FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Queen of China Town

← list of itemsCZ

“Pikantně frivolní hudební film, druhý z veselých filmů společnosti JPB films, parodující podbízivost některých hudebních žánrů, obzvláště ve formě TV show. Inspirujícím a určujícím pramenem k tomuto hudebně zábavnému filmu se stal free-volní projev světově známé a populární disco-hvězdy, dekadentní Amandy Learové (mj. přítelkyně S. Dalího, milenka M. Jaggera, B. Ferryho atd). Hlavně tvůrce filmu zaujaly sympatické pokusy Amandy intelektualizovat bezduché disco. Intelektualizovat navíc samu Amandu Lear se pokusil náš film. Amanda Lear, kterou hraje expresívní herec p. Karra, se zde objevuje před diváky jako nekompromisní představitelka dobré zábavy. V pěti obrazech ilustrujících pět jejích nejpopulárnějších písní máme možnost poznat i pět jejích tváří (pět z mnoha). Amanda, jejíž mužská krása je ve filmu mírně nadsazena, nám předvádí strhující a gradující podívanou plnou invence.

V tomto filmu pracoval poprvé s kamerou i režisér Čaroděj OZ. Původní verze filmu měla zachytit skutečnou A. Lear v jejím zábavném TV-show. Bohužel byla úplně černá. Druhá verze, hraná již p. Karrou a menší choreografickou skupinou natáčená v ateliérech OZ zčernala též. Až tuto, třetí verzi, se víc než po roce (vznik IX. 1982) podařilo dotáhnout až do konce. Při její realizaci musela být vyvinuta značná snaha při složitých ateliérových pracích, efektních a často fyzicky náročných úpravách scény a kostýmů zpěvačky, v jedné písni použito nenápadné dvojexpozice – světýlek. Zvukovou složku tvoří hudební záznam TV-show Amandy Lear (zazní skladby jako Follow me, Blue tango, Stud, Alligator, Queen of China Town, a d.) doprovázené hlasem čs. televizní komentátorky. Premiéra na Silvestra 1982 v OZ.”

(Citace: Vladimír Gaar, Almanach Meliés, 1983)

Produkce: Jen pro blázny films
Kamera, režie: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Hlavní role: Vladimír Gaar (Karra)
Hudba: Amanda Lear (zvukový záznam televizního pořadu Zpívá Amanda Learová)
Zvuková předehra 34 sec, dohra 3 min 26 sec


EN

“A provocative and frivolous music film, the second of the comic films by JPB films, a parody on intrusive music genres, especially in the form of TV shows. This entertaining music film was inspired by and based on the frivolous show of the world-known popular disco star, the decadent Amanda Lear (among others, a girlfriend of S. Dalí, lover of M. Jagger, B. Ferry, etc.). The authors were mainly interested in Amanda’s likeable attempts to intellectualise the shallow disco genre. In turn, our film tried to intellectualise Amanda Lear herself. Amanda Lear is played by an expressive actor, Mr Karra, and she appears in front of the audience as an uncompromising entertainer. Five images illustrating five of her most popular songs reveal five of her (many different) faces. Amanda, whose masculine beauty is a bit exaggerated in the film, puts on a fascinating and culminating show.

In this film, the director Čaroděj OZ operated the camera for the first time. The original version of the film was supposed to capture the real Amanda Lear in her entertaining TV show. Unfortunately, the footage was ruined.. The second version, starring Mr Karra and a small choreographic group shot in OZ’s studios also was ruined. Only the third version was eventually completed (in September 1982). Its implementation took much effort, especially the complicated studio work, often physically demanding modifications of the set and the singer’s costumes in order to achieve the required effect, double exposure is used in one of the songs – using lights. The soundtrack consists of the recording of Amanda Lear’s TV show (incl. songs like Follow Me, Blue tango, Stud, Alligator, Queen of China Town, and the like) accompanied with the voice of a TV presenter. The film premiered on the New Year’s Eve of 1982 in OZ.”

(Quotation from: Vladimír Gaar, Meliés Anthology, 1983)

Producer: Jen pro blázny films
Photography, director: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Leading role: Vladimír Gaar (Karra)
Music: Amanda Lear (sound recording of the TV show Amanda Lear Singing)
Sound intro 34 sec, finale 3 min 26 sec