FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Babrae

← list of itemsCZ

Svou filmovou prvotinu natočil Hora v prvním ročníku na VŠUP jako pokus o rozšíření a doplnění sochařské práce. Jde o film, v němž ohledává nové médium, způsoby filmování výtvarných objektů, dokumentování jejich vzniku. Téměř deníkovou formou zachytil rozpracované sochy a obrazy, doplněné o nalezené a archivní záběry městských scenérií Barcelony, stylizovaných herecké výstupy a vizuální zásahy do povrchu filmu smirkovým papírem. Leitmotivem filmu je opakovaný záběr rukou tvořících z hlíny sochu – ’babrání’, od něhož je odvozen také název filmu.

Hrají: Stanislav Hora, Bohuslav Metelka, Sylva Horová
Hudba: Stanislav Hora


EN

Hora shot his debut while in his first year at art school in an attempt at expanding and augmenting his sculptural work. In it, he explores the new medium and different ways of filming works of art or documenting their creation. In an almost journal-like format, he captures half-finished sculptures and paintings, intercut with found footage and archival images of the urban landscape of Barcelona, stylized performances by actors, and physical manipulation of the film surface using sandpaper. The film’s leitmotiv is a repeated shot of a hand as it shapes clay into a sculpture – “dabbling”, hence the title of the film.

Cast: Stanislav Hora, Bohuslav Metelka, Sylva Horová
Sound: Stanislav Hora