Game Art:
Web o umění počítačových her

Zdroje k tématu umění počítačových her

Zdroje k tématu umění počítačových her

Autor: Helena Bendová | Rubrika: Zdroje | 1. 12. 2013

Výběrový soupis tištěných i elektronických zdrojů se omezuje na ty, které souvisí s problematikou estetiky a uměleckých kvalit počítačových her, proto tu téměř není literatura např. k otázce efektů hraní na zdraví hráčů, učení prostřednictvím her, hernímu vývojářství apod. Na druhou stranu daná problematika „estetiky her“ je velmi široká, zahrnuje dějiny her, herní teorii osvětlující specifika her a hraní, výzkum zážitků a reakcí hráčů, témata a žánry her, jejich ideologické/politické působení, vztah počítačových her k jiným formám umění atd. Jedná se o výběrovou bibliografii, takže nezařazuji texty, které nepovažuji za moc dobré; na druhou stranu jsou tu vypsané i texty, které jsem ještě nečetla. U tištěných zdrojů jsem se zaměřila hlavně na knihy, článků je tam jen několik.

Jak se dostat v ČR k níže zmiňovaným knihám a článkům? V Národní knihovně v Praze [http://www.nkp.cz] mají už docela dost titulů, velká část z nich je přístupná v elektronické formě online. Na FAMU [http://www.famu.cz] jsme zakoupili do knihovny cca 20 knih, v knihovně FSV UK jsou na tom podobně. Na akademickém webu academia.edu [http://academia.edu] se po zaregistrování můžete dostat legálně u některých badatelů ke zdarma stáhnutelným materiálům.

Tištěné – Odborné časopisy

 • The Computer Games Journal, www, od roku 2011 vychází
 • Digital Creativity, www, vychází od roku 1997
 • Games and Culture ( a journal  of interactive media), www, vychází od ledna 2006
 • Homo Ludens, www – polský ludologický časopis vycházející od roku 2009
 • International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations, www
 • Journal of Gaming and Virtual Worlds
 • Cyberpsychology, Behaviour, and Social Networking, www
 • Simulation & Gaming, www

