FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Plastic People: Z kouta do kouta, Vrátí se
Plastic People: From Corner to Corner, She will be Back

← list of itemsCZ

"Neměl jsem v plánu nějaký velký projekt. Věděl jsem jen, že chci natočit Mejlu, jak svařuje igelitové pytlíky. Pracoval pro META Praha, družstvo invalidů. Zdálo se mi hodně absurdní, že takový hudebník a zpěvák, undergroundová hvězda, sedí v hnusném kutlochu a pět hodin denně svařuje igelitové pytlíky. Mejlu jsem potkal a zeptal se ho, jestli si ho můžu natočit do filmu. Když mi řekl přijeď, s kamarádem jsme dorazili do té vesnice u Benešova, kde měl chalupu, chvilku jsme tam točili jak svařuje a jak hraje kulečník. Pak jsem jel domů a přemýšlel, co s tím udělám dál. Natáčení probíhalo dost rychle, výsledek jsem měl mít do čtrnácti dnů, na velké plány nebyl čas. Něco jsem dotočil ex-post, sestříhal a bylo hotovo."

(Citát z rozhovoru A. Moralesové s Čarodějem OZ, 7. 8. 2012)

Produkce: Sado Maso movies
Režie: Lubomír Drožď (Řehoř Samsa)
Hrají: Mejla Hlavsa, Vladimír Gaar (pan K.)
Hudba: Plastic People of the Universe (skladby Z kouta do kouta a Vrátí se)


EN

“My plan was not a large-scale project. I knew I wanted to shoot Mejla while welding plastic bags. He worked for META Praha, a disabled workers cooperative. I found it rather absurd that such a musician, singer and underground star is sitting in a disgusting den, welding plastic bags for five hours a day. I met Mejla and asked him whether I can make a film about him. He said yes, and I arrived with a friend to the village by Benešov, where he had a cottage, we did some shooting of him welding the bags and playing pool. Then I went home thinking of what to do with the material. The shooting was rather quick and I had make the film in two weeks, so there was not enough time for big plans. Some of it was made ex-post, edited and that was it.”

(Quotation from an interview by A. Moralesová with Čaroděj OZ, 7 August 2012)

Producer: Sado Maso movies
Directed by: Lubomír Drožď (Řehoř Samsa)
Cast: Mejla Hlavsa, Vladimír Gaar (Pan K.)
Music: Plastic People of the Universe (songs Z kouta do kouta and Vrátí se)