FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Voko za vokem, zub za zubem
Eye after an Eye, Tooth after a Tooth

← list of itemsCZ

Snímek je reakcí na sovětskou invazi do Afghánistánu v letech 1979-1988. Ruský voják a afgánský partyzán se prodírají nekonečnými lány makovic v provincii Kandahár. Poté, co usednou k odpočinku a pozřou narkotika z čerstvé makovice, dostavují se nepříjemné halucinační vize, ve kterých jeden druhého opakovaně popravuje. K večeru umdlévají a společně se na pokraji sil plahočí sněžnou krajinou.

Režie: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ a Řehoř Samsa)
Kamera: Lubomír Drožď, Irena Gosmanová
Hrají: Lubomír Drožď, Ladislav Štross
Hudba: Lubomír Drožď
Zvuková předehra 3 min 6 sec, zvuková dohra 2 min 10 sec


EN

The film was made in response to the Russian invasion in Afghanistan in 1979-1988. A Russian soldier and an Afghan partisan scramble through endless fields of poppy heads in the province of Kandahar. They sit down to take a rest and eat narcotics from a fresh poppy head, unpleasant hallucinations set in in which they repeatedly execute each other. At dusk they collapse and completely exhausted they toil together through a snowy landscape.

Directed by: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ and Řehoř Samsa)
Photography: Lubomír Drožď, Irena Gosmanová
Cast: Lubomír Drožď, Ladislav Štross
Music: Lubomír Drožď
Sound intro 3 min 6 sec, sound finale 2 min 10 sec