Tištěné – Knihy a články

Obecné, přehledové a sborníky

 • AARSETH, Espen. Cybertext: Perspective on Ergodic Literature. Johns Hopkins University Press: Baltimore, 1997.
 • BOGOST, Ian. How to Do Things with Videogames. University of Minnesota Press, 2011.
 • BOGOST, Ian. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. The MIT press 2007.
 • BOGOST, Ian. Unit Operations. An approach to videogame criticism. The MIT Press 2006.
 • CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Maska a závrať. Praha 1998.
 • CARR, Diane, BUCKINGHAM, David, BURN, Andrew, SCHOTT, Garreth (eds.). Computer Games. Text, narrative and play. Polity press : Chicago, Malden, 2006.
 • DOVEY, Jon; KENNEDY, Helen W. Game Cultures: Computer Games as New Media. Open university Press: Berkshire, 2006.
 • EGENFELT-NIELSEN, Simon; SMITH, Jonas Heide; PAJARES TOSCA, Susana. Understanding Video Games: The Essential Introduction. Routledge: London, 2008.
 • FINK, Eugen. Hra jako symbol světa. Praha 1993.
 • FROMME, Johannes; UNGER, Alexander (eds.). Computer Games and New Media Cultures: A Handbook of Digital Games Studies. Springer, 2012.
 • GALLOWAY, Alexander. Gaming. Essays on Algoritmic Culture. University of Minnesotta Press, 2006. 
 • GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo. Nakladatelství Studia Ypsilon : Praha 1999.
 • HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o původu kultuře ve hře. Mladá fronta : Praha 1971.
 • JAHN-SUDMANN, Andreas; STOCKMANNS, Ralf. Computer Games as a sociocultural phenomenon. Games without Frontiers, Wars without Tears. Palgrave Macmillan, 2008.
 • JONES, Steven E. The Meaning of Video Games. Gaming and Textual Strategies. Routledge, 2008.
 • JUUL, Jesper. Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds. The MIT press 2005.
 • KING, Geoff; KRZYWINSKA, Tanya. Tomb raiders and space invaders : videogame forms and contexts. London : I.B. Tauris, 2006.
 • McGONIGAL, Jane. Reality is Broken. Why Games Makes Us Better and How They Can Change the World. Penguin Books, 2011.
 • McKENZIE, Wark. Gamer Theory. Harvard University Press : Cambridge, London 2007.
 • MORTENSEN, Torill Elvira. Perceiving Play. Peter Lang Publishing, 2009.
 • MYERS, David. Play redux. The form of computer games. The University of Michigan Press: Ann Arbor, 2010.
 • MURRAY, Janet. Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace. MIT Press: Cambridge, MA, 1998.
 • NEWMAN, James. Playing with Videogames. Rutledge: New York, London, 2008.
 • NEWMAN, James. Videogames. Routledge : London, New York, 2004.
 • POOLE, Steven. Trigger Happy. Videogames and the Entertainment Revolution. Arcade Publishing, 2000.
 • RAESSENS, Joost, GOLDSTEIN, Jeffrey. Handbook of Computer Game Studies. THE MIT press, 2005.
 • RUGGILL, Judd Ethan; McALLISTER, Ken S. Gaming Matters. Art, Science, Magic, and the Computer Game Medium.  University Alabama Press, 2011.
 • RUTTER, Jason; BRYCE, Jo. Understanding Digital Games. Sage Publications, 2009.
 • SAGENG, John Richard; FOSSHEIM, Halvard J.; LARSEN, Tarjei Mandt (eds.). The Philosophy of Computer Games. Springer, 2012.
 • SALEN, Katie; ZIMMERMAN, Eric. Rules of Play: Game Design Fundamentals. MIT Press? Cambridge, MA, 2003.
 • SALEN, Katie; ZIMMERMAN, Eric (eds.). The Game Design Reader: A Rules of Play Anthology. The MIT Press, 2005.
 • SUTTON-SMITHS, Brian. The Ambiguity of Play. Harvard University Press, 2001.
 • SWALVELL, Melanie; WILSON, J. (eds.). The Pleasures of Computer Gaming: Essays on Cultural History, Theory and Aesthetics. McFarland: Jefferson, NC, 2008.
 • ŠVELCH, Jaroslav. Počítačové hry a jejich místo v mediálních studiích. Pražské sociálně vědní stuide, 2007. Online: www
 • WARDRIP-FRUIN, N.; HARRIGAN, P. (eds.). First Person: New Media as Story, Performance and Game. MIT Press: Cambrdihe, MA, 2004.
 • WARDRIP-FRUIN, Noah; CRUMPTON, Michael; HARRIGAN, Pat. Second Person: role-playing and story in games and playable media. MIT Press: London, Cambridge, 2010.
 • WOLF, Mark. The Medium of the Video Game. University of Texas Press, 2002.
 • WOLF, Mark (ed.). Encyclopedia of Video Games. Greenwood, 2012.
 • WOLF, Mark J. P.; PERRON, Bernard (eds.). The Routledge Companion to Video Game Studies. Routledge, 2013.
 • WOLF, Mark J. P.; PERRON, Bernard (eds.). The Video Game Theory Reader. Routledge: New York, 2003.
 • WOLF, Mark J. P.; PERRON, Bernard (eds.). The Video Game Theory Reader 2. Routledge : New York, 2009.

Estetika a uměleckost her, vztah her a umění

 • BISSELL, Tom. Extra Lives. Why Video Games Matter.  Vintage, 2011. 
 • CLARKE, Andy; MITCHELL, Grethe (eds.). Videogames and Art. Intellect Ltd., 2007.
 • COSTIKYAN, Greg. Game Styles, Innovation, and New Audiences: An Historical View. www.
 • COSTIKYAN, Greg. Uncertainty in Games. The MIT Press, 2013.
 • FLANAGAN, Mary. Critical Play. Radical Game Design. The MIT Press : Cambridge, London, 2009.
 • KELMAN, Nic. Video Game Art. Assouline, 2006.
 • KIRKPATRICK, Graeme. Aesthetic Theory and the Video Game. Manchester University Press, 2011. 
 • LAFARGE, Antoinette. WinSide Out. An Introduction to the Convergence of Computers, Games, and Art. 2000. 28. 4. 2011. www
 • LANCHESTER, John. Is it Art? London Review of Books, 2009, č. 1. www
 • MELISSINOS, Chris; O´ROURKE, Patrick (eds.). The Art of Videogames. From Pac-Man to Mass Effect. Welcome Books, 2012.
 • MITCHELL, Grethe; CLARKE, Andy. Videogames and Art. Bristol: Intellect Books, 2007.
 • MORTENSEN, Torill Elvira. Perceiving Play. Peter Lang Publishing, 2009.
 • PEARCE, Celia. Games as Art: The Aesthetics of Play. In Friedman, Ken; Smith, Owen (eds.): Fluxus and Legacy. Visible Culture, 2006.
 • SCHLEINER, Anne-Marie. Dissolving the Magic Circle of Play: Lessons from Situationist Gaming. 28. 4. 2011. www
 • SCHLEINER, Anne-Marie. Parasitic Interventions: Game Patches and Hacker Art. Cit. 28. 4. 2011, www
 • SMUTS, Aaron. Are Videogames Art? Contemporary Aesthetics, 2005, www.
 • TAVINOR, Grant. The Art of Videogames. Wiley-Blackwell : Malden, Oxford, 2009.

