User Tools

Site Tools


blok_technickych_cviceni

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blok_technickych_cviceni [2019/09/12 14:33]
sara-pinheiro [see Sound Mixing & Mastering R3.]
blok_technickych_cviceni [2020/06/11 17:29] (current)
ondrej-vavrecka [Cvičení místa a paměti]
Line 4: Line 4:
  
 //Čas výuky (není-li stanoveno jinak): 14.30 - 18.00// //Čas výuky (není-li stanoveno jinak): 14.30 - 18.00//
 +
 +==== VŠECHNY ROČNÍKY: Exkurze do Galerie města Pardubic - obhlídka prostoru a workshop na kolech ====
 +
 +  * Přednáší:​ Ondřej Vavrečka ​
 +  * Místo: Pardubice
 +  * Termín: 8. října 2019, 10:00-19:00
 +  * Galerijní klauzury budou tento školní rok v Galerii města Pardubice ([[http://​www.gmpardubice.cz]]). Studenti si ze svých řad vyberou kurátora, anebo víc kurátorů. Sebeřiditelný organismus, tvůrčí buňka. ​
  
 ===== 1. ročník ===== ===== 1. ročník =====
Line 13: Line 20:
   * Termín: 1. října 2019, 14:30-16:30   * Termín: 1. října 2019, 14:30-16:30
   * CAS: co to je? Bílá kniha. Půjčování techniky. ​   * CAS: co to je? Bílá kniha. Půjčování techniky. ​
- 
-==== Exkurze do Galerie mésta Pardubic - obhlídka prostoru a workshop na kolech ==== 
- 
-  * Přednáší:​ Ondřej Vavrečka ​ 
-  * Místo: Pardubice 
-  * Termín: 8. října 2019, 10:00-19:00 
- 
  
 ==== Úvod do Institutu Intermédií (společné pro 1. a 4. ročník) ==== ==== Úvod do Institutu Intermédií (společné pro 1. a 4. ročník) ====
Line 28: Line 28:
     * 15. října 2019: Institut intermédií - úvod, exkurze po budově 14.30 - 16.00     * 15. října 2019: Institut intermédií - úvod, exkurze po budově 14.30 - 16.00
     * 29. října 2019: multiscreen a vícekanálový zvuk s kinektem 14.30 - 16.30     * 29. října 2019: multiscreen a vícekanálový zvuk s kinektem 14.30 - 16.30
- 
- 
- 
  
 ==== Média ==== ==== Média ====
Line 38: Line 35:
   * Používaný software: MediaInfo, Adobe Media Encoder, Resolve, další střihové programy   * Používaný software: MediaInfo, Adobe Media Encoder, Resolve, další střihové programy
   * Termíny: ​   * Termíny: ​
-  ​* 22. 10. 2019 (Martin Blažíček+    ​* 22. 10. 2019 (Ondřej Vavrečka
-  * 5. 11. 2019 (Ondřej Vavrečka+    * 5. 11. 2019 (Martin Blažíček
- +  ​* ​Úvodní seznámení s digitálním workflow, obrazovými a zvukovými formáty, práce se soubory, konverze, příprava postprodukce pro střih, efektové zpracování a zásady při distribuci audiovizuálnách souborů.
-Úvodní seznámení s digitálním workflow, obrazovými a zvukovými formáty, práce se soubory, konverze, příprava postprodukce pro střih, efektové zpracování a zásady při distribuci audiovizuálnách souborů. +
- +
-==== Ponesice ==== +
- +
-  * Přednáší:​ XXXX +
-  * Termín:  +
-    * 23. a 24 listopad 2019 - +
  
 +==== Kurs dialogického jednání - Poněšice (modul) ====
  
 +  * Přednáší:​ Václav Trojan ([[vaclav.trojan@damu.cz]])
 +  * Termín: 23. a 24. listopad 2019
 +  * //"​Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem, resp. partnery) zpravidla o samotě. Z autopsie snad každému známé tzv. samomluvy nebo samohry. Dále pak jde o to, učit se a naučit se podobně autentické,​ spontánní,​ hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci „veřejné samoty“ (Stanislavskij),​ za přítomnosti a pozornosti „diváků“. V situaci, kdy „jako kdyby“ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu."//​ ([[http://​www.ivanvyskocil.cz/​html/​dialogicke.html]])
 ==== Introduction to Sound ==== ==== Introduction to Sound ====
  
