N_____

čt 10. prosince 2020, 19:00
Lucie Myslíková
Olga
2020, 20 min., živě

V živém dvacetiminutovém gameplayi vlastní autorské hry provede Lucie Myslíková diváky světem své matky Olgy – samoživitelky, ekonomické uprchlice, oběti násilí a diskriminace. Její herní prostředí nabízí prostor k mezigeneračnímu dialogu a sdílení zkušeností, stejně jako místo, kde může zaznít hlas ženy, která se nikdy nevzdala.


čt 26. listopadu 2020, 19:00
Marie Lukáčová
No cash no dope (všechna rapová videa)
2018-20, 22 min.

V instalacích Marie Lukáčové se s pravidelností objevují kritická rapová videa glosující z výrazně feministické perspektivy různá témata všedního života. Nejčastěji kombinuje 3D animaci, rotoskopii, machistický styl mužského rapu a civilní deklamování textů. Vytržené ze souvislostí původních instalaci jako videoklipy uvedeme Oddcher (ML/Dizzcock, 2018), Živa (ML/Dizzcock, 2018), Bonita (ML/Dizzcock, 2019), Grrrlz (ML/Filip Kraus, 2019), Pixie bug (ML/VoodooBeats, 2019), Summer Hit (ML/Dizzcock, 2019), Pole (ML/Filip Kraus, 2020).


čt 19. listopadu 2020, 19:00
Ester Grohová, Alexandra Sihelská
Nebude to naše malé tajemství
2020, 30 min., živě

Jakým způsobem reflektujeme zkušenost traumatu a sexuálního násilí a jaká je naše role v kultuře znásilnění? Co to znamená být přeživší a jak může kontextualizace sexualizovaného násilí v rámci patriarchální společnosti sloužit jako terapeutický a emancipační nástroj? Autorky společně vtahují diváky do bezčasého prostoru určeného k pozastavení se nad každodenní realitou kultury znásilnění, která nás nekompromisně obklopuje. On-line performance dvou autorek vyzývá k změně postoje a uvědomění si vlastní participace v systému, který tuto kulturu utváří.
Za podpory týmu Display a divadla Alfred ve dvoře.
NORMAL je cyklus nepravidelných streamů připravovaných Centrem audiovizuálních studií FAMU. Události jsou streamovány pouze živě. http://cas.famu.cz