Recepce a prožitky hráčů, způsoby hraní

 • CALLEJA, Gordon. In-Game. From Immersion to Incorporation. The MIT Press, 2011.
 • CONSALVO, Mia. Cheating. Gaining Advantage in Videogames. Cambridge : MIT Press, 2007.
 • CRAWFORD, Gerry. Video Gamers. Routledge, 2011.
 • CSIKSZENTMIHALY, Mihaly. Flow. Harper Collins e-books, 2009.
 • ERMI, Laura; MAYRA, Frans. Fundamental Components of the Gameplay Experience: Analyzing Immersion. Paper read at DIGRA 2005: Changing Views: Worlds in Play, Vancouver.
 • GAKENBACH, Jake (ed.). Video Game Play and Consciousness. Nova Science Pub Inc, 2012.
 • GEE, James Paul. What Videogames Have to Teach Us about Learning and Literacy. Palgrave McMillan, 2007.
 • GRAU, Oliver. Virtual Art: From Ilusion to Immersion. MIT Press: Cambridge, MA, 2003.
 • JUUL, Jesper. The Art of Failure. An Essay on the Pain of Playing Video Games. THe MIT Press, 2013. 
 • JUUL, Jesper. A Casual Revolution. Reinventing Video Games and Their Players. The MIT Press, 2012.
 • NARDI, Bonnie A. My Life as a Night Elf Priest. An Antropological Account of World of Warcraft. The University of Michigan Press, 2010. 
 • VORDERER, Peter, BRYANT, Jennings. Playing video games: motives, responses and consequences.  Lawrence Erlbaum Associates : Mahwah, 2006.

Gender

 • CASSEL, Justine, JENKINS, Henry: From Barbie to Mortal Combat. Gender and Computer Games. The MIT Press : Cambridge, London 2000.
 • KAFAI, Yasmine B., HEETER, Carrie, SUN, Jennifer Y.: Beyond Barbie and Mortal Combat. New Perspectives on Gender and Gaming. The MIT Press : Cambridge, London 2008.

Online hry

 • CASTRONOVA, Edward. Synthetic Works. The business and culture of online games. The University of Chicago Press : Chicago, London 2006.
 • PEARCE, Celia. Communities of Play. Emergent Cultures in Multiplayer Games and Virtual Worlds. The MIT press, 2009.
 • TAYLOR, T. L. Play Between Worlds: Exploring Online Game Culture. The MIT Press 2006.

Texty herních vývojářů a umělců

 • CRAWFORD, Chris. Chris Crawford on Game Design. New Riders: Indianapolis, 2003.
 • KOSTER, Raph. A Theory of Fun for Game Design. Paraglyph Press, 2005. 
 • SALEN, Katie; ZIMMERMAN, Eric. Rules of Play: Game Design Fundamentals. MIT Press? Cambridge, MA, 2003.
 • SCHELLE, Jesse. The Art of Game Design. CRC Press, 2008.

Historie her

 • BARTON, Matt; LOGUIDICE, Bill. Vintage Games. An Insider Look at the History of Grand Theft Auto, Super Mario, and the most Influential Games of All Times. Focal Press, 2009.
 • DONOVAN, Tristan. Replay. The History of Video Games. Yellow Ant : Lewes, 2010.
 • KENT, Steven L. The First Quater: A 25-year history of Video Games. BWD Press, 2000.
 • SWALWELL, Melanie. The Remembering and the Forgetting of Early Digital Games: From Novelty to Detritus and Back Again. Journal of Visual Culture, Volume 6, Issue 2, p.255-273, 2007.
 • PETERSON, Jon. Playing at the World. Unreason Press, 2012.
 • WOLF, Mark. Before the Crash. Early Video Game History. Wayne State University, 2012.
 • WOLF, Mark J. The video game explosion : a history from PONG to Playstation and beyond. Westport : Greenwood Press, 2008. 

