FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Akupresura
Acupressure

← list of itemsCZ

Film s podtitulem "Blednoucí výjevy ze života" je komentářem k modu vivendi sídlištního společenství. Objevují se v něm typizované postavy sídlištního života, jejich atributy a vztahy. Trojice postav představuje modelovou panelákovou rodinu v absurdně vyhrocených situacích: návrat z nákupu obtěžkaný taškami, leštění rozpadajícího se vraku auta, vyvěšování ruské vlaječky do okna, sledování televize, tělesné cvičení nebo rodinná hádka se sekerou v ruce. V závěru snímku pak rodina teatrálně propadá šílenství. Začátek i konec příběhu je uvozen citáty z Máchova Máje, odkazujícími na "ztracený lidstva ráj" a "žádný cíl bez konce dál, bez konce se na mně věčnost dívá". Jako alegorické vyústění absurdní životní reality jsou v průběhu filmu použity dokumentární sekvence z matějské pouti, zachycující jízdu na horské dráze, centrifuze a další pouťové atrakce. V těchto pasážích se také v jinak černobílém filmu objevuje několik krátkých barevných záběrů.

Produkce: Pigi films (Filmový klub neslyšících)
Střih, režie: Irena Gosmanová (Pigi)
Kamera: Irena Gosmanová (Pigi)
Hrají: Vladimír Gaar (Karra), Erika Gosmanová (Slyp), Ladislav Štross
Hudba: New Order, Gang of Four
Zvuková dohra 58 sec


EN

The film with the subtitle “Fading Images of Life” is a commentary on the modus vivendi of housing estate communities. It presents typified housing estate characters, their attributes and relations. We can watch three of the characters form a model family in a block of flats in absurd and escalated situations: returning from the shop, carrying heaving bags, polishing a car wreck that is falling apart, displaying a Russian flag in a window, watching TV, physical exercises or a family argument with an axe held in a hand. In the end, the family theatrically goes mad. The story is framed with quotes from the poem Máj by K. H. Mácha, referring to “paradise lost" and “no hope without an end, no end to eternity that is observing me”. As an allegoric outcome of this absurd everyday reality, the film uses documentary sequences from a fun fair, including a ride on a roller-coaster, a gravity wheel and other similar attractions. In these passages, the otherwise black and white film features several short shots in colour.

Producer: Pigi films (Filmový klub neslyšících)
Editing, director: Irena Gosmanová (Pigi)
Photography: Irena Gosmanová (Pigi)
Cast: Vladimír Gaar (Karra), Erika Gosmanová (Slyp), Ladislav Štross
Music: New Order, Gang of Four
Sound finale 58 sec