   * Přednáší:​ Sara Pinheiro   * Přednáší:​ Sara Pinheiro
   * Termín: ​   * Termín: ​
-    * 12. listopad 2019 - venku (TBA - from 4pm+    * 12. listopad 2019 - venku (TBA - from 3:30pm - 7pm
-    * 19. listopad 2019 - tržiště +    * 19. listopad 2019 - 428 
-    * 26. listopad 2019 - tržiště+    * 26. listopad 2019 - 436
   * In this blok, students are introduced to microphone directionality,​ sound settings and recorders. After making their own recording, they will be also introduced to sound editing. It starts with a sound- walk and then a field recording session. We then move to the class room to listen and edit the captured sounds into a short and collective composition.   * In this blok, students are introduced to microphone directionality,​ sound settings and recorders. After making their own recording, they will be also introduced to sound editing. It starts with a sound- walk and then a field recording session. We then move to the class room to listen and edit the captured sounds into a short and collective composition.
- 
- 
  
 ==== Kamera a střih, kompozice a dramaturgie ==== ==== Kamera a střih, kompozice a dramaturgie ====
  
   * Přednáší:​ Ondřej Vavrečka, Sara Pinheiro   * Přednáší:​ Ondřej Vavrečka, Sara Pinheiro
 +  * Místo: Lažan 428
   * Termín: ​   * Termín: ​
     * 10. prosince 2019 - učebna 436     * 10. prosince 2019 - učebna 436
-    * 11. únor 2020 - učebna 423+    * 18. únor 2020 - učebna 423
     * 25. únor 2020 - učebna 423     * 25. únor 2020 - učebna 423
-    * 10. březen 2020 - učebna 423+    * 17. březen 2020 - učebna 423
     * 24. březen 2020 - učebna 428 (Sara Pinheiro: zvuk)     * 24. březen 2020 - učebna 428 (Sara Pinheiro: zvuk)
-    * 7. duben 2020 - učebna 428: 10:00-18:00+    * 14. duben 2020 - učebna 428
     * 21. duben 2020 - učebna 428: 10:00-18:00     * 21. duben 2020 - učebna 428: 10:00-18:00
     * 5. květen 2020 - učebna 423: 10:00-18:00     * 5. květen 2020 - učebna 423: 10:00-18:00
-    * Poněšice +    * Projekce v Poněšicích ​
     * 02. červen 2020 - učebna 428: 14:00-18:00     * 02. červen 2020 - učebna 428: 14:00-18:00
     * 09. červen 2020 - učebna 436 (Sara Pinheiro: zvuk)     * 09. červen 2020 - učebna 436 (Sara Pinheiro: zvuk)
-  * Klazurní ​cvičení „Potřebuji vám ukázat toto“. Cvičení slouží jako úvod do filmové ​řeči. Student si připraví ​jednoduché ​téma, se kterým je osobně vnitřně spojen a o kterém chce zpravit ​diváka filmovým sdělením. Výsledným dílem bude uzavřené sdělení v řeči obrazů ​(dokumetárního, hraného či jakéhohokoli ​jiného charakteru). Student musí akrtikulovat ​pozici, kterou k tématu zaujímá. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla, tak na jeho schopnost komunikovat s druhými. Student má možnost předvést schopnost sebereflexe a schopnost tvořivě reflektovat vyvářené dílo. Film se prezentuje v Poněšicích,​ kde má student možnost zakusit, jak jeho dílo působí na velkém plátně a před nezaujatým publikem. Mezi závěrečným promítáním filmu na klauzurách tak vzniká ještě čas jeho tvar vybrousit. Délka ​filmu: 3-6 min. +  * Popis: Student se naučí orientovat se v základech časových kompozic a sám jednu takovou audiovizuální kompozici vytvoří. K tomu mu pomáhá jednak skupinový pedagogický proces, jednak příklady z hudby, kinematografie a nových médií. Studentova praxe je podmíněna zvládnutím základních vyjadřovacích prostředků zvuku a pohyblivého obrazu, které jsou v rámci ​ kurzu vyučována. Jde především o kameru a její další příslušenství,​ světla, střihové nástroje a další druhy techniky, které se zmíněným souvisí. 
-  * používaný software: Avid, video+  * Zadání: Klauzurní ​cvičení „Potřebuji vám ukázat toto“. Cvičení slouží jako úvod do řeči ​pohyblivého obrazu a zvuku. Student si připraví téma, se kterým je osobně vnitřně spojen a o kterém chce zpravit ​diváky. To je reprezentováno slovy „Potřebuji“ a „vám“, kterými začíná celé toto cvičení. Výsledným dílem bude uzavřené sdělení v řeči obrazů ​a to dokumentárního, hraného, animovaného ​či jakéhokoli ​jiného charakteru. To je vyjadřuje slovo „ukázat“ v názvu tohoto cvičení. Student se naučí zformulovat jednoduché,​ uzavřené téma, které představuje rámec výsledného díla. Dílo (natoto téma přímo ukazuje. To je ono „toto“ z názvu cvičení, které vytváří jednotu výsledného díla a též vytyčuje percepční pole diváka. Student musí artikulovat ​pozici, kterou k tématu zaujímá. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla, tak na jeho schopnost komunikovat s druhými. Film se nejprve ​prezentuje v Poněšicích,​ kde má student možnost zakusit, jak jeho dílo působí na velkém plátně a před nezaujatým publikem. Po zapracování připomínek,​ po dotáčkách a závěrečném mixu filmu a barevných korekcích je film ve své finální podobě prezentován jakožto klauzurní dílo. Mezi závěrečným promítáním filmu na klauzurách tak vzniká ještě čas jeho tvar vybrousit. ​ 
 +  * Délka: 3-6 min. 
 +  * Používaný software: Avid
  
