FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Zamilovaná
In Love

← list of itemsCZ

Filmová pocta žánru romantické písně. Snímek sestává z řady scén, v nichž sledujeme zamilovanou ženu bloumající v budoáru. Ženskou roli, podobně jako v Queen of China Town (1981), obsadil Čaroděj mužským hercem, v tomto případě Pavlem Veselým (Pablo de Sax). V autorově filmografii tak film přísluší do řady komických travestií, ve kterých jsou cílem zájmu nadsazené ženské vlastnosti, respektive způsob jejich popkulturního zobrazování. Film byl natočen jedno dubnové odpoledne roku 1982 a pro zvýšení účinnosti byl někdy promítán přes růžový či červený filtr na rychlost 16 snímků za vteřinu (běžná promítací rychlost Super-8 je 18fps). Součástí parodického arsenálu snímku je i zpomaleně přehrávaná skladba Lenky Filipové tak, že původně ženský hlas se proměňuje v mužský.

"Hlavní roli mladé dívky, která tráví celé dny lenošením na divanu, vytvořil mladý herec, tak jak tomu bývalo v rané historii divadla, posléze i v začátcích němého filmu. Snad právě tato proměna se stala zdrojem pobavení jedné části a pohoršení u druhé části diváků. A přitom nejde než o romantické záběry z dívčího pokojíku." (Vladimír Gaar, Almanach Meliés, 1983)

Produkce: Jen pro blázny films
Režie: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Kamera: Vladimír Gaar
Hrají: Pavel Veselý
Hudba: Lenka Filipová (skladba Zamilovaná), Olivie Newton-John
Zvuková předehra 58 sec, dohra 2 min 10 sec


EN

A film tribute to the romantic song genre. The film consists of a number of scenes where a woman who is in love wanders around her boudoir. As in the Queen of China Town (1981), the female role is played by a male actor, in this case Pavel Veselý (Pablo de Sax). In the author’s filmography, the film ranks as one of the comic travesties aimed at exaggerating female qualities or the manner of their pop-culture representation. The film was shot on one afternoon in April of 1982 and, to enhance its effect, it was, on several occasions, projected through a pink or red filter at 16 frames per second (the normal speed for Super-8 is 18fps). The parodic means of the film included a song by Lenka Filipová, at slow speed so that the originally female voice changes into a male one.

“The leading role of the young girl who spends long days lounging on the sofa was played by a young male actor, like in the early days of theatre, and subsequently also in the first German films. Perhaps it was this very change that became the source of amusement for one half of the audience and displeasure for the other. At the same time, the film shows nothing more than romantic scenes from a girl’s boudoir.” (Vladimír Gaar, Almanach Meliés, 1983)

Producer: Jen pro blázny films
Directed by: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Photography: Vladimír Gaar
Cast: Pavel Veselý
Music: Lenka Filipová (song In Love), Olivie Newton-John
Sound intro 58 sec, sound finale 2 min 10 sec