CASWiki:Portál CASWiki

Z CASWiki

Přejít na: navigace, hledání


MediaWiki sloužící pro potřeby Centra audiovizuálních studií FAMU.

http://cas.famu.cz

Centrum audiovizuálních studií (CAS) je nejmladším oddělením FAMU. Vyučuje se zde studijní obor Audiovizuální studia bakalářského a magisterského stupně. Studium je zaměřeno na praktické i teoretické znalosti. V rovině tvůrčí Audiovizuální studia rozvíjejí postupy experimentální kinematografie, nových médií a konceptuálního umění. V rámci teoreticko-historické části studia budou studenti obeznámeni s dějinami a současností audiovizuálních médií a teoretickém uvažování o nich. Studium by mělo vést k uvažování o současné kultuře jako o mezioborovém a intermediálním fenoménu.

Hosting

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje