FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Samizdat

← list of itemsCZ

V průběhu zapomenuté cesty kamsi s Ivanem Jirousem narazil Jan Ságl na krajinu s desítkami volně visících reprodukčních kovolistů. V okruhu samizdatu zásadně nedostatkové zboží plnilo roli plašičky ptáků. Film zaznamenává prosluněnou krajinu posetou stříbřitými body v různých prostorových konstelacích jako formu nalezeného land artu. Práce volně navazuje na sérii krajinných intervencí Zorky Ságlové, které Ságl pravidelně spoluvytvářel a dokumentoval, a ve kterých hraje klíčovou roli právě konfrontace krajinných prvků s objekty geometrické povahy. Ságlovo pojetí zachycuje situaci civilně, avšak s téměř fotogenickým zaujetím, sleduje kontrasty a světlotonální hry mezi stříbřitými objekty, šedou škálou krajiny a oblohy. Film je možné číst i v duchu tradic „landscape filmmaking”, spontánního natáčení, v němž hlavní úlohu hraje hledání vztahů mezi krajinou, věcmi a pozorovatelem.


EN

While on a trip with Ivan M. Jirous, Jan Ságl came across several dozen metal printers’ plates hanging out in the open landscape. A much-needed product in samizdat circles, the plates were being used to scare away birds. The film shows a sun-drenched landscape with scattered silver points arranged in random constellations like some kind of land-art. It is loosely inspired by Zorka Ságlová landscape interventions, which Jan Ságl regularly helped to realize and document in his photographs, and in which a large role is played by the juxtaposition of the landscape with objects of a more geometric nature.