User Tools

Site Tools


blok_technickych_cviceni

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blok_technickych_cviceni [2019/09/20 13:14]
ondrej-vavrecka [Kurs dialogického jednání - Poněšice (modul)]
blok_technickych_cviceni [2020/03/30 19:30] (current)
martin-blazicek [Design interaktivního dokumentu]
Line 4: Line 4:
  
 //Čas výuky (není-li stanoveno jinak): 14.30 - 18.00// //Čas výuky (není-li stanoveno jinak): 14.30 - 18.00//
 +
 +==== VŠECHNY ROČNÍKY: Exkurze do Galerie města Pardubic - obhlídka prostoru a workshop na kolech ====
 +
 +  * Přednáší:​ Ondřej Vavrečka ​
 +  * Místo: Pardubice
 +  * Termín: 8. října 2019, 10:00-19:00
 +  * Galerijní klauzury budou tento školní rok v Galerii města Pardubice ([[http://​www.gmpardubice.cz]]). Studenti si ze svých řad vyberou kurátora, anebo víc kurátorů. Sebeřiditelný organismus, tvůrčí buňka. ​
 +
  
 ===== 1. ročník ===== ===== 1. ročník =====
Line 13: Line 21:
   * Termín: 1. října 2019, 14:30-16:30   * Termín: 1. října 2019, 14:30-16:30
   * CAS: co to je? Bílá kniha. Půjčování techniky. ​   * CAS: co to je? Bílá kniha. Půjčování techniky. ​
- 
-==== Exkurze do Galerie mésta Pardubic - obhlídka prostoru a workshop na kolech ==== 
- 
-  * Přednáší:​ Ondřej Vavrečka ​ 
-  * Místo: Pardubice 
-  * Termín: 8. října 2019, 10:00-19:00 
- 
  
 ==== Úvod do Institutu Intermédií (společné pro 1. a 4. ročník) ==== ==== Úvod do Institutu Intermédií (společné pro 1. a 4. ročník) ====
Line 38: Line 39:
   * Používaný software: MediaInfo, Adobe Media Encoder, Resolve, další střihové programy   * Používaný software: MediaInfo, Adobe Media Encoder, Resolve, další střihové programy
   * Termíny: ​   * Termíny: ​
-  ​* 22. 10. 2019 (Martin Blažíček+    ​* 22. 10. 2019 (Ondřej Vavrečka
-  * 5. 11. 2019 (Ondřej Vavrečka+    * 5. 11. 2019 (Martin Blažíček
- +  ​* ​Úvodní seznámení s digitálním workflow, obrazovými a zvukovými formáty, práce se soubory, konverze, příprava postprodukce pro střih, efektové zpracování a zásady při distribuci audiovizuálnách souborů.
-Úvodní seznámení s digitálním workflow, obrazovými a zvukovými formáty, práce se soubory, konverze, příprava postprodukce pro střih, efektové zpracování a zásady při distribuci audiovizuálnách souborů.+
  
 ==== Kurs dialogického jednání - Poněšice (modul) ==== ==== Kurs dialogického jednání - Poněšice (modul) ====
Line 52: Line 52:
   * Přednáší:​ Sara Pinheiro   * Přednáší:​ Sara Pinheiro
   * Termín: ​   * Termín: ​
-    * 12. listopad 2019 - venku (TBA - from 4pm+    * 12. listopad 2019 - venku (TBA - from 3:30pm - 7pm
-    * 19. listopad 2019 - tržiště +    * 19. listopad 2019 - 428 
-    * 26. listopad 2019 - tržiště+    * 26. listopad 2019 - 436
   * In this blok, students are introduced to microphone directionality,​ sound settings and recorders. After making their own recording, they will be also introduced to sound editing. It starts with a sound- walk and then a field recording session. We then move to the class room to listen and edit the captured sounds into a short and collective composition.   * In this blok, students are introduced to microphone directionality,​ sound settings and recorders. After making their own recording, they will be also introduced to sound editing. It starts with a sound- walk and then a field recording session. We then move to the class room to listen and edit the captured sounds into a short and collective composition.
  
