User Tools

Site Tools


blok_technickych_cviceni

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
blok_technickych_cviceni [2019/03/27 14:57]
martin-blazicek [Základy programování]
blok_technickych_cviceni [2019/06/02 16:34] (current)
ondrej-vavrecka [Kamera a střih, kompozice a dramaturgie]
Line 61: Line 61:
     * 14. květen 2019 - učebna 423: 10:00-18:00     * 14. květen 2019 - učebna 423: 10:00-18:00
     * * Poněšice ​     * * Poněšice ​
-    * 7. červen 2019 - učebna 428: 10:00-18:00+    * 7. červen 2019 - učebna 428: 14:00-18:00
     * 14. červen 2019 - učebna 436 (Sara Pinheiro: zvuk)     * 14. červen 2019 - učebna 436 (Sara Pinheiro: zvuk)
   * Klazurní cvičení „Potřebuji vám ukázat toto“. Cvičení slouží jako úvod do filmové řeči. Student si připraví jednoduché téma, se kterým je osobně vnitřně spojen a o kterém chce zpravit diváka filmovým sdělením. Výsledným dílem bude uzavřené sdělení v řeči obrazů (dokumetárního,​ hraného či jakéhohokoli jiného charakteru). Student musí akrtikulovat pozici, kterou k tématu zaujímá. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla, tak na jeho schopnost komunikovat s druhými. Student má možnost předvést schopnost sebereflexe a schopnost tvořivě reflektovat vyvářené dílo. Film se prezentuje v Poněšicích,​ kde má student možnost zakusit, jak jeho dílo působí na velkém plátně a před nezaujatým publikem. Mezi závěrečným promítáním filmu na klauzurách tak vzniká ještě čas jeho tvar vybrousit. Délka filmu: 3-6 min.   * Klazurní cvičení „Potřebuji vám ukázat toto“. Cvičení slouží jako úvod do filmové řeči. Student si připraví jednoduché téma, se kterým je osobně vnitřně spojen a o kterém chce zpravit diváka filmovým sdělením. Výsledným dílem bude uzavřené sdělení v řeči obrazů (dokumetárního,​ hraného či jakéhohokoli jiného charakteru). Student musí akrtikulovat pozici, kterou k tématu zaujímá. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla, tak na jeho schopnost komunikovat s druhými. Student má možnost předvést schopnost sebereflexe a schopnost tvořivě reflektovat vyvářené dílo. Film se prezentuje v Poněšicích,​ kde má student možnost zakusit, jak jeho dílo působí na velkém plátně a před nezaujatým publikem. Mezi závěrečným promítáním filmu na klauzurách tak vzniká ještě čas jeho tvar vybrousit. Délka filmu: 3-6 min.
blok_technickych_cviceni.txt · Last modified: 2019/06/02 16:34 by ondrej-vavrecka