 ==== Archiv, anotace, dokumentace ==== ==== Archiv, anotace, dokumentace ====
Line 84: Line 79:
   * Termín: 28. duben 2020   * Termín: 28. duben 2020
   * Seznámení archivními a formálními technickými požadavky archivu CASu. Jak napsat anotaci. Jak pořídit dokumentaci.   * Seznámení archivními a formálními technickými požadavky archivu CASu. Jak napsat anotaci. Jak pořídit dokumentaci.
- 
  
 ===== 2. ročník ===== ===== 2. ročník =====
Line 99: Line 93:
 Návrh grafického řešení interface v prostředí 2d grafického editoru. Úvod do základních principů grafické kompozice, práce ve vrstvách, masky, práce se soubory a grafickými objekty. Návrh grafického řešení interface v prostředí 2d grafického editoru. Úvod do základních principů grafické kompozice, práce ve vrstvách, masky, práce se soubory a grafickými objekty.
 Cvičení: Grafická kompozice, návrh interface Cvičení: Grafická kompozice, návrh interface
- 
- 
  
 ==== Cvičení v televizním ateliéru ==== ==== Cvičení v televizním ateliéru ====
  
   * Přednáší:​ Ondřej Vavrečka, Vít Petrášek   * Přednáší:​ Ondřej Vavrečka, Vít Petrášek
-  * Místo: ​Studio FAMU + Lažan +  * Místo: Lažan ​428 + Studio FAMU 
-  * Seznámení s ateliérem vybaveným tříkamerovým systémem určeným pro živý střih. Ve cvičení jde o to, aby studenti byli schopní vytvořit funkční tým, který je schopný spolupráce. Studenti jsou kompletními autory celého díla. ​+  * Popis: Základem kurzu je naučit studenta pracovat ve skupině na jednom společném úkolu. Ze strany techniky se naučí rámcově zvládnout všechny profese v televizním studiu: kameraman, herec, osvětlovač,​ střihač, režisér. Student zvládne situaci, kdy je na něj kladen nárok tvořit ve skupině a ve spolupráci s dalšími zaměstnanci studia.  
 +  * Zadání: ​Seznámení s ateliérem vybaveným tříkamerovým systémem určeným pro živý střih. Ve cvičení jde o to, aby studenti byli schopní vytvořit funkční tým, který je schopný spolupráce. Studenti jsou kompletními autory celého díla. ​Studenti si společně zvolí téma, ideu, situaci apod. zkrátka nějaké „toto“, kterým se chtějí v ateliéru zabývat (viz cvičení prvního ročníku „Potřebuji vám ukázat toto“). Prezentují svojí ideu, která posléze vyústí v architektonický plán ateliéru. Ten předají Studiu FAMU, kde se architektura postaví a kde se cvičení natáčí. Poté jsou zaučení do kamerové techniky ateliéru a techniky živého střihu a začínají své „toto“ zkoušet. Nastává fáze natáčení,​ během které si každý student vyzkouší všechny role v ateliéru, tedy režii, živý střih, kameru a kýžené je též, aby si student též zkusil přítomnost před kamerou. Zhruba měsíc po natáčení studenti odevzdávají společně završené dílo: sestříhané,​ ozvučené a nabarvené.  
 +  * Délka: 2-12 min
   * Termíny a náplň: ​     * Termíny a náplň: ​  
