FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Český experimentální film 90. let

← list of itemsCZ

Soubor filmů 8/16mm

Vít Pancíř – Ve větru
Alice Růžičková – Biostruktury
Martin Čihák – YLO: The Rap
Martin Ježek – Folklor
Alice Růžičková – Pozitivní negativ
František Wirth – In nuce
Martin Blažíček – Neo-B
Martin Blažíček – Test
Martin Blažíček – NP55
Martin Čihák, Jan Daňhel – Naše zahrádka
Emil Kubiš – Black

Český experimentální film 90. let
VHS kazeta
FCCA/Langlois 2000EN

Film collection 8/16mm

Vít Pancíř – In the wind
Alice Růžičková – Biostructures
Martin Čihák – YLO: The Rap
Martin Ježek – Folklore
Alice Růžičková – Positive negativ
František Wirth – In nuce
Martin Blažíček – Neo-B
Martin Blažíček – Test
Martin Blažíček – NP55
Martin Čihák, Jan Daňhel – Our garden
Emil Kubiš – Black

Czech experimental film of the 90s
VHS tape
FCCA/Langlois 2000