FAMU Center for audiovisual studies
Research Collection

Underground

← list of itemsCZ

Jeden z mála Ságlových filmů mimo dokumentární souvislosti podzemní scény zachycuje v jediném statickém záběru nekončící výstup cestujících z prvního pojízdného schodiště ve stanici metra Můstek. Do zřejmého kontextu strukturálního filmu – fixní kompozice v několika rovinách pohybu však Ságl exponuje i téma společenské. Dav cestujících je unášen zdánlivě nezastavitelnou silou vpřed bez možnosti vybočení z proudu, jakožto obraz počínající normalizace 70. let. Film byl opakovaně promítán také jako vizuální doprovod koncertů Plastic People.


EN

One of Ságl’s few non-documentary films captures the underground scene in one static shot showing a never-ending mass of people emerging from the escalator in the Prague metro. Although it is clearly a structural film – a fixed composition with several layers of motion – Ságl also uses it to explore social issues. The mass of commuters is carried forward by a seemingly unstoppable force without any chance of escaping the flow of people – an image of early Normalization in the 1970s. The film was repeatedly projected as a visual accompaniment to concerts by the Plastic People.