FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Pokušení sv. Antonína aneb víkend starého mistra
Temptation of St Anthony, or Weekend of an Old Master

← list of itemsCZ

Starý umělec přijíždí na víkend do domku v přírodě, aby se věnoval práci na obraze. Během venkovského života je umělcova imaginace zahlcována fantaskními obrazy a vizemi z tvorby Hieronyma Bosche. Jeho všední životní činnosti se stávají organickou součástí apokalyptického světa, v němž se objevují skutečné výjevy z Boschových obrazů, surreálné vize i postava samotného mistra, pracujícího v odloučení na plátně. Řadu motivů Čaroděj aktualizuje a přenáší do dobové reality. Objevují se například postavy s "televizní hlavou", nebo autentické veselice a poutě pozdvižené na úroveň apokalyptických orgií v duchu boschovské obraznosti.

Produkce: Čarodějné filmy pro lid
Kamera, střih, režie: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Hrají: Vladimir Michailovič Bogudinskij, Erika Gosmanová, Jaroslav Kaňka, Kočkovi
Hudba: Art Zoyd
Zvuková předehra 22 sec


EN

An old artist comes for a weekend to a cottage in the countryside to work on his painting. During his rural stay, his imagination is flooded with fantastic images and visions from the works of Hieronymus Bosch. His everyday activities become an organic part of the apocalyptic world in which real scenes from Bosch’s paintings appear together with surreal visions as well as the character of the master himself, working in seclusion on the canvas. A number of the themes are updated by Čaroděj and shifted to the reality of the times. We can see, for example, figures with “TV heads”, or authentic feasts and fairs taken to the level of apocalyptic orgies in the spirit of Bosch’s imagination.

Producer: Čarodějné filmy pro lid
Photography, editing, director: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Cast: Vladimir Michailovič Bogudinskij, Erika Gosmanová, Jaroslav Kaňka, Kočkovi
Music: Art Zoyd
Sound intro 22 sec