User Tools

Site Tools


athanasius_kircher

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

athanasius_kircher [2017/10/18 14:29]
milos-vojtechovsky created
athanasius_kircher [2017/10/18 15:02] (current)
milos-vojtechovsky
Line 11: Line 11:
 Kircher přejímá částečně učení Lullisusm ​ [[Raimondus Lullus]], ale souřeďuje se na řešení technických otázek, včetně například stroj na generování hudby (music generation machine); nástroj popsaný v Musurgia Universalis. ​ Kircher přejímá částečně učení Lullisusm ​ [[Raimondus Lullus]], ale souřeďuje se na řešení technických otázek, včetně například stroj na generování hudby (music generation machine); nástroj popsaný v Musurgia Universalis. ​
 Společně s musikologii například učencé Marin Mersenne, je kniha Musurgia Universalis často citována jako jeden z předpokladů myšlenek počítačové hudby 20.stol. Společně s musikologii například učencé Marin Mersenne, je kniha Musurgia Universalis často citována jako jeden z předpokladů myšlenek počítačové hudby 20.stol.
 +
 +*[[genealogie_komputacnich_aparatu]]
athanasius_kircher.txt · Last modified: 2017/10/18 15:02 by milos-vojtechovsky