FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Precedens: Chladnu, chladneš
Precedens: You Get Cold, I Get Cold

← list of itemsCZ

Videoklip pro dvě propojené skladby skupiny Precedens před námi rozkrývá přízračně symbolistní svět novoromantické estetiky 80. let: hořící ohně, lebky, betonové konstrukce, katedrály a romantické přírodní výjevy. Čaroděj s těmito motivy operuje v rámci jejich opačné polarity, vytváří protiklady města a přírody, ohně a ledu, katedrály a sídliště apod. Průvodkyní filmu je dívka v červených, nebo černých šatech, nesoucí středem záběru oheň (Pigi), v několika záběrech pózuje skupina Precedens. Film se natáčel v řadě lokací, mimo jiné v Katedrále sv. Víta, podzemí stanice metra Můstek a u rozestavěné administrativní budovy stanice Hradčanská. Druhá, volně navazující část (skladba Hrajte, já ráda tancuju), je rámována přehráváním LP desky a přenáší trojici účinkujících v několikrát převrstveném obraze do útrob pražského metra.

"Skladba je zpívaná Bárou B., staršího data (83?) z novoromantického období skupiny, je jakýmsi melodramatem vyhasínajícího života (…chladneš, chladnu jako svíce, připravená o světlo...), kterémužto pocitu se režisér plně podřídil. Adekvátní pocit příjemné romanticky černé nostalgie vizuálně evokoval především pravidelným prolínavým střídáním kontrastních situací i symboliky z romantického arsenálu, jimiž obklopil postavu dívky procházející od samého počátku až k úplnému konci celým obrazem" (Reportáž z Free Film Festival of OZ, Lubomír Drožď [jako Charlie a Kid], Vokno, 12/1987)

Produkce: S/M Movies
Kamera a režie: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Hrají: Irena Gosmanová (Pigi), Bára Basiková, Martin Němec
Hudba: Precedens (skladby Už se za zlým jejím stínem a Hrajte, já ráda tancuju)
Dohra hudby 1 min 39 sec


EN

The music video for a mix of two songs by Precedens takes us into the unreal and symbolist world of the neo-Romantic aesthetics of the 1980s: burning fires, skulls, concrete structures, cathedrals and romantic natural sceneries. Čaroděj works with these themes, taking advantage of their opposite polarity and using the contrast between the city and nature, fire and ice, a cathedral and a block of flats, etc. Our guide through the film is a girl in a red or black dress carrying fire (Pigi) walking through the centre of the shot; some of the shots feature the members of the band Precedens. The film was shot at a number of locations, including St Vitus Cathedral, the Můstek underground station and an unfinished office building at Hradčanská station. The loosely connected second part (song Hrajte, já ráda tancuju [Play, I Like to Dance]) is framed with the music from an LP record and the three actors are projected on multiple layers of image in the depths of the Prague underground.

“The song sung by Bára Basiková is of an older date (83?) and it comes from the band’s neo-Romantic period. It is a kind of a melodrama of a dying life (…you get cold, I get cold like a candle, deprived of light…), a feeling to which the director fully surrendered. An adequate feeling of pleasant and romantic dark nostalgia was visually evoked mainly through the regular alternation of dissolving shots of contrasting situations and the use of a wide range of romantic symbolism, with which the figure of a girl, who is present in the film from the beginning to the end, was surrounded.” (Report from the Free Film Festival of OZ, Lubomír Drožď [as Charlie and Kid], Vokno, 12/1987)

Producer: S/M Movies
Photography, director: Lubomír Drožď (Čaroděj OZ)
Cast: Irena Gosmanová (Pigi), Bára Basiková, Martin Němec
Music: Precedens (songs Už se za zlým jejím stínem [Following her Wicked Shadow] and Hrajte, já ráda tancuju [Play, I Like to Dance])
Sound finale 1 min 39 sec