User Tools

Site Tools


blaise_pascal

Blaise Pascal (1623-1662) se prý nemohl dívat jak se jeho otec, daňový kontrolor, trápil nad sloupci čísel. Vymýšlel různé varianty počítacích strojů (vymyslel údajně asi 50 různých variant). Definitivní model své kalkulačky (nazvané příznačně: Pascaline) pak sestrojil v roce 1645. Uměla jen sčítat a odčítat, a jako první byla založena na velmi přesných mechanických převodech - což je princip, který v mechanických počítačích strojích dominoval po několik století, až do nástupu novodobých technologií, které umožnily budovat počítače na bázi elektronických prvků. Určitou nevýhodou Pascalova počítacího stroje bylo to, že výsledky výpočtu nemohly být přímo odečítány, ale musely být nejprve poměrně složitým způsobem interpretovány. Přesto měl Pascalův stroj i jistý komerční úspěch - těchto strojů bylo údajně prodáno mezi 10 a 15.

*genealogie_komputacnich_aparatu

blaise_pascal.txt · Last modified: 2017/10/18 15:01 by milos-vojtechovsky