Line 64: Line 64:
   * Termín: ​   * Termín: ​
     * 10. prosince 2019 - učebna 436     * 10. prosince 2019 - učebna 436
-    * 11. únor 2020 - učebna 423+    * 18. únor 2020 - učebna 423
     * 25. únor 2020 - učebna 423     * 25. únor 2020 - učebna 423
-    * 10. březen 2020 - učebna 423+    * 17. březen 2020 - učebna 423
     * 24. březen 2020 - učebna 428 (Sara Pinheiro: zvuk)     * 24. březen 2020 - učebna 428 (Sara Pinheiro: zvuk)
-    * 7. duben 2020 - učebna 428: 10:00-18:00+    * 14. duben 2020 - učebna 428
     * 21. duben 2020 - učebna 428: 10:00-18:00     * 21. duben 2020 - učebna 428: 10:00-18:00
     * 5. květen 2020 - učebna 423: 10:00-18:00     * 5. květen 2020 - učebna 423: 10:00-18:00
Line 75: Line 75:
     * 09. červen 2020 - učebna 436 (Sara Pinheiro: zvuk)     * 09. červen 2020 - učebna 436 (Sara Pinheiro: zvuk)
   * Klazurní cvičení „Potřebuji vám ukázat toto“. Cvičení slouží jako úvod do filmové řeči. Student si připraví jednoduché téma, se kterým je osobně vnitřně spojen a o kterém chce zpravit diváka filmovým sdělením. Výsledným dílem bude uzavřené sdělení v řeči obrazů (dokumetárního,​ hraného či jakéhohokoli jiného charakteru). Student musí akrtikulovat pozici, kterou k tématu zaujímá. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla, tak na jeho schopnost komunikovat s druhými. Student má možnost předvést schopnost sebereflexe a schopnost tvořivě reflektovat vyvářené dílo. Film se prezentuje v Poněšicích,​ kde má student možnost zakusit, jak jeho dílo působí na velkém plátně a před nezaujatým publikem. Mezi závěrečným promítáním filmu na klauzurách tak vzniká ještě čas jeho tvar vybrousit. Délka filmu: 3-6 min.   * Klazurní cvičení „Potřebuji vám ukázat toto“. Cvičení slouží jako úvod do filmové řeči. Student si připraví jednoduché téma, se kterým je osobně vnitřně spojen a o kterém chce zpravit diváka filmovým sdělením. Výsledným dílem bude uzavřené sdělení v řeči obrazů (dokumetárního,​ hraného či jakéhohokoli jiného charakteru). Student musí akrtikulovat pozici, kterou k tématu zaujímá. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla, tak na jeho schopnost komunikovat s druhými. Student má možnost předvést schopnost sebereflexe a schopnost tvořivě reflektovat vyvářené dílo. Film se prezentuje v Poněšicích,​ kde má student možnost zakusit, jak jeho dílo působí na velkém plátně a před nezaujatým publikem. Mezi závěrečným promítáním filmu na klauzurách tak vzniká ještě čas jeho tvar vybrousit. Délka filmu: 3-6 min.
-  * používaný software: Avid, video+  * používaný software: Avid
  
