User Tools

Site Tools


blaise_pascal

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blaise_pascal [2017/10/18 14:40]
milos-vojtechovsky created
blaise_pascal [2017/10/18 15:01] (current)
milos-vojtechovsky
Line 1: Line 1:
 Blaise Pascal (1623-1662) se prý nemohl dívat jak se jeho otec, daňový kontrolor, trápil nad sloupci čísel. Vymýšlel různé varianty počítacích strojů (vymyslel údajně asi 50 různých variant). Definitivní model své kalkulačky (nazvané příznačně:​ Pascaline) pak sestrojil v roce 1645. Uměla jen sčítat a odčítat, a jako první byla založena na velmi přesných mechanických převodech - což je princip, který v mechanických počítačích strojích dominoval po několik století, až do nástupu novodobých technologií,​ které umožnily budovat počítače na bázi elektronických prvků. Určitou nevýhodou Pascalova počítacího stroje bylo to, že výsledky výpočtu nemohly být přímo odečítány,​ ale musely být nejprve poměrně složitým způsobem interpretovány. Přesto měl Pascalův stroj i jistý komerční úspěch - těchto strojů bylo údajně prodáno mezi 10 a 15. Blaise Pascal (1623-1662) se prý nemohl dívat jak se jeho otec, daňový kontrolor, trápil nad sloupci čísel. Vymýšlel různé varianty počítacích strojů (vymyslel údajně asi 50 různých variant). Definitivní model své kalkulačky (nazvané příznačně:​ Pascaline) pak sestrojil v roce 1645. Uměla jen sčítat a odčítat, a jako první byla založena na velmi přesných mechanických převodech - což je princip, který v mechanických počítačích strojích dominoval po několik století, až do nástupu novodobých technologií,​ které umožnily budovat počítače na bázi elektronických prvků. Určitou nevýhodou Pascalova počítacího stroje bylo to, že výsledky výpočtu nemohly být přímo odečítány,​ ale musely být nejprve poměrně složitým způsobem interpretovány. Přesto měl Pascalův stroj i jistý komerční úspěch - těchto strojů bylo údajně prodáno mezi 10 a 15.
 +
 +*[[genealogie_komputacnich_aparatu]]
blaise_pascal.1508330428.txt.gz · Last modified: 2017/10/18 14:40 by milos-vojtechovsky