Studium

V průběhu prvního ročníku studenti absolvují řadu úvodních předmětů a praktických cvičení FAMU, jejichž cílem je zprostředkování základních znalostí a dovedností týkajících se filmu, fotografie a audiovizuální kultury. Ty jsou společné pro všechny studenty FAMU bez ohledu na zvolený obor studia. Studenti prvního ročníku CAS navštěvují společně tvůrčí dílnu 1. ročníku, kde realizují řadu dílčích cvičení.

V dalších ročnících bakalářského i magisterského programu mohou studenti podle svého zaměření zvolit dílnu orientující se např. na intermediální tvorbu, kompozici obrazu v reálném