User Tools

Site Tools


blok_technickych_cviceni

Blok technických cvičení CAS FAMU

Garant předmětu: Eric Rosenzveig

Čas výuky (není-li stanoveno jinak): 14.30 - 19.00

1. ročník

Úvodní blokové cvičení (společné pro 1. a 4. ročník)

 • Přednáší: Eric Rosenzveig
 • Místo: 428
 • Termín: 2. října 2018, 14:30-16:30
 • CAS: co to je? Bílá kniha. Půjčování techniky.

Instalace (společné pro 1. a 4. ročník)

 • Přednáší: Miloš Vojtěchovský 608571881
 • Místo: IIM (www.iim.cz)
 • Termíny:
  • 9. října 2018: Institut intermédií - úvod, exkurze po budově 14.30 - 16.00
  • 23. října 2018: multiscreen a vícekanálový zvuk s kinektem 14.30 - 16.30

Média

 • Přednáší: Martin Blažíček, Ondřej Vavrečka
 • Místo: 436
 • Termín:
  • 30. října 2018: Úvod do audiovizuální postprodukce, média, formáty, digitální workflow I.
  • 6. listopad 2018: Úvod do audiovizuální postprodukce, média, formáty, digitální workflow II.

Introduction to Sound

 • Přednáší: Sara Pinheiro
 • Termín:
  • 13. listopad 2018 - venku (TBA)
  • 20. listopad 2018 - tržiště
  • 27. listopad 2018 - tržiště
 • The first session of our exercise will be dedicated to a field-trip. This sound-walk is an introduction to the Soundscape Theory. It starts with a short explanation on the concepts of keynotes, sound-signals and sound-marks as found in Murray Schaeffer's Tuning the World Project. There will be also an introduction to Michel Chion's concepts of casual, semantic and reduced listening modes; and Blesser's “acoustic arena” and “acoustic horizon”.That will be our starting point to then work on the blok's exercises.Then, we will look at the microphones and recorders available in CAS. This exercise aims at introducing the main theory and technical skills of sound-making. The idea is to approach sound from a creative perspective to develop an ability to understand the implications of audition and technology in our work. Initially, the point is to think of sound-material that is convenient for one another’s work and, accordingly to those needs, to approach recording, editing, mixing and amplifying techniques.

Kamera a střih

 • Přednáší: Ondřej Vavrečka, Sara Pinheiro
 • Termín:
  • 11. prosince 2018 - učebna 436
  • 12. únor 2019 - učebna 423
  • 26. únor 2019 - učebna 423
  • 12. březen 2019 - učebna 423
  • 19. březen 2019 - učebna 428 (Sara Pinheiro: zvuk)
  • 2. duben 2019 - učebna 428: 10:00-18:00
  • 23. duben 2019 - učebna 428: 10:00-18:00
  • 14. květen 2019 - učebna 423: 10:00-18:00
  • * Poněšice
  • 7. červen 2019 - učebna 428: 10:00-18:00
  • 14. červen 2019 - učebna 436 (Sara Pinheiro: zvuk)
 • Klazurní cvičení „Potřebuji vám ukázat toto“. Cvičení slouží jako úvod do filmové řeči. Student si připraví jednoduché téma, se kterým je osobně vnitřně spojen a o kterém chce zpravit diváka filmovým sdělením. Výsledným dílem bude uzavřené sdělení v řeči obrazů (dokumetárního, hraného či jakéhohokoli jiného charakteru). Student musí akrtikulovat pozici, kterou k tématu zaujímá. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla, tak na jeho schopnost komunikovat s druhými. Student má možnost předvést schopnost sebereflexe a schopnost tvořivě reflektovat vyvářené dílo. Film se prezentuje v Poněšicích, kde má student možnost zakusit, jak jeho dílo působí na velkém plátně a před nezaujatým publikem. Mezi závěrečným promítáním filmu na klauzurách tak vzniká ještě čas jeho tvar vybrousit. Délka filmu: 3-6 min.

Archiv, anotace, dokumentace

 • Přednáší: Eric Rosenzveig
 • Termín: 30. duben 2018
 • Seznámení technickými požadavky archivu CASu. Jak napsat anotaci. Jak pořídit dokumentaci.

2. ročník

Cvičení v televizním ateliéru

 • Přednáší: Ondřej Vavrečka, Vít Petrášek
 • Místo: Studio FAMU + Lažan
 • Seznámení s ateliérem vybaveným tříkamerovým systémem určeným pro živý střih. Ve cvičení jde o to, aby studenti byli schopní vytvořit funkční tým, který je schopný spolupráce.
 • Termíny a náplň:
  • 23. 10. 2018: Prezentace idey, která vyústí v architektonický plán studia. - - - Na první setkání studenti přinesou ideu, situaci apod., kterou se chtějí v ateliéru zabývat. Obsahově je vše zcela otevřené. Studenti mohou buď pracovat každý na svém projektu (ovšem ve společné architektuře) nebo celý ročník pracuje na jednom společném projektu. Natáčení, do kterého se nepočítají zkoušky, trvá celkem tři dny. Během tohoto termínu je bezpodmínečně nutné vměstnat veškerou realizaci buď individuálních projektů nebo jednoho společného komplexnejšího projektu. Výsledkem první konzulatce bude jednoduchý architektonický plán, který studenti prezentují pracovníkům stavby a osvětlovačovi ve Studiu FAMU. Místo: Lažan
  • 30. 11. 2018: Stavba (podle dodaného plánu vycházejícího z potřeb studentů). - - - Prezentace záměru, plánu ve Studiu FAMU.
  • 03. 12. 2018: Příprava. - - - Zaučení do techniky živého střihu (Vít Petrášek). Příprava natáčení. Společné zkoušení.
  • 04. - 06. 12. 2018: Natáčení. - - - Každý student zaujme jak roli kameramana, tak roli režiséra, tak roli střihače živého záznamu.
  • polovina ledna 2019 (přesné datum bude upřesněno). Prezentace výsledného sestřihu s hotovým ozvučením a barevnými korekcemi. Místo: Lažan
 • Výstup: video (2-12 min.)

Photoshop

 • Přednáší: Martin Blažíček
 • Místo: 423
 • Termín:
  • 13. listopadu 2019
  • 20. listopadu 2019
  • 27. února 2019

Grafický design v elektronickém prostředí

 • Přednáší: Martin Blažíček
 • Místo: 423

Termín:

 • 6. 12. 2016 14.30-19.00
 • 13. 12. 2016 14.30-19.00

Grafická kompozice, Adobe Photoshop. Vrstvy, objekty, bitmapy a vektory, práce s barvami. Cvičení: Grafická kompozice.

Design interaktivního dokumentu

Přednáší: Martin Blažíček

Místo: 423

7. 2. 2017 14.30-17.30 14. 2. 2017 14.30-19.00 21. 2. 2017 14.30-19.00 Základní prvky HTML5/CSS dokumentů s prvky javascriptu, design a interakce. Cvičení: Elektronický dokument s prvky interakce.

Technical Aesthetics of Sound

 • Přednáší: Sara Pinheiro
 • Místo: 436
 • Termín:
  • 12. února 2019
  • 19. února 2019
  • 26. února 2019
 • We will follow the first year module, adding up editing tools and mixing techniques by making the full sound for a short movie.

