FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Mříže
Grids

← list of itemsCZ

Hudba: Alois Piňos

U Mříží byla na začátku nějaké čáry, potom třeba zase jiné. Nejdříve byly rovnoběžné, takže ten zvuk byl takový jednoduchý, jednosměrný a potom se ty čáry rozdělily a začaly se zešikmovat velice pomalu, to bylo v mém programu, až vznikala mříž. Až se to tedy uzavřelo. A to je vlastně smysl o d začátku, který naznačil i konec. Pokud život proudí, tak je svobodný a podobně, jakmile se to rozdělí na nějaké dva programy, které se začnou křížit, tak vznikne mříž a je to vlastně celá jedna filozofie. Nejhorší bylo to, že natočený film Mříží byl urče ný pro nějaký promítací přístroj. A i když si to klavírista Klimeš nacvičil, vůbec neznal tempo toho přístroje při představení, ani neměl možnost. Přišel do sálu s nacvičenou kompozicí Mříží a teprve potom se musel dívat i na projekční stěnu, aby udržel te mpo a zorientoval se v novém čase. Takže to se zapotil, někdy musel nějaké části dohánět, ale to nikdo samozřejmě nepoznal. U Geneze bylo něco podobného, byl to komorní orchestr, kde bylo asi tak sedm nástrojů. Dirigoval to Hanousek. Musel sledovat obraz a určovat tempo orchestru. (D. Ch.)

Statická kompozice, Mříže, Geneze
Audiovizuální trilogie Aloise Piňose a Dalibora Chatrného
Bakalářská diplomová práce
https://is.muni.cz/th/216651/ff_b/Diplomova_prace_-_Pacikova.pdf


EN

Music: Alois Piňos