FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Kámasútra
Kamasutra

← list of itemsCZ

Praktická domácí instruktáž kámásutry. Za předčítání slovenského vydání knihy lásky provádí mladý muž popisované prostocviky. Film je inspirován postavou známého českého hudebníka a jogína Jiřího Mazánka.

"Film obestřený oparem orientálsky překořeněné pikantnosti ani ve své skutečné podobě diváky nezklamal. Ten, kdo byl schopen skrze slzy na tvářích sledovat tuto post-erotickou studii o umění lásky, byl nemilosrdně konfrontován se skutečností takovou, jaká je. Skutečností demystifikované legendární knihy udělující lekce o lásce, podané zde emocemi nezasaženým doprovodným chirurgickým komentářem (avšak v neodolatelné eroticky měkké slovenštině) a hlavně obětavým výkonem představitele hlavní tantrické role a jeho žensky nepoddajného protějšku." (Reportáž z Free Film Festival of OZ, Lubomír Drožď [jako Charlie a Kid], Vokno, 12/1987)

Kamera, režie: Čaroděj OZ
Hrají: Pavel Veselý (Pablo de Sax)
Hudba: tradiční indická hudba
Hudební předehra 1 min 13 sec


EN

A practical home introduction to kámásutra. A young man demonstrates the kámásutra techniques while parts of the book are read aloud in Slovak. The film is inspired by the character of the famous Czech musician and yogi, Jiří Mazánek.

“This piquant and spicy film shrouded in Oriental mist did not disappoint its audience even in its real form. Those who were able to watch this post-erotic study of the art of love through the tears in their eyes were ruthlessly confronted with reality as it is. The reality of the demystified legendary textbook of love, presented with a surgical commentary free of any emotions (although in the Slovak language with an irresistible soft erotic vibe) and mainly through the helpful performance of the tantric protagonist and his unyielding female opposite.” (Report from the Free Film Festival of OZ, Lubomír Drožď [as Charlie and Kid], Vokno, 12/1987)

Photography, director: Čaroděj OZ
Cast: Pavel Veselý (Pablo de Sax)
Music: traditional Indian music
Music intro 1 min 13 sec