FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Dobře posazená figura
Well-positioned Model

← list of itemsCZ

Film natočený spontánně během večerní návštěvy u přátel v soukromém ateliéru. Zachycuje výtvarný happening vytvořený přímo pro účely filmování v podobě živelné konstrukce a dekonstrukce obrazů s pomocí barvy a dalších nástrojů a materiálů, v závěru volně pokračuje v přehlídku nalezených domácích předmětů.

Hudba: Suicide – Ghost Rider (1986)


EN

Shot spontaneously while visiting a group of friends at a private studio, the film captures an art happening involving the construction and deconstruction of paintings using paints and other tools and materials. At the end, the action segues smoothly into an exhibition of found home items.

Music: Suicide – Ghost Rider (1986)