 ==== Archiv, anotace, dokumentace ==== ==== Archiv, anotace, dokumentace ====
Line 106: Line 106:
   * Seznámení s ateliérem vybaveným tříkamerovým systémem určeným pro živý střih. Ve cvičení jde o to, aby studenti byli schopní vytvořit funkční tým, který je schopný spolupráce. Studenti jsou kompletními autory celého díla. ​   * Seznámení s ateliérem vybaveným tříkamerovým systémem určeným pro živý střih. Ve cvičení jde o to, aby studenti byli schopní vytvořit funkční tým, který je schopný spolupráce. Studenti jsou kompletními autory celého díla. ​
   * Termíny a náplň: ​     * Termíny a náplň: ​  
-    * //03. 12. 2019: Prezentace idey, která vyústí v architektonický plán studia.// - - - Na první setkání studenti přinesou ideu, situaci apod., kterou se chtějí v ateliéru zabývat. Obsahově je vše zcela otevřené. Studenti mohou buď pracovat každý na svém projektu (ovšem ve společné architektuře) nebo celý ročník pracuje na jednom společném projektu. Natáčení, do kterého se nepočítají zkoušky, ​trvá celkem tři dny. Během tohoto termínu je bezpodmínečně nutné vměstnat veškerou realizaci buď individuálních projektů nebo jednoho společného komplexnejšího projektu. Výsledkem první konzulatce bude jednoduchý architektonický plán, který studenti prezentují pracovníkům ​stavby a osvětlovačovi ​ve Studiu FAMU. Místo a čas: Studio FAMU (14:00 - 14:45) +    * Prezentace idey, která vyústí v architektonický plán studia.// - - - Na první setkání studenti přinesou ideu, situaci apod., kterou se chtějí v ateliéru zabývat. Obsahově je vše zcela otevřené. Studenti mohou buď pracovat každý na svém projektu (ovšem ve společné architektuře) nebo celý ročník pracuje na jednom společném projektu. Natáčení trvá celkem tři dny. Během tohoto termínu je bezpodmínečně nutné vměstnat veškerou realizaci buď individuálních projektů nebo jednoho společného komplexnejšího projektu. Výsledkem první konzulatce bude jednoduchý architektonický plán, který studenti prezentují pracovníkům ve Studiu FAMU.  
-    * //​TBA: ​Stavba (podle dodaného plánu vycházejícího z potřeb studentů).//​ - - - Prezentace záměru, plánu ve Studiu FAMU. +    * Stavba (podle dodaného plánu vycházejícího z potřeb studentů).//​ - - - Prezentace záměru, plánu ve Studiu FAMU. 
-    * //TBA: Příprava.//​ - - - Zaučení do techniky živého střihu (Vít Petrášek). Příprava natáčení. Společné zkoušení. +    * //16. 12. 2019: Příprava.//​ - - - Zaučení do techniky živého střihu (Vít Petrášek). Příprava natáčení. Společné zkoušení. 
-    * //TBANatáčení.// - - - Každý student zaujme jak roli kameramana, tak roli režiséra, tak roli střihače živého záznamu. +    * //17. - 20. 2019Zkoušení a natáčení.// - - - Každý student zaujme jak roli kameramana, tak roli režiséra, tak roli střihače živého záznamu. 
-    * //polovina ledna 2019 (datum bude upřesněno).//​ Prezentace výsledného sestřihu s hotovým ozvučením a barevnými korekcemi. Místo: Lažan+    * //polovina ledna 2020 (datum bude upřesněno).//​ Prezentace výsledného sestřihu s hotovým ozvučením a barevnými korekcemi, které budou součástí dalšího Bloku technických cvičení. Místo: Lažan
   * Výstup: video (2-12 min.)    * Výstup: video (2-12 min.) 
- 
- 
-==== Barevné korekce ==== 
- 
-  * Přednáší:​ Dominik Krutský 
-  * Místo: 436 
-  * Termín: 11. únor 2020 
-  * Termín: 18. únor 2020 
- 
-  * Student se naučí základní práci s barevnými korekcemi v softwaru DaVinci Resolve: import filmu, korekce, export. - - - Student na hodinu přinese film, se kterým chce pracovat. 
  
  
Line 129: Line 119:
   * Místo: 428    * Místo: 428 
   * Termín: ​   * Termín: ​
-    * 11. února 2020 
-    * 18. února 2020 
     * 25. února 2020     * 25. února 2020
 +    * 28. února 2020  presny cas vyuky bude upresnen
 +    * 3. 3. 2020
   * In this blok, students are given a short movie (e.g., fiction, animation, video-art) to make the sound design for. The focus is on editing and mixing sounds. The blok is based on Reaper and basic plug-ins (Equalization,​ Compression,​ De-noising, Reverb).   * In this blok, students are given a short movie (e.g., fiction, animation, video-art) to make the sound design for. The focus is on editing and mixing sounds. The blok is based on Reaper and basic plug-ins (Equalization,​ Compression,​ De-noising, Reverb).
  
 +==== Barevné korekce ====
 +
 +  * Přednáší:​ Dominik Krutský
 +  * Místo: 436
 +  * Termín: 21. únor 2020
 +
 +  * Student se naučí základní práci s barevnými korekcemi v softwaru DaVinci Resolve: import filmu, korekce, export. - - - Student na hodinu přinese film, se kterým chce pracovat.
  