-    * //03. 12. 2019: Prezentace idey, která vyústí v architektonický plán studia.// - - - Na první setkání studenti přinesou ideu, situaci apod., kterou se chtějí v ateliéru zabývat. Obsahově je vše zcela otevřené. Studenti mohou buď pracovat každý na svém projektu (ovšem ve společné architektuře) nebo celý ročník pracuje na jednom společném projektu. Natáčení, do kterého se nepočítají zkoušky, ​trvá celkem tři dny. Během tohoto termínu je bezpodmínečně nutné vměstnat veškerou realizaci ​buď individuálních projektů nebo jednoho společného komplexnejšího projektu. Výsledkem první konzulatce bude jednoduchý architektonický plán, který studenti prezentují pracovníkům ​stavby a osvětlovačovi ​ve Studiu FAMU. Místo a čas: Studio FAMU (14:00 - 14:45) +    * Na první setkání studenti přinesou ideu, situaci apod., kterou se chtějí v ateliéru zabývat. Obsahově je vše zcela otevřené. Natáčení trvá celkem tři dny. Během tohoto termínu je bezpodmínečně nutné vměstnat veškerou realizaci. Výsledkem první konzulatce bude jednoduchý architektonický plán, který studenti prezentují pracovníkům ve Studiu FAMU.   
-    * //TBA: Stavba (podle dodaného plánu vycházejícího z potřeb studentů).// - - - Prezentace záměru, plánu ve Studiu FAMU. +    * 16122019: Zaučení do techniky živého střihu. Společné zkoušení. Příprava natáčení.  
-    * //TBAPříprava.//​ - - - Zaučení do techniky živého střihu ​(Vít Petrášek). Příprava natáčení. Společné zkoušení. +    * 17. - 20. 2019: Natáčení.  
-    * //TBA: Natáčení.// - - - Každý student zaujme jak roli kameramana, tak roli režiséra, tak roli střihače živého záznamu+    * Polovina ​ledna 2020 (datum bude upřesněno). Prezentace výsledného sestřihu s hotovým ozvučením a barevnými korekcemi. Místo: Lažan ​428. 
-    * //​polovina ​ledna 2019 (datum bude upřesněno).// Prezentace výsledného sestřihu s hotovým ozvučením a barevnými korekcemi. Místo: Lažan +  * Délka: 2-12 min.
-  * Výstupvideo (2-12 min.)  +
- +
- +
-==== Barevné korekce ==== +
- +
-  * Přednáší:​ Dominik Krutský +
-  * Místo: 436 +
-  * Termín: 11. únor 2020 +
-  * Termín: 18. únor 2020 +
- +
-  * Student se naučí základní práci s barevnými korekcemi v softwaru DaVinci Resolve: import filmu, korekce, export. - - - Student na hodinu přinese film, se kterým chce pracovat. +
  
 ==== Technical Aesthetics of Sound ==== ==== Technical Aesthetics of Sound ====
Line 131: Line 113:
   * Místo: 428    * Místo: 428 
   * Termín: ​   * Termín: ​
-    * 11. února 2020 
-    * 18. února 2020 
     * 25. února 2020     * 25. února 2020
 +    * 28. února 2020  presny cas vyuky bude upresnen
 +    * 3. 3. 2020
   * In this blok, students are given a short movie (e.g., fiction, animation, video-art) to make the sound design for. The focus is on editing and mixing sounds. The blok is based on Reaper and basic plug-ins (Equalization,​ Compression,​ De-noising, Reverb).   * In this blok, students are given a short movie (e.g., fiction, animation, video-art) to make the sound design for. The focus is on editing and mixing sounds. The blok is based on Reaper and basic plug-ins (Equalization,​ Compression,​ De-noising, Reverb).
  
