User Tools

Site Tools


blok_technickych_cviceni

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blok_technickych_cviceni [2019/06/02 16:34]
ondrej-vavrecka [Kamera a střih, kompozice a dramaturgie]
blok_technickych_cviceni [2020/04/10 10:09] (current)
martin-blazicek
Line 4: Line 4:
  
 //Čas výuky (není-li stanoveno jinak): 14.30 - 18.00// //Čas výuky (není-li stanoveno jinak): 14.30 - 18.00//
 +
 +==== VŠECHNY ROČNÍKY: Exkurze do Galerie města Pardubic - obhlídka prostoru a workshop na kolech ====
 +
 +  * Přednáší:​ Ondřej Vavrečka ​
 +  * Místo: Pardubice
 +  * Termín: 8. října 2019, 10:00-19:00
 +  * Galerijní klauzury budou tento školní rok v Galerii města Pardubice ([[http://​www.gmpardubice.cz]]). Studenti si ze svých řad vyberou kurátora, anebo víc kurátorů. Sebeřiditelný organismus, tvůrčí buňka. ​
  
 ===== 1. ročník ===== ===== 1. ročník =====
Line 11: Line 18:
   * Přednáší:​ Eric Rosenzveig   * Přednáší:​ Eric Rosenzveig
   * Místo: 428   * Místo: 428
-  * Termín: ​2. října ​2018, 14:30-16:30+  * Termín: ​1. října ​2019, 14:30-16:30
   * CAS: co to je? Bílá kniha. Půjčování techniky. ​   * CAS: co to je? Bílá kniha. Půjčování techniky. ​
  
-==== Instalace ​(společné pro 1. a 4. ročník) ====+==== Úvod do Institutu Intermédií ​(společné pro 1. a 4. ročník) ====
  
-  * Přednáší: ​Miloš Vojtěchovský 608571881+  * Přednáší: ​Jakub Hybler
   * Místo: IIM (www.iim.cz)   * Místo: IIM (www.iim.cz)
   * Termíny: ​   * Termíny: ​
-    * 9. října ​2018: Institut intermédií - úvod, exkurze po budově 14.30 - 16.00 +    * 15. října ​2019: Institut intermédií - úvod, exkurze po budově 14.30 - 16.00 
-    * 23. října ​2018: multiscreen a vícekanálový zvuk s kinektem 14.30 - 16.30 +    * 29. října ​2019: multiscreen a vícekanálový zvuk s kinektem 14.30 - 16.30
- +
- +
  
 ==== Média ==== ==== Média ====
Line 31: Line 35:
   * Používaný software: MediaInfo, Adobe Media Encoder, Resolve, další střihové programy   * Používaný software: MediaInfo, Adobe Media Encoder, Resolve, další střihové programy
   * Termíny: ​   * Termíny: ​
-  ​30. 10. 2018 +    ​22. 10. 2019 (Ondřej Vavrečka) 
-  6. 11. 2018+    5. 11. 2019 (Martin Blažíček) 
 +  * Úvodní seznámení s digitálním workflow, obrazovými a zvukovými formáty, práce se soubory, konverze, příprava postprodukce pro střih, efektové zpracování a zásady při distribuci audiovizuálnách souborů.
  
-Úvodní seznámení s digitálním workflow, obrazovými a zvukovými formáty, práce se soubory, konverze, příprava postprodukce pro střih, efektové zpracování a zásady při distribuci audiovizuálnách souborů.+==== Kurs dialogického jednání - Poněšice (modul) ====
  
 +  * Přednáší:​ Václav Trojan ([[vaclav.trojan@damu.cz]])
 +  * Termín: 23. a 24. listopad 2019
 +  * //"​Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem, resp. partnery) zpravidla o samotě. Z autopsie snad každému známé tzv. samomluvy nebo samohry. Dále pak jde o to, učit se a naučit se podobně autentické,​ spontánní,​ hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci „veřejné samoty“ (Stanislavskij),​ za přítomnosti a pozornosti „diváků“. V situaci, kdy „jako kdyby“ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu."//​ ([[http://​www.ivanvyskocil.cz/​html/​dialogicke.html]])
 ==== Introduction to Sound ==== ==== Introduction to Sound ====
  
