FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Kameny
Stones

← list of itemsCZ

Časosběrně zachycená geneze několika sochařských objektů. Opracování a proměny tvarů kamene jsou animovány pookénkově, film vznikal přibližně během dvouměsíčního období. Motivací ke vzniku filmu byla pro Horu potřeba zachycení „pracovního postupu“ a postupných tvarových proměn. Při natáčení se s téměř fotografickým zaujetím zaměřuje na strukturu, světelnou kresbu a plasticitu materiálů.


EN

A record of the creation of several sculptural objects. The working of the stone is animated frame by frame, and the film took around two months to make. Hora’s motivation for making Stones was his need to capture “the working process” and the gradual transformation of the sculptural matter. With an almost photographic captivation, he focuses on the structure, light and plasticity of the material.