 +==== Barevné korekce ====
 +
 +  * Přednáší:​ Dominik Krutský
 +  * Místo: 436
 +  * Termín: 21. únor 2020
 +  * Student se naučí základní práci s barevnými korekcemi v softwaru DaVinci Resolve: import filmu, korekce, export. Student na hodinu přinese film, se kterým chce pracovat.
  
 ==== Design interaktivního dokumentu ==== ==== Design interaktivního dokumentu ====
Line 143: Line 131:
   * Použitý jazyk: HTML, CSS   * Použitý jazyk: HTML, CSS
   * Termíny:   * Termíny:
-  * Út 3. 3. 2020 +  * Út 31. 3. 2020 https://​us04web.zoom.us/​j/​877219712 
-  * Út 103. 2020 +  * Út 74. 2020 
-  * Út 173. 2020+  * Út 144. 2020
 Základní prvky HTML5/CSS dokumentů s prvky javascriptu,​ design a interakce. ​ Základní prvky HTML5/CSS dokumentů s prvky javascriptu,​ design a interakce. ​
 Cvičení: Elektronický dokument s prvky interakce. ​ Cvičení: Elektronický dokument s prvky interakce. ​
- 
  
 ==== Nová média: interaktivita a physical computing ==== ==== Nová média: interaktivita a physical computing ====
  
-  * Přednáší:​ Michal Kindernay+  * Přednáší:​ Michal Kindernay, Jakub Hybler
   * Místo: IIM (www.iim.cz)   * Místo: IIM (www.iim.cz)
   * Termín: ​   * Termín: ​
-    * 24.3 2020 trziste 20 from 14:30 +    * 10.3 2020 Tržiště ​from 14:30 
-    * 31.3.2020 IIM from 14:30 +    * 17.3.2020 IIM from 14:30 
-    * 7duben 2020 IIM from 14:30 +    * 20.3.2020 IIM from 14:30 
-    * 14duben 2020 IIM from 14:30 +    * 24.3.2020 IIM from 14:30
- +
  
   * Úvod do senzorické a procesuální interaktivity a bastlení. V rámci dílny se seznámíme se základními způsoby propojení senzorů s počítačovým prostředím. Cílem bude vytvoření jednoduché instalace či procesuálního „díla“ interagujícího s bezprostředním okolím. Naučíme se od základů pracovat se senzory a jejich propojením s počítačovými aplikacemi (úvod do software jako je Pure Data či Max MSP). Instalace či výsledné díla budeme koncipovat tak, aby byly generovány či modifikovány dle různé interakce. Dílna rovněž apeluje na DIY a OpenSource přístupy a "​bastlení"​. Naučíme vás, jak jednoduše a intuitivně ovládat vaší instalaci prostředím galerie či počasím. Studenti můžou pracovat na projektech v malých skupinách. ​   * Úvod do senzorické a procesuální interaktivity a bastlení. V rámci dílny se seznámíme se základními způsoby propojení senzorů s počítačovým prostředím. Cílem bude vytvoření jednoduché instalace či procesuálního „díla“ interagujícího s bezprostředním okolím. Naučíme se od základů pracovat se senzory a jejich propojením s počítačovými aplikacemi (úvod do software jako je Pure Data či Max MSP). Instalace či výsledné díla budeme koncipovat tak, aby byly generovány či modifikovány dle různé interakce. Dílna rovněž apeluje na DIY a OpenSource přístupy a "​bastlení"​. Naučíme vás, jak jednoduše a intuitivně ovládat vaší instalaci prostředím galerie či počasím. Studenti můžou pracovat na projektech v malých skupinách. ​
   * Program: Úvod do interaktivních médií a technologie (physical computing & arduino) ukázky zajímavých interaktivních a procesuálních instalací základy vizuálního software na práci se zvukem a obrazem a propojení se senzory ( Pure Data či Max MSP). V první fázi společně zrealizujeme hotový koncept, na kterém se naučíme základní postupy a technologie. V druhé fázi můžete realizovat vlastní projekty, které do určité míry navrhneme a zadjustujeme společně.   * Program: Úvod do interaktivních médií a technologie (physical computing & arduino) ukázky zajímavých interaktivních a procesuálních instalací základy vizuálního software na práci se zvukem a obrazem a propojení se senzory ( Pure Data či Max MSP). V první fázi společně zrealizujeme hotový koncept, na kterém se naučíme základní postupy a technologie. V druhé fázi můžete realizovat vlastní projekty, které do určité míry navrhneme a zadjustujeme společně.
  
