Centrum audiovizuálních studií FAMU

O centru audiovizuálních studií

Centrum audiovizuálních studií (CAS) je badatelské a pedagogické pracoviště zajišťující a koordinující celofakultní teoretické a historické předměty v oblasti kinematografie a dalších audiovizuálních médií. Zároveň CAS vyučuje studijní obor Audiovizuální studia bakalářského a magisterského stupně. Studium je založeno stejnou měrou na teoretických i praktických předmětech. Film, video a pohyblivý obraz je pojímán jako mezioborový fenomén, který ústí do různých uměleckých forem v souvislostech kina, galerie, veřejného prostoru, internetu a informačních technologií.

V rámci teoreticko-historické části studia jsou studenti obeznámeni s dějinami a současností audiovizuálních médií a teoretickým uvažováním o nich. Součástí studia jsou předměty z dějin a teorie kinematografie, nových médií a výtvarného umění. Film a pohyblivý obraz je nahlížen z perspektivy hrané a dokumentární kinematografie i jako formy experimentální, videoartové, počítačové hry a interaktivní aplikace.

V praktické části studia mají studenti výraznou volnost volby média a formy díla. Studium je zaměřeno spíše na principy a myšlenkové rámce pohyblivého obrazu ústící v nové nebo stávající formy videa, filmu, instalace, performance, akce, počítačové a internetové aplikace. Studenti v rámci studijního programu získají profesní zkušenosti s tvorbou videa (kamera, střih, zvuk, postprodukce), dále mohou rozvíjet své znalosti v některém z rozšiřujících směrů, jako je interaktivita, programování, nelineární film, galerijní instalace, nová média, ad.

Absolventi CAS jsou připraveni na samostatnou uměleckou dráhu v oblasti práce s audiovizuálními médii typu videa, filmu, internetu, počítačově generovaných obrazů atd. Jejich intermediální vzdělání – zahrnující obeznámení s historií a teorií audiovizuálních médií stejně jako rozvoj vlastního kritického uvažování o umění – je předurčuje také pro teoretickou, kritickou či kurátorskou činnost v rámci různých kulturních institucí.

Průběh studia

V průběhu prvního ročníku studenti absolvují řadu úvodních předmětů a praktických cvičení FAMU, jejichž cílem je zprostředkování základních znalostí a dovedností týkajících se filmu, fotografie a audiovizuální kultury. Ty jsou společné pro všechny studenty FAMU bez ohledu na zvolený obor studia. Studenti prvního ročníku CAS navštěvují společně tvůrčí dílnu 1. ročníku, kde realizují řadu dílčích cvičení.

V dalších ročnících bakalářského i magisterského programu mohou studenti podle svého zaměření zvolit dílnu orientující se např. na intermediální tvorbu, kompozici obrazu v reálném čase, nebo dílnu s aktuálně hostujícím pedagogem. V každém z ročníků je možnost kromě povinně zapsaných předmětů [][] navštěvovat některý z širokého výběru volitelných []. Kromě stálého studijního programu vypisuje CAS každoročně několik výukových modulů s hostujícím zahraničním umělcem, nebo teoretikem.

Bakalářská část studia je zakončena závěrečnou teoretickou prací, závěrečným dílem a teoretickou zkouškou z teorie a dějin filmu, umění a nových médií.

V magisterské části studia studenti navazují na bakalářskou část programu. Pro přijetí předkládají vlastní studijní projekt, je předpokládáno zaměření v konkrétním směru a samostatné rozvíjení daného tématu v praktické či teoretické oblasti. Magisterské studium je zakončeno závěrečnou teoretickou prací, absolventským dílem a teoretickou zkouškou z témat souvisejících se studijním zaměřením.

Každý rok studia je zakončen závěrečnou klauzurní prezentací ve formě projekce, výstavy, nebo performance.


Dílny

V současnosti vedou dílny oboru audiovizuální studia Georgy Bagdasarov (1. ročník), Miloš Vojtěchovský, Martin Blažíček a jeden hostující pedagog. Mezi hostující pedagogy CAS v minulosti patřili mj. Klára Tasovská, Radim Labuda, Zbyněk Baladrán a Eva Jiřička.


Hostující přednášky

Součástí výuky CAS je série hostujících přednášek převážně zahraničních lektorů (v rámci projektu OpenEye, nebo za podpory Trust For Mutual Understanding). V uplynulých letech patřili mezi hostující pedagogy Nathaniel Dorsky, Dani Leventhal, Daphne Naphtali, Douglas Kahn, Z’ev, Michael Vorfeld, Hans W. Koch, Paul DeMarinis, Robert Van Heumen, Verena Kuni, Daniel Terrugi, Jer Thorp, Arnold Dreyblatt, Kenneth Goldsmith, Geert Lovink, Nicolas Collins, Sean Cubitt, Malcolm LeGrice a mnozí další.Centrum audiovizuálních studií FAMU
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Smetanovo nábřeží 2
116 65 Praha 1
Česká republika

IČO – 61384984 | DIČ – CZ61384984
Tel: +420 234 244 351 | Fax: +420 234 244 363
E-mail: infocas@famu.cz | Web: http://cas.famu.cz

Studijní plány KOS Facebook Wiki Google Cal

Statut Centra audiovizuálních studií FAMU (doc)


Korespondenční adresa

AMU – FAMU – Centrum audiovizuálních studií
Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1
Česká republika

V adresáři AMU najdete další kontakty
na pedagogy, zaměstnance a studenty.


Vedoucí katedry

Eric Rosenzveig
eric.rosenzveig@famu.cz
tel. +420 234 244 350

Sekretářka katedry

Petra Hofmanová
petra.hofmanova@famu.cz
tel. +420 234 244 351

Úřední hodiny

Po-Čt 8:30 – 13:00
Pá 8:30 – 10:30