   * Přednáší:​ Sara Pinheiro   * Přednáší:​ Sara Pinheiro
   * Termín: ​   * Termín: ​
-    * 13. listopad ​2018 - venku (TBA) +    * 12. listopad ​2019 - venku (TBA - from 3:30pm - 7pm
-    * 20. listopad ​2018 tržiště +    * 19. listopad ​2019 428 
-    * 27. listopad ​2018 tržiště+    * 26. listopad ​2019 436
   * In this blok, students are introduced to microphone directionality,​ sound settings and recorders. After making their own recording, they will be also introduced to sound editing. It starts with a sound- walk and then a field recording session. We then move to the class room to listen and edit the captured sounds into a short and collective composition.   * In this blok, students are introduced to microphone directionality,​ sound settings and recorders. After making their own recording, they will be also introduced to sound editing. It starts with a sound- walk and then a field recording session. We then move to the class room to listen and edit the captured sounds into a short and collective composition.
- 
- 
- 
  
 ==== Kamera a střih, kompozice a dramaturgie ==== ==== Kamera a střih, kompozice a dramaturgie ====
Line 52: Line 57:
   * Přednáší:​ Ondřej Vavrečka, Sara Pinheiro   * Přednáší:​ Ondřej Vavrečka, Sara Pinheiro
   * Termín: ​   * Termín: ​
-    * 11. prosince ​2018 - učebna 436 +    * 10. prosince ​2019 - učebna 436 
-    * 12. únor 2019 - učebna 423 +    * 18. únor 2020 - učebna 423 
-    * 26. únor 2019 - učebna 423 +    * 25. únor 2020 - učebna 423 
-    * 12. březen ​2019 - učebna 423 +    * 17. březen ​2020 - učebna 423 
-    * 26. březen ​2019 - učebna 428 (Sara Pinheiro: zvuk) +    * 24. březen ​2020 - učebna 428 (Sara Pinheiro: zvuk) 
-    * 2. duben 2019 - učebna 428: 10:00-18:00 +    * 14. duben 2020 - učebna 428 
-    * 23. duben 2019 - učebna 428: 10:​00-18:​00 +    * 21. duben 2020 - učebna 428: 10:​00-18:​00 
-    * 14. květen ​2019 - učebna 423: 10:00-18:00+    * 5. květen ​2020 - učebna 423: 10:00-18:00
     * * Poněšice ​     * * Poněšice ​
-    * 7. červen ​2019 - učebna 428: 14:​00-18:​00 +    * 02. červen ​2020 - učebna 428: 14:​00-18:​00 
-    * 14. červen ​2019 - učebna 436 (Sara Pinheiro: zvuk)+    * 09. červen ​2020 - učebna 436 (Sara Pinheiro: zvuk)
   * Klazurní cvičení „Potřebuji vám ukázat toto“. Cvičení slouží jako úvod do filmové řeči. Student si připraví jednoduché téma, se kterým je osobně vnitřně spojen a o kterém chce zpravit diváka filmovým sdělením. Výsledným dílem bude uzavřené sdělení v řeči obrazů (dokumetárního,​ hraného či jakéhohokoli jiného charakteru). Student musí akrtikulovat pozici, kterou k tématu zaujímá. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla, tak na jeho schopnost komunikovat s druhými. Student má možnost předvést schopnost sebereflexe a schopnost tvořivě reflektovat vyvářené dílo. Film se prezentuje v Poněšicích,​ kde má student možnost zakusit, jak jeho dílo působí na velkém plátně a před nezaujatým publikem. Mezi závěrečným promítáním filmu na klauzurách tak vzniká ještě čas jeho tvar vybrousit. Délka filmu: 3-6 min.   * Klazurní cvičení „Potřebuji vám ukázat toto“. Cvičení slouží jako úvod do filmové řeči. Student si připraví jednoduché téma, se kterým je osobně vnitřně spojen a o kterém chce zpravit diváka filmovým sdělením. Výsledným dílem bude uzavřené sdělení v řeči obrazů (dokumetárního,​ hraného či jakéhohokoli jiného charakteru). Student musí akrtikulovat pozici, kterou k tématu zaujímá. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla, tak na jeho schopnost komunikovat s druhými. Student má možnost předvést schopnost sebereflexe a schopnost tvořivě reflektovat vyvářené dílo. Film se prezentuje v Poněšicích,​ kde má student možnost zakusit, jak jeho dílo působí na velkém plátně a před nezaujatým publikem. Mezi závěrečným promítáním filmu na klauzurách tak vzniká ještě čas jeho tvar vybrousit. Délka filmu: 3-6 min.
-  * používaný software: Avid, video+  * používaný software: Avid
  
