FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Fragment II. – West Berlin

← list of itemsCZ

Série deníkových záznamů z evropských měst vznikala v období kolem sametové revoluce, kdy bylo za určitých podmínek možné legálně vycestovat do Evropy. Filmy zachycují situace, které z perspektivy východní Evropy působí jako mimořádné – graffiti, hudebníci v ulicích, umění a architektura. Představují jakýsi osobní skicák, volně komponovaný přímo v kameře. Způsob natáčení vychází z některých konkrétních, předem daných strategií, nebo sledování konkrétních motivů, vedení kamery, a podobně.

Hudba: Duran Duran – Save a Prayer (1982)


EN

Hora made his series of travelogues from European cities around the time of the Velvet Revolution, when it was possible, under certain conditions, to travel to Western Europe. The films capture situations that seemed unusual for someone from the Eastern Block – graffiti, street musicians, art and architecture. They are a kind of personal sketchbook, loosely composed in the camera’s viewfinder. The style of filming was based on several predetermined strategies, on trying to capture certain motifs, and on particular ways of working with the camera.

Music: Duran Duran – Save a Prayer (1982)