Centrum audiovizuálních studií FAMU

Digitalizační pracoviště pro historické obrazové formáty

Digitalizační pracoviště CAS se zabývá digitalizací a archivací zanikajících obrazových formátů. Zabýváme se především zpřístupněním již běžně nečitelných obrazových nosičů a střednědobou archivací digitálních dat. Z digitalizovaných sbírek průběžně vytváříme kurátorované programy.

Od roku 2014 přepisujeme úzké filmové formáty Normal-8 a Super-8 s použitím poloprofesionálního scanneru Retro-8. Ten umožňuje sken do nativní velikosti 1280x720px, výstupem digitalizace je pak série nekomprimovaných souborů TIFF, případně soubory ProRes422 a MXF pro postprodukci. Možným výstupem je i DCP.

Pracoviště má dále k dispozici digitalizační jednotku pro analogové formáty s převodem do souborů Quicktime DV-PAL. Ta dovoluje digitalizici formátu VHS, nebo připojení libovolného přehrávače s výstupem kompozitního videa (Hi-8, Video8, VHS-C, a další). Pracoviště je také schopno převádět do souborů data z nosičů mini-DV (DV-PAL, HDV) a DV-CAM.

Na digitalizaci zvukových pásků a úpravách zvuku spolupracujeme se studiem Headless Duplicate Tapes.

Digitalizovaná média ukládáme v dispozičnícm archivu FAMU CAS založeném na OpenSource software CollectiveAccess, náhledové kopie pak v knihovně FAMU. Dlouhodobě archivujeme na cloudovém LTO úložišti CESNET, případně ve spolupráci s NFA.

V současnosti pracujeme na projektu rekonstrukce počítačových disket formátu Amiga a digitalizací filmů z okruhu českého undergroundu 70.–80. let.

Pracoviště je v rámci volných kapacit k dispozici pro studentské školní práce, případně další nekomerční projekty studentů FAMU. Komerční přepisy a přepisy pro zájemce mimo FAMU v současnosti neposkytujeme.

Uvítáme případný zájem o spolupráci z řad studentů FAMU formou krátkodobé, či dlouhodobé stáže.

Pro další informace kontaktujte Martina Blažíčka (martin.blazicek@famu.cz).

Obr.: Retro 8