Žánry a druhy her, game art, analýzy her

 • BARTON, Matt. Dungeons and Desktops. History of Computer Role-Playing Games. A K Peters, 2008.
 • BITTANTTI, Matteo. Gamescenes. Art in the Age of Videogames. Johan and Levi Editore, 2009.
 • CLARKE, Andy; MITCHELL, Grethe (eds.). Videogames and Art. Intellect Ltd., 2007.
 • CORNELIUSSEN, Hilde G.; RETTBERG, Jill Walker (eds.). Digital Culture, Play, and Indentity. A World of Warcraft Reader. The MIT Press: Cambridge, London, 2008. 
 • ENGELI, Maia. Strip- shift – impose – recycle – overload – spill breakout – abuse. Artists (mis)appropirations of shooter games. In Andreas Jahn-Sudmann, Ralf Stockmann (eds.). Computer Games as a Sociocultural Phenomenon. Palgrave-McMillan : Hampshire-New York, 2008.
 • PERRON, Bernard (ed.). Horror Video Games. Essays on the Fusion of Fear and Play. McFarland, 2009.
 • PETERSON, Jon. Playing at the World. Unreason Press, 2012.
 • STALKER, Pippa. Gaming in Art. University of Witwatersrand, Johannesburg, 2005. www
 • TRESCA, Michael J. Evolution of Fantasy Role-Playing Games. McFarland, 2010.

Politika, ideologie, etika

 • BOGOST, Ian. Newsgames. Journalism at Play.  The MIT Press, 2012
 • FLANAGAN, Mary. Critical Play. Radical Game Design. The MIT Press : Cambridge, London, 2009.
 • JAHN-SUDMANN, Andreas; STOCKMANNS, Ralf (eds.). Computer Games as a sociocultural phenomenon. Games without Frontiers, Wars without Tears.  Palgrave Macmillan, 2008.
 • SICART, Miguel. Ethics of Computer Games. Cambridge : MIT Press, 2009.
 • ZAGAL, José P. The Videogame Ethics Reader. Cognella Academic Publishing, 2012.

Narace

 • AARSETH, Espen. Cybertext: Perspective on Ergodic Literature. Johns Hopkins University Press: Baltimore, 1997.
 • ATKINS, Barry. More than a Game. The Computer Game as Fictional Form. Manchester University Press; Manchester, New York, 2003.
 • HOLMES, Dylan. A mind forever voyaging. A History of Storytelling in Games. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.
 • JUUL, Jesper. A Clash between Game and Narrative. A Thesis on Computer Games and Interactive Fiction. Diplomová práce. University of Copenhagen, 1999.
 • MURRAY, Janet. Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace. MIT Press: Cambridge, MA, 1998.
 • PAGE, Ruth; THOMAS, Bronwen (eds.). New Narratives. Stories and Storytelling in the Digital Age. University of Nebraska Press, 2011. 
 • RYAN, Marie-Laure. Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Johns Hopkins University Press: Baltimore, 2001.
 • RYAN, Marie-Laure. Avatars of Story. University of Minnesota Press: Minneapolis, 2006.
 • WARDRIP-FRUIN, N.; HARRIGAN, P. (eds.). First Person: New Media as Story, Performance and Game. MIT Press: Cambrdihe, MA, 2004.

Prostor

 • NITSCHE, Michael. Video Game Spaces: Image, Play, and Structure in 3D Game Worlds. MIT Press: Cambridge, MA, 2008.

Elektronické – Weby a blogy

Odborné časopisy oboru game studies

Instituce, organizace, soutěže, konference

Akademické weby a blogy

Databázové weby

Časopisy a weby

a) obecně herní
b) časopisy a weby věnované speciálně nezávislým/artovým hrám a game artu

Blogy věnované počítačovým hrám

Blogy a weby herních vývojářů

a) obecné
b) blogy a weby vývojářů a umělců věnujících se nezávislým/artovým hrám a game artu

Elektronické – Herní zdroje

Online nákup her

Game art, art games, nezávislé hry

↑ nahoru