FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Oko
Eye

← list of itemsCZ

Animovaný film založený na rychlém, téměř stroboskopickém střídání vzájemně negativních grafických kompozic, pravidelných vzorů a mřížek. Rychlé střídání okének vytváří díky doznívání zrakového vjemu příslovečný „obraz mezi okénky“. Pro Horu jde zejména o novou formu filmu–obrazu, malbu existující v čase jako zvláštní formu výtvarného objektu.

Hudba: Suicide – Rocket U.S.A. (1977)


EN

An animated film based on the rapid, almost stroboscopic, alternation of contrasting compositions, regular patterns, and grids. The rapid cuts create a kind of “image between the frames.” For Hora, Eye represented a new form of film-image, a painting existing in time as an unusual form of art object.

Music: Suicide – Rocket U.S.A. (1977)