 ==== Archiv, anotace, dokumentace ==== ==== Archiv, anotace, dokumentace ====
  
   * Přednáší:​ Eric Rosenzveig   * Přednáší:​ Eric Rosenzveig
-  * Termín: ​30. duben 2018+  * Termín: ​28. duben 2020
   * Seznámení archivními a formálními technickými požadavky archivu CASu. Jak napsat anotaci. Jak pořídit dokumentaci.   * Seznámení archivními a formálními technickými požadavky archivu CASu. Jak napsat anotaci. Jak pořídit dokumentaci.
- 
  
 ===== 2. ročník ===== ===== 2. ročník =====
Line 81: Line 85:
   * Používaný software: Adobe Photoshop   * Používaný software: Adobe Photoshop
   * Termíny: ​   * Termíny: ​
-  * Út 13. 11. 2018 +  * Út 12. 11. 2019 
-  * Út 20. 11. 2018 +  * Út 19. 11. 2019 
-  * Út 27. 11. 2018+  * Út 26. 11. 2019
 Návrh grafického řešení interface v prostředí 2d grafického editoru. Úvod do základních principů grafické kompozice, práce ve vrstvách, masky, práce se soubory a grafickými objekty. Návrh grafického řešení interface v prostředí 2d grafického editoru. Úvod do základních principů grafické kompozice, práce ve vrstvách, masky, práce se soubory a grafickými objekty.
 Cvičení: Grafická kompozice, návrh interface Cvičení: Grafická kompozice, návrh interface
- 
- 
  
 ==== Cvičení v televizním ateliéru ==== ==== Cvičení v televizním ateliéru ====
Line 95: Line 97:
   * Seznámení s ateliérem vybaveným tříkamerovým systémem určeným pro živý střih. Ve cvičení jde o to, aby studenti byli schopní vytvořit funkční tým, který je schopný spolupráce. Studenti jsou kompletními autory celého díla. ​   * Seznámení s ateliérem vybaveným tříkamerovým systémem určeným pro živý střih. Ve cvičení jde o to, aby studenti byli schopní vytvořit funkční tým, který je schopný spolupráce. Studenti jsou kompletními autory celého díla. ​
   * Termíny a náplň: ​     * Termíny a náplň: ​  
-    * //23. 10. 2018: Prezentace idey, která vyústí v architektonický plán studia.// - - - Na první setkání studenti přinesou ideu, situaci apod., kterou se chtějí v ateliéru zabývat. Obsahově je vše zcela otevřené. Studenti mohou buď pracovat každý na svém projektu (ovšem ve společné architektuře) nebo celý ročník pracuje na jednom společném projektu. Natáčení, do kterého se nepočítají zkoušky, ​trvá celkem tři dny. Během tohoto termínu je bezpodmínečně nutné vměstnat veškerou realizaci buď individuálních projektů nebo jednoho společného komplexnejšího projektu. Výsledkem první konzulatce bude jednoduchý architektonický plán, který studenti prezentují pracovníkům ​stavby a osvětlovačovi ​ve Studiu FAMU. Místo a čas: Studio FAMU (14:00 - 14:45) +    * Prezentace idey, která vyústí v architektonický plán studia.// - - - Na první setkání studenti přinesou ideu, situaci apod., kterou se chtějí v ateliéru zabývat. Obsahově je vše zcela otevřené. Studenti mohou buď pracovat každý na svém projektu (ovšem ve společné architektuře) nebo celý ročník pracuje na jednom společném projektu. Natáčení trvá celkem tři dny. Během tohoto termínu je bezpodmínečně nutné vměstnat veškerou realizaci buď individuálních projektů nebo jednoho společného komplexnejšího projektu. Výsledkem první konzulatce bude jednoduchý architektonický plán, který studenti prezentují pracovníkům ve Studiu FAMU.  
-    * //30. 11. 2018: Stavba (podle dodaného plánu vycházejícího z potřeb studentů).//​ - - - Prezentace záměru, plánu ve Studiu FAMU. +    * Stavba (podle dodaného plánu vycházejícího z potřeb studentů).//​ - - - Prezentace záměru, plánu ve Studiu FAMU. 
-    * //03. 12. 2018: Příprava.//​ - - - Zaučení do techniky živého střihu (Vít Petrášek). Příprava natáčení. Společné zkoušení. +    * //16. 12. 2019: Příprava.//​ - - - Zaučení do techniky živého střihu (Vít Petrášek). Příprava natáčení. Společné zkoušení. 
-    * //04. - 0612. 2018Natáčení.// - - - Každý student zaujme jak roli kameramana, tak roli režiséra, tak roli střihače živého záznamu. +    * //17. - 202019Zkoušení a natáčení.// - - - Každý student zaujme jak roli kameramana, tak roli režiséra, tak roli střihače živého záznamu. 
-    * //polovina ledna 2019 (datum bude upřesněno).//​ Prezentace výsledného sestřihu s hotovým ozvučením a barevnými korekcemi. Místo: Lažan+    * //polovina ledna 2020 (datum bude upřesněno).//​ Prezentace výsledného sestřihu s hotovým ozvučením a barevnými korekcemi, které budou součástí dalšího Bloku technických cvičení. Místo: Lažan
   * Výstup: video (2-12 min.)    * Výstup: video (2-12 min.) 
- 
- 
-==== Barevné korekce ==== 
- 
-  * Přednáší:​ Dominik Krutský 
-  * Místo: 436 
-  * Termín: 19. únor 2019 
-  * Student se naučí základní práci s barevnými korekcemi v softwaru DaVinci Resolve: import filmu, korekce, export. - - - Student na hodinu přinese film, se kterým chce pracovat. 
- 
  
 ==== Technical Aesthetics of Sound ==== ==== Technical Aesthetics of Sound ====
Line 116: Line 109:
   * Místo: 428    * Místo: 428 
   * Termín: ​   * Termín: ​
-    * 12. února ​2019 +    * 25. února ​2020 
-    * **22. února ​2019** +    * 28. února ​2020  presny cas vyuky bude upresnen 
-    * 26února 2019+    * 33. 2020
   * In this blok, students are given a short movie (e.g., fiction, animation, video-art) to make the sound design for. The focus is on editing and mixing sounds. The blok is based on Reaper and basic plug-ins (Equalization,​ Compression,​ De-noising, Reverb).   * In this blok, students are given a short movie (e.g., fiction, animation, video-art) to make the sound design for. The focus is on editing and mixing sounds. The blok is based on Reaper and basic plug-ins (Equalization,​ Compression,​ De-noising, Reverb).
  
 +==== Barevné korekce ====
 +
 +  * Přednáší:​ Dominik Krutský
 +  * Místo: 436
 +  * Termín: 21. únor 2020
 +
 +  * Student se naučí základní práci s barevnými korekcemi v softwaru DaVinci Resolve: import filmu, korekce, export. - - - Student na hodinu přinese film, se kterým chce pracovat.
  
 ==== Design interaktivního dokumentu ==== ==== Design interaktivního dokumentu ====
Line 128: Line 128:
   * Použitý jazyk: HTML, CSS   * Použitý jazyk: HTML, CSS
   * Termíny:   * Termíny:
-  * Út 5. 3. 2019 +  * Út 31. 3. 2020 https://​us04web.zoom.us/​j/​877219712 
-  * Út 1232019 +  * Út 742020 
-  * Út 1932019+  * Út 1442020
 Základní prvky HTML5/CSS dokumentů s prvky javascriptu,​ design a interakce. ​ Základní prvky HTML5/CSS dokumentů s prvky javascriptu,​ design a interakce. ​
 Cvičení: Elektronický dokument s prvky interakce. ​ Cvičení: Elektronický dokument s prvky interakce. ​
- 
  
 ==== Nová média: interaktivita a physical computing ==== ==== Nová média: interaktivita a physical computing ====
  
-  * Přednáší:​ Michal Kindernay+  * Přednáší:​ Michal Kindernay, Jakub Hybler
   * Místo: IIM (www.iim.cz)   * Místo: IIM (www.iim.cz)
   * Termín: ​   * Termín: ​
-    * 26.3 2019 trziste 20 from 14:30 +    * 10.3 2020 Tržiště ​from 14:30 
-    * 2duben 2019 IIM from 14:30 +    * 17.3.2020 ​IIM from 14:30 
-    * 5duben 2019 IIM from 14:30 +    * 20.3.2020 IIM from 14:30 
-    * 9duben 2019 IIM from 14:30 +    * 24.3.2020 ​IIM from 14:30
- +
  