 ==== Design interaktivního dokumentu ==== ==== Design interaktivního dokumentu ====
Line 141: Line 138:
   * Použitý jazyk: HTML, CSS   * Použitý jazyk: HTML, CSS
   * Termíny:   * Termíny:
-  * Út 3. 3. 2020 +  * Út 31. 3. 2020 https://​us04web.zoom.us/​j/​877219712 
-  * Út 103. 2020 +  * Út 74. 2020 
-  * Út 173. 2020+  * Út 144. 2020
 Základní prvky HTML5/CSS dokumentů s prvky javascriptu,​ design a interakce. ​ Základní prvky HTML5/CSS dokumentů s prvky javascriptu,​ design a interakce. ​
 Cvičení: Elektronický dokument s prvky interakce. ​ Cvičení: Elektronický dokument s prvky interakce. ​
Line 150: Line 147:
 ==== Nová média: interaktivita a physical computing ==== ==== Nová média: interaktivita a physical computing ====
  
-  * Přednáší:​ Michal Kindernay+  * Přednáší:​ Michal Kindernay, Jakub Hybler
   * Místo: IIM (www.iim.cz)   * Místo: IIM (www.iim.cz)
   * Termín: ​   * Termín: ​
-    * 24.3 2020 trziste 20 from 14:30 +    * 10.3 2020 Tržiště ​from 14:30 
-    * 31.3.2020 IIM from 14:30 +    * 17.3.2020 IIM from 14:30 
-    * 7duben 2020 IIM from 14:30 +    * 20.3.2020 IIM from 14:30 
-    * 14duben 2020 IIM from 14:30+    * 24.3.2020 IIM from 14:30
  
  
Line 198: Line 195:
   * Místo: 436   * Místo: 436
   * Termín:   * Termín:
-    * 17. prosince 2019 - učebna ​436+    * 17. prosince 2019 - učebna ​428
     * 28. únor 2020 - výjezd     * 28. únor 2020 - výjezd
-    * 24. březen 2020 - učebna 423 
     * 7.  dubna 2020 - učebna 428     * 7.  dubna 2020 - učebna 428
 +    * 28. dubna 2020 - učebna 428
   * Studentem asistovaná anamnéza místa. Student si najde a zvolí místo, které je důležité z hlediska jeho osobní či lokální historie nebo z hlediska tzv. velkých dějin. Poté provede „výzkum“ tohoto místa, který sestává se sběru paměťového materiálu (sekundárních „dokumentů“ či bezprostředních svědectví) a nalézání významového tkaniva mezi jeho složkami. Během tohoto procesu dochází k proměně studentova vztahu ke zvolenému místu a vice versa. Tato změna postoje se otiskne ve výsledném dílu. Navštívíme – pokud možno – jedno či více těchto míst, abychom společným působením jeho genia mohli být přítomni této proměně. V další fázi student volí odpovídající vyjadřovací prostředky ke zprostředkování paměti místa sestávající jak z informace tak emoce a završuje tvar. Může jít např. o dokumentaci živého zásahu do zvoleného místa, fikční reinterpretaci místa, „katalog místních pohyblivých věcí“ apod. Ve cvičení se klade důraz na schopnost samostatně interpretovat skutečnost,​ oživit ji osobním vkladem, péčí a vášní a zprostředkovat toto druhým.   * Studentem asistovaná anamnéza místa. Student si najde a zvolí místo, které je důležité z hlediska jeho osobní či lokální historie nebo z hlediska tzv. velkých dějin. Poté provede „výzkum“ tohoto místa, který sestává se sběru paměťového materiálu (sekundárních „dokumentů“ či bezprostředních svědectví) a nalézání významového tkaniva mezi jeho složkami. Během tohoto procesu dochází k proměně studentova vztahu ke zvolenému místu a vice versa. Tato změna postoje se otiskne ve výsledném dílu. Navštívíme – pokud možno – jedno či více těchto míst, abychom společným působením jeho genia mohli být přítomni této proměně. V další fázi student volí odpovídající vyjadřovací prostředky ke zprostředkování paměti místa sestávající jak z informace tak emoce a završuje tvar. Může jít např. o dokumentaci živého zásahu do zvoleného místa, fikční reinterpretaci místa, „katalog místních pohyblivých věcí“ apod. Ve cvičení se klade důraz na schopnost samostatně interpretovat skutečnost,​ oživit ji osobním vkladem, péčí a vášní a zprostředkovat toto druhým.
   * Médium: video/film 4-9 min.   * Médium: video/film 4-9 min.
blok_technickych_cviceni.1568978057.txt.gz · Last modified: 2019/09/20 13:14 by ondrej-vavrecka