FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Hynku, Egone...
Hynek, Egon...

← list of itemsCZ

Snímek zachycuje setkání básníků na horu Bezděz. Podzimní pouti se zúčastnil Egon Bondy a řada mladých máchovců. Film byl zvukově předznamenán rozhlasovým pásmem máchovských dokumentů a veršů, následován řečí Egona Bondyho k přítomným mladým básníkům.

Není bez zajímavosti, že největší básník našeho undergroundu se, podle svých vlastních slov, dostal za posledních 15 let poprvé ven do přírody – na výlet. Historická chvíle „par excellence“. (Reportáž z Free Film Festival of OZ, Lubomír Drožď [jako Charlie a Kid], Vokno, 12/1987)

Produkce: S-M movies
Kamera, režie: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Hrají: Egon Bondy, Jáchym Topol, Alexandr Vondra, Honza Macháček, Jan Dobrovský, J. H. Krchovský, Luděk Marx, Martin Machovec, Ladislav Leština, Jan Brabec, Vít Brukner, Jan Patrik Krásný, dva tankisté Rudé armády, a další.
Zvuková předehra 1 min 39 sec


EN

The film captures the meeting of poets on the Bezděz mountain. The autumn pilgrimage was attended by Egon Bondy and a number of young followers of Mácha. The film was preceded by an intro – series of documents and poems by Mácha, followed by a speech from Egon Bondy addressed to the present young poets.

It is also interesting that it was the first time in 15 years when the greatest poet of Czech underground, in his own opinion, went on a trip to nature. A historic moment “par excellence”. (Report from the Free Film Festival of OZ, Lubomír Drožď [as Charlie and Kid], Vokno, 12/1987)

Producer: S-M movies
Photography, director: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Cast: Egon Bondy, Jáchym Topol, Alexandr Vondra, Honza Macháček, Jan Dobrovský, J. H. Krchovský, Luděk Marx, Martin Machovec, Ladislav Leština, Jan Brabec, Vít Brukner, Jan Patrik Krásný, two Red Army tank drivers, and others.
Sound intro 1 min 39 sec