FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Interrupce
Abortion

← list of itemsCZ

"Video" under-undergroundové, avšak dosud pouze sklepní skupiny Hyeny. [...] Hyeny byla v tomto případě zakleta do téměř pohádkového stínání hlav – mimo jiných i vlastních – snad jako parafráze na "české pány" a těžké doby rebelie proti – proti čemu zde, to přesně nevíme. Hlavy však nepadaly nadarmo, o to se postaral truchlivě obviňující text a ponuře rozbitá syntetická, místy skoro smyčcová (?) hudba Hyen. [...] Jako by se nic nedělo. Jeden za druhým pokleká. Meč se zatíná. Hudebníci mačkají klapky, struny, krky. Krky přeříznuté – aniž bychom cítili krev. Hudba hypnotizující, světlo boží uklidňující – až nemilosrdně! O to je to asi horší. Střih a politik na slavnostní tribuně prolévá slova. Zvony zvoní. Smrtka tahá za provaz. Delegáti mávají vlaječkami. Bílé rukavičky ukládají mrtvolu do rakve. Svíčky blikají. Auta jedou na víkend. Maxi verze "potratu" od skp. Hyeny trochu jako poranění při holení. Bez krve. Nebo ji jenom nemůžeme cítit?" (Reportáž z Free Film Festival of OZ, Lubomír Drožď [jako Charlie a Kid], Vokno, 12/1987)

Produkce: S/M movies (Sado-Maso movies)
Kamera, režie: Lubomír Drožď (Řehoř Samsa)
Hrají: Lubomír Drožď, Pavel Veselý (Pablo de Sax), pan Slunce, Vladimír Gaar, Tomáš Mazal, Martin Janíček, Irena Gosmanová (Pigi)
Hudba: Hyeny (Lubomír Drožď a Pavel Veselý)
Zvuková dohra 55 sec


EN

“Video” of an under-underground but still only a basement band Hyeny. [...] Hyeny were, in this case, transformed and, like in a fairy tale, their heads were cut off – of others’ and also their own – perhaps in a paraphrase on the “Czech lords” and the hard times of the rebellion against – against what we are not exactly sure. However, the heads did not roll in vain, this was made sure by the mourning and accusatory lyrics and gloomy and broken synthetic and at times almost string music by Hyeny. [...] As if nothing was happening. One after another kneels down. The sword cuts into flesh. Musicians press the keys, strings and squeeze the necks. Necks are cut off – although without the taste of blood. The music is hypnotising, God’s light comforting – how ruthless! This makes it all worse. A cut and a politician spills words on the stage. Bells chime. Death is pulling at the rope. Delegates are waving flags. White gloves are putting a dead body in a coffin. Candles are flickering. Cars go for a weekend. A maxi version of an “abortion” by Hyeny, like a cut when shaving. No blood. Or, perhaps we only cannot taste it?” (Report from Free Film Festival of OZ, Lubomír Drožď [as Charlie and Kid], Vokno, 12/1987)

Producer: S/M movies (Sado-Maso movies)
Photography, director: Lubomír Drožď (Řehoř Samsa)
Cast: Lubomír Drožď, Pavel Veselý (Pablo de Sax), Mr Sun, Vladimír Gaar, Tomáš Mazal, Martin Janíček, Irena Gosmanová (Pigi)
Music: Hyeny (Lubomír Drožď and Pavel Veselý)
Sound finale 55 sec