----- 
 ==== Základy programování ==== ==== Základy programování ====
  
Line 189: Line 173:
   * Místo: TBA   * Místo: TBA
   * Termín: October 2020   * Termín: October 2020
- 
----- 
- 
- 
- 
  
 ==== Cvičení místa a paměti ==== ==== Cvičení místa a paměti ====
  
   * Přednáší:​ Ondřej Vavrečka ​   * Přednáší:​ Ondřej Vavrečka ​
-  * Místo: 436+  * Místo: ​Lažan ​436
   * Termín:   * Termín:
-    * 17. prosince 2019 - učebna ​436+    * 17. prosince 2019 - učebna ​428
     * 28. únor 2020 - výjezd     * 28. únor 2020 - výjezd
-    * 24. březen 2020 - učebna 423 
     * 7.  dubna 2020 - učebna 428     * 7.  dubna 2020 - učebna 428
-  ​* Studentem asistovaná anamnéza místa. Student si najde a zvolí místo, které je důležité z hlediska jeho osobní či lokální historie nebo z hlediska tzv. velkých dějin. Poté provede ​výzkum“ tohoto místa, který sestává se sběru paměťového materiálu ​(sekundárních „dokumentů“ či bezprostředních svědectvía nalézání významového tkaniva mezi jeho složkami. Během tohoto procesu dochází k proměně studentova vztahu ke zvolenému místu a vice versa. Tato změna postoje se otiskne ve výsledném dílu. Navštívíme – pokud možno – jedno či více těchto míst, abychom společným sobením ​jeho genia mohli být přítomni této proměně. V další fázi student volí odpovídající vyjadřovací prostředky ke zprostředkování paměti místa sestávající jak z informace tak emoce a završuje tvar. Může jít např. o dokumentaci živého zásahu do zvoleného místa, fikční reinterpretaci místa, „katalog místních pohyblivých věcí“ apod. Ve cvičení se klade důraz na schopnost samostatně interpretovat skutečnost,​ oživit ji osobním vkladem, péčí a vášní a zprostředkovat toto druhým.+    ​28. dubna 2020 - učebna 428 
 +  * Popis: Student je seznámen s pojmy vizuální archeologie. Ve skupinovém pedagogickém procesu pracuje na audiovizuální dramatické či adramatické kompozici, ve které prakticky tyto pojmy využívá. Zároveň využívá znalosti a schopnosti, které si osvojil během dvou předchozích let a které zde prohlubuje. Jde především o zvládnutí živé tvůrčí situace mimo laboratorní podmínky školy s její teoretickou základnou (vychází z „Cvičení v televizním ateliéru“,​ II. ročník) a to tím, že student pracuje na místě vně školy. Jde také o využití techniky záznamu zvuku a pohyblivého obrazu a jejich postprodukční zpracování (vychází z cvičení „Kamera a střih, kompozice a dramaturgie“,​ I. ročník). 
 +  * Zadání:  ​Studentem asistovaná anamnéza místa. Student si najde a zvolí místo, které je důležité z hlediska jeho osobní či lokální historie nebo z hlediska tzv. velkých dějin. Poté provede výzkum tohoto místa, který sestává se sběru paměťového materiálu, ať již sekundárních „dokumentů“ či bezprostředních svědectvía nalézání významového tkaniva mezi jeho složkami. Během tohoto procesu dochází k proměně studentova vztahu ke zvolenému místu a vice versa, které přispěje ke zhmotnění výsledného díla. Navštívíme – pokud možno – jedno či více těchto míst, abychom ​byli společně vystaveni ​sobení ​jeho genia. V další fázi student volí odpovídající vyjadřovací prostředky ​pohyblivého obrazu a zvuku ke zprostředkování paměti místa sestávající jak z informace tak emoce a završuje tvar. Může jít např. o dokumentaci živého zásahu do zvoleného místa, fikční reinterpretaci místa, „katalog místních pohyblivých věcí“ apod. Ve cvičení se klade důraz na schopnost samostatně interpretovat skutečnost,​ oživit ji osobním vkladem, péčí a vášní a zprostředkovat toto druhým.
   * Médium: video/film 4-9 min.   * Médium: video/film 4-9 min.
 +
 +==== Portfolio ====
 +
 +  * Přednáší:​ A. Bartlová, M. Blažíček,​ D. Kořínek
 +  * Zoom: https://​us04web.zoom.us/​j/​810123745?​pwd=d2IxL09PZUFJdnlRNlVXaDVNVmVsZz09
 +  * Password: cas
 +  * Sylabus: https://​docs.google.com/​document/​d/​18LkTeyDkvbDKHIHbL5c8lNzMeUeJgCknAXQJLCPANJI/​edit?​usp=sharing
 +  * Termín: Pátek 17. 4. 2020
 +
 +Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy sebeprezentace umělce prostřednictvím portfolia. Během kurzu posluchači získají praktické znalosti přípravy portfolia, způsobu psaní životopisu,​ zásady tvorby anotací, prezentace a dokumentace vlastních děl a sazby dokumentu s účelem jeho publikace na internetu, nebo v tisku. ​
 +Kurz slučuje teoretické znalosti a technické kompetence. Jednotlivé zásady budou ozřejmeny na vybraných příkladech uměleckých portfolií. Výsledné portfolio předkládají posluchači 2. ročníku MA studia k závěrečné zkoušce v tištěné podobě a v PDF.
  
