitivní čtení vnitřních vztahů a tendencí, jež se uvnitř datových struktur nacházejí, avšak z originální formy jejich organizace nejsou patrné. V kontextu infosféry lze vše, s čím zacházíme a s čím se denně konfrontujeme, chápat jako transformaci dat do formy čitelné člověku. Zde užité písmenné a číselné znaky jsou bez užití datové vizualizace jen stěží srozumitelným řetězcem bitů. Ať chceme nebo ne, data jsou podhoubím naší každodennosti, a proto, zdá se, by mohlo být prospěšné disponovat teoretickým, ale též praktickým aparátem k jejich analýze, dekonstrukci, výrobě a interpretaci. Žádný z možných nástrojů k práci s daty není ze strany přednášejících předem preferován ani zavrhován. Preference a účast posluchačů jsou prioritou.

Sound Mixing & Mastering also for R4 students

 • Přednáší: Sara Pinheiro
 • Místo: 436 or FAMU Studio 3116
 • Termín:
 • 5.5.2020
 • 12.5.2020
 • 19.5.2020

In this blok, students will deal with the basic chain of plug-ins as in mixing (Eq, Reverb, etc) but more importantly, the main plug-ins used at the end of the chain for mastering the mix: Maximizers, Volume Controllers, Spectrum Analysers, etc.


4. ročník

see Sound Mixing & Mastering R3.

Dates and Times R3

blok_technickych_cviceni.1568978204.txt.gz · Last modified: 2019/09/20 13:16 by ondrej-vavrecka