   * Úvod do senzorické a procesuální interaktivity a bastlení. V rámci dílny se seznámíme se základními způsoby propojení senzorů s počítačovým prostředím. Cílem bude vytvoření jednoduché instalace či procesuálního „díla“ interagujícího s bezprostředním okolím. Naučíme se od základů pracovat se senzory a jejich propojením s počítačovými aplikacemi (úvod do software jako je Pure Data či Max MSP). Instalace či výsledné díla budeme koncipovat tak, aby byly generovány či modifikovány dle různé interakce. Dílna rovněž apeluje na DIY a OpenSource přístupy a "​bastlení"​. Naučíme vás, jak jednoduše a intuitivně ovládat vaší instalaci prostředím galerie či počasím. Studenti můžou pracovat na projektech v malých skupinách. ​   * Úvod do senzorické a procesuální interaktivity a bastlení. V rámci dílny se seznámíme se základními způsoby propojení senzorů s počítačovým prostředím. Cílem bude vytvoření jednoduché instalace či procesuálního „díla“ interagujícího s bezprostředním okolím. Naučíme se od základů pracovat se senzory a jejich propojením s počítačovými aplikacemi (úvod do software jako je Pure Data či Max MSP). Instalace či výsledné díla budeme koncipovat tak, aby byly generovány či modifikovány dle různé interakce. Dílna rovněž apeluje na DIY a OpenSource přístupy a "​bastlení"​. Naučíme vás, jak jednoduše a intuitivně ovládat vaší instalaci prostředím galerie či počasím. Studenti můžou pracovat na projektech v malých skupinách. ​
   * Program: Úvod do interaktivních médií a technologie (physical computing & arduino) ukázky zajímavých interaktivních a procesuálních instalací základy vizuálního software na práci se zvukem a obrazem a propojení se senzory ( Pure Data či Max MSP). V první fázi společně zrealizujeme hotový koncept, na kterém se naučíme základní postupy a technologie. V druhé fázi můžete realizovat vlastní projekty, které do určité míry navrhneme a zadjustujeme společně.   * Program: Úvod do interaktivních médií a technologie (physical computing & arduino) ukázky zajímavých interaktivních a procesuálních instalací základy vizuálního software na práci se zvukem a obrazem a propojení se senzory ( Pure Data či Max MSP). V první fázi společně zrealizujeme hotový koncept, na kterém se naučíme základní postupy a technologie. V druhé fázi můžete realizovat vlastní projekty, které do určité míry navrhneme a zadjustujeme společně.
  
----- 
 ==== Základy programování ==== ==== Základy programování ====
  
Line 157: Line 153:
   * Použité jazyky: JavaScript, HTML, CSS   * Použité jazyky: JavaScript, HTML, CSS
   * Termín: ​   * Termín: ​
-  * 16. duben 2019 +  * 21. duben 2020 
-  * 23. duben 2019 +  * 28. duben 2020 
-  * 30duben 2019 +  * 5květen 2020 
-  * 7. květen ​2019 +  * 12. květen ​2020 
-  * 14. květen ​2019+  * 19. květen ​2020 
  
 Úvod do základních koncepcí programovacích jazyků, syntaxe a základní algoritmické konstrukce. Cvičení: Animovaná textová kompozice a animovaná grafická komzpozice v prostředí internetového prohlížeče. Úvod do základních koncepcí programovacích jazyků, syntaxe a základní algoritmické konstrukce. Cvičení: Animovaná textová kompozice a animovaná grafická komzpozice v prostředí internetového prohlížeče.
Line 172: Line 169:
   * Přednáší:​ TBA   * Přednáší:​ TBA
   * Místo: TBA   * Místo: TBA
-  * Termín: ​8, 15, 22, 29 October ​2019 +  * Termín: October ​2020
- +
----- +
- +
- +
  