Pokročilé programování

 • Přednáší: Martin Blažíček
 • Místo: 423
 • Termín:
  • 27. březen 2018
  • 3. duben 2018
  • 10. duben 2018
  • 17. duben 2018

Nová média: interaktivita a physical computing

 • Přednáší: Michal Kindernay
 • Místo: IIM (www.iim.cz)
 • Termín: TBA
 • Úvod do senzorické a procesuální interaktivity a bastlení. V rámci dílny se seznámíme se základními způsoby propojení senzorů s počítačovým prostředím. Cílem bude vytvoření jednoduché instalace či procesuálního „díla“ interagujícího s bezprostředním okolím. Naučíme se od základů pracovat se senzory a jejich propojením s počítačovými aplikacemi (úvod do software jako je Pure Data či Max MSP). Instalace či výsledné díla budeme koncipovat tak, aby byly generovány či modifikovány dle různé interakce. Dílna rovněž apeluje na DIY a OpenSource přístupy a “bastlení”. Naučíme vás, jak jednoduše a intuitivně ovládat vaší instalaci prostředím galerie či počasím. Studenti můžou pracovat na projektech v malých skupinách.
 • Program: Úvod do interaktivních médií a technologie (physical computing & arduino) ukázky zajímavých interaktivních a procesuálních instalací základy vizuálního software na práci se zvukem a obrazem a propojení se senzory ( Pure Data či Max MSP). V první fázi společně zrealizujeme hotový koncept, na kterém se naučíme základní postupy a technologie. V druhé fázi můžete realizovat vlastní projekty, které do určité míry navrhneme a zadjustujeme společně.

Základy vizuálních efektů

 • Přednáší: TBA
 • Místo: TBA
 • Termín: TBA

3. ročník

Cvičení místa a paměti

 • Přednáší: Ondřej Vavrečka
 • Místo: 436
 • Termín: TBA
 • Studentem asistovaná anamnéza místa. Student si najde a zvolí místo, které je důležité z hlediska jeho osobní či lokální historie nebo z hlediska tzv. velkých dějin. Poté provede „výzkum“ tohoto místa, který sestává se sběru paměťového materiálu (sekundárních „dokumentů“ či bezprostředních svědectví) a nalézání významového tkaniva mezi jeho složkami. Během tohoto procesu dochází k proměně studentova vztahu ke zvolenému místu a vice versa. Tato změna postoje se otiskne ve výsledném dílu. Navštívíme – pokud možno – jedno či více těchto míst, abychom společným působením jeho genia mohli být přítomni této proměně. V další fázi student volí odpovídající vyjadřovací prostředky ke zprostředkování paměti místa sestávající jak z informace tak emoce a završuje tvar. Může jít např. o dokumentaci živého zásahu do zvoleného místa, fikční reinterpretaci místa, „katalog místních pohyblivých věcí“ apod. Ve cvičení se klade důraz na schopnost samostatně interpretovat skutečnost, oživit ji osobním vkladem, péčí a vášní a zprostředkovat toto druhým.
 • Médium: video/film 4-9 min.

Datové struktury lidskými smysly

 • Přednáší:
 • Místo:
 • Termín: TBA
 • Různé způsoby medializace a extrahování dat nám, v pragmatickém případě, umožňují rychlé intuitivní čtení vnitřních vztahů a tendencí, jež se uvnitř datových struktur nacházejí, avšak z originální formy jejich organizace nejsou patrné. V kontextu infosféry lze vše, s čím zacházíme a s čím se denně konfrontujeme, chápat jako transformaci dat do formy čitelné člověku. Zde užité písmenné a číselné znaky jsou bez užití datové vizualizace jen stěží srozumitelným řetězcem bitů. Ať chceme nebo ne, data jsou podhoubím naší každodennosti, a proto, zdá se, by mohlo být prospěšné disponovat teoretickým, ale též praktickým aparátem k jejich analýze, dekonstrukci, výrobě a interpretaci. Žádný z možných nástrojů k práci s daty není ze strany přednášejících předem preferován ani zavrhován. Preference a účast posluchačů jsou prioritou.

4. ročník

Dates and Times TBA

blok_technickych_cviceni.txt · Last modified: 2018/10/10 13:35 by eric-rosenzveig