 ==== Datové struktury lidskými smysly ==== ==== Datové struktury lidskými smysly ====
Line 226: Line 217:
  
 In this blok, students will deal with the basic chain of plug-ins as in mixing (Eq, Reverb, etc) but more importantly,​ the main plug-ins used at the end of the chain for mastering the mix: Maximizers, Volume Controllers,​ Spectrum Analysers, etc.  In this blok, students will deal with the basic chain of plug-ins as in mixing (Eq, Reverb, etc) but more importantly,​ the main plug-ins used at the end of the chain for mastering the mix: Maximizers, Volume Controllers,​ Spectrum Analysers, etc. 
- 
----- 
- 
  
 ===== 4. ročník ===== ===== 4. ročník =====
Line 234: Line 222:
  
 ==== see Sound Mixing & Mastering R3.==== ==== see Sound Mixing & Mastering R3.====
- 
  
 Dates and Times R3 Dates and Times R3
 +
 +===== 5. ročník =====
 +
 +==== Portfolio ====
 +
 +  * Přednáší:​ A. Bartlová, M. Blažíček,​ D. Kořínek
 +  * Zoom: https://​us04web.zoom.us/​j/​810123745?​pwd=d2IxL09PZUFJdnlRNlVXaDVNVmVsZz09
 +  * Password: cas
 +  * Sylabus: https://​docs.google.com/​document/​d/​18LkTeyDkvbDKHIHbL5c8lNzMeUeJgCknAXQJLCPANJI/​edit?​usp=sharing
 +  * Termín: Pátek 17. 4. 2020
 +
 +Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy sebeprezentace umělce prostřednictvím portfolia. Během kurzu posluchači získají praktické znalosti přípravy portfolia, způsobu psaní životopisu,​ zásady tvorby anotací, prezentace a dokumentace vlastních děl a sazby dokumentu s účelem jeho publikace na internetu, nebo v tisku. ​
 +Kurz slučuje teoretické znalosti a technické kompetence. Jednotlivé zásady budou ozřejmeny na vybraných příkladech uměleckých portfolií. Výsledné portfolio předkládají posluchači 2. ročníku MA studia k závěrečné zkoušce v tištěné podobě a v PDF.
  
blok_technickych_cviceni.1568291634.txt.gz · Last modified: 2019/09/12 14:33 by sara-pinheiro