 ==== Cvičení místa a paměti ==== ==== Cvičení místa a paměti ====
Line 184: Line 176:
   * Místo: 436   * Místo: 436
   * Termín:   * Termín:
-    * 4. prosince ​2018 - učebna ​436 +    * 17. prosince ​2019 - učebna ​428 
-    * 23. únor 2019 - výjezd ​do Domažlic (koordinuje Daniel Burda) +    * 28. únor 2020 - výjezd 
-    * 26březen 2019 - učebna ​423 +    * 7 dubna 2020 - učebna ​428 
-    * 9.dubna ​2019 - učebna 428+    * 28. dubna 2020 - učebna 428
   * Studentem asistovaná anamnéza místa. Student si najde a zvolí místo, které je důležité z hlediska jeho osobní či lokální historie nebo z hlediska tzv. velkých dějin. Poté provede „výzkum“ tohoto místa, který sestává se sběru paměťového materiálu (sekundárních „dokumentů“ či bezprostředních svědectví) a nalézání významového tkaniva mezi jeho složkami. Během tohoto procesu dochází k proměně studentova vztahu ke zvolenému místu a vice versa. Tato změna postoje se otiskne ve výsledném dílu. Navštívíme – pokud možno – jedno či více těchto míst, abychom společným působením jeho genia mohli být přítomni této proměně. V další fázi student volí odpovídající vyjadřovací prostředky ke zprostředkování paměti místa sestávající jak z informace tak emoce a završuje tvar. Může jít např. o dokumentaci živého zásahu do zvoleného místa, fikční reinterpretaci místa, „katalog místních pohyblivých věcí“ apod. Ve cvičení se klade důraz na schopnost samostatně interpretovat skutečnost,​ oživit ji osobním vkladem, péčí a vášní a zprostředkovat toto druhým.   * Studentem asistovaná anamnéza místa. Student si najde a zvolí místo, které je důležité z hlediska jeho osobní či lokální historie nebo z hlediska tzv. velkých dějin. Poté provede „výzkum“ tohoto místa, který sestává se sběru paměťového materiálu (sekundárních „dokumentů“ či bezprostředních svědectví) a nalézání významového tkaniva mezi jeho složkami. Během tohoto procesu dochází k proměně studentova vztahu ke zvolenému místu a vice versa. Tato změna postoje se otiskne ve výsledném dílu. Navštívíme – pokud možno – jedno či více těchto míst, abychom společným působením jeho genia mohli být přítomni této proměně. V další fázi student volí odpovídající vyjadřovací prostředky ke zprostředkování paměti místa sestávající jak z informace tak emoce a završuje tvar. Může jít např. o dokumentaci živého zásahu do zvoleného místa, fikční reinterpretaci místa, „katalog místních pohyblivých věcí“ apod. Ve cvičení se klade důraz na schopnost samostatně interpretovat skutečnost,​ oživit ji osobním vkladem, péčí a vášní a zprostředkovat toto druhým.
   * Médium: video/film 4-9 min.   * Médium: video/film 4-9 min.
 +
 +==== Portfolio ====
 +
 +  * Přednáší:​ A. Bartlová, M. Blažíček,​ D. Kořínek
 +  * Zoom: https://​us04web.zoom.us/​j/​810123745?​pwd=d2IxL09PZUFJdnlRNlVXaDVNVmVsZz09
 +  * Password: cas
 +  * Sylabus: https://​docs.google.com/​document/​d/​18LkTeyDkvbDKHIHbL5c8lNzMeUeJgCknAXQJLCPANJI/​edit?​usp=sharing
 +  * Termín: Pátek 17. 4. 2020
 +
 +Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy sebeprezentace umělce prostřednictvím portfolia. Během kurzu posluchači získají praktické znalosti přípravy portfolia, způsobu psaní životopisu,​ zásady tvorby anotací, prezentace a dokumentace vlastních děl a sazby dokumentu s účelem jeho publikace na internetu, nebo v tisku. ​
 +Kurz slučuje teoretické znalosti a technické kompetence. Jednotlivé zásady budou ozřejmeny na vybraných příkladech uměleckých portfolií. Výsledné portfolio předkládají posluchači 2. ročníku MA studia k závěrečné zkoušce v tištěné podobě a v PDF.
  
 ==== Datové struktury lidskými smysly ==== ==== Datové struktury lidskými smysly ====
  
-  * Přednáší:​ +  * Přednáší: ​TBA 
-  * Místo:  +  * Místo: ​TBA 
-  * Termín: ​2, 9, 16, duben 2019+  * Termín: ​14. 21. 28, duben 2020
   * Různé způsoby medializace a extrahování dat nám, v pragmatickém případě, umožňují rychlé intuitivní čtení vnitřních vztahů a tendencí, jež se uvnitř datových struktur nacházejí,​ avšak z originální formy jejich organizace nejsou patrné. V kontextu infosféry lze vše, s čím zacházíme a s čím se denně konfrontujeme,​ chápat jako transformaci dat do formy čitelné člověku. Zde užité písmenné a číselné znaky jsou bez užití datové vizualizace jen stěží srozumitelným řetězcem bitů. Ať chceme nebo ne, data jsou podhoubím naší každodennosti,​ a proto, zdá se, by mohlo být prospěšné disponovat teoretickým,​ ale též praktickým aparátem k jejich analýze, dekonstrukci,​ výrobě a interpretaci. Žádný z možných nástrojů k práci s daty není ze strany přednášejících předem preferován ani zavrhován. Preference a účast posluchačů jsou prioritou.   * Různé způsoby medializace a extrahování dat nám, v pragmatickém případě, umožňují rychlé intuitivní čtení vnitřních vztahů a tendencí, jež se uvnitř datových struktur nacházejí,​ avšak z originální formy jejich organizace nejsou patrné. V kontextu infosféry lze vše, s čím zacházíme a s čím se denně konfrontujeme,​ chápat jako transformaci dat do formy čitelné člověku. Zde užité písmenné a číselné znaky jsou bez užití datové vizualizace jen stěží srozumitelným řetězcem bitů. Ať chceme nebo ne, data jsou podhoubím naší každodennosti,​ a proto, zdá se, by mohlo být prospěšné disponovat teoretickým,​ ale též praktickým aparátem k jejich analýze, dekonstrukci,​ výrobě a interpretaci. Žádný z možných nástrojů k práci s daty není ze strany přednášejících předem preferován ani zavrhován. Preference a účast posluchačů jsou prioritou.
  
Line 203: Line 206:
   * Místo: 436 or FAMU Studio 3116   * Místo: 436 or FAMU Studio 3116
   * Termín: ​   * Termín: ​
-  * 30.4.2019 +  * 5.5.2020 
-  * 7.5.2019 +  * 12.5.2020  
-  * 14.5.2019 w/Ondrej Vavrecka & Sara+  * 19.5.2020 
  
-In this blok, students will deal with the basic chain of plug-ins as in mixing (Eq, Reverb, etc) but more importantly,​ the main plug-ins used at the end of the chain for mastering the mix: Maximizers, Volume Controllers,​ Spectrum Analysers, etc.  
  
----- 
  
 +In this blok, students will deal with the basic chain of plug-ins as in mixing (Eq, Reverb, etc) but more importantly,​ the main plug-ins used at the end of the chain for mastering the mix: Maximizers, Volume Controllers,​ Spectrum Analysers, etc. 
  
 ===== 4. ročník ===== ===== 4. ročník =====
Line 217: Line 219:
 ==== see Sound Mixing & Mastering R3.==== ==== see Sound Mixing & Mastering R3.====
  
 +Dates and Times R3
 +
 +===== 5. ročník =====
 +
 +==== Portfolio ====
 +
 +  * Přednáší:​ A. Bartlová, M. Blažíček,​ D. Kořínek
 +  * Zoom: https://​us04web.zoom.us/​j/​810123745?​pwd=d2IxL09PZUFJdnlRNlVXaDVNVmVsZz09
 +  * Password: cas
 +  * Sylabus: https://​docs.google.com/​document/​d/​18LkTeyDkvbDKHIHbL5c8lNzMeUeJgCknAXQJLCPANJI/​edit?​usp=sharing
 +  * Termín: Pátek 17. 4. 2020
  
-Dates and Times TBA+Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy sebeprezentace umělce prostřednictvím portfolia. Během kurzu posluchači získají praktické znalosti přípravy portfolia, způsobu psaní životopisu,​ zásady tvorby anotací, prezentace a dokumentace vlastních děl a sazby dokumentu s účelem jeho publikace na internetu, nebo v tisku.  
 +Kurz slučuje teoretické znalosti a technické kompetence. Jednotlivé zásady budou ozřejmeny na vybraných příkladech uměleckých portfolií. Výsledné portfolio předkládají posluchači 2. ročníku MA studia k závěrečné zkoušce v tištěné podobě a v PDF.
  
blok_technickych_cviceni.1559486084.txt.gz · Last modified: 2019/06/02 16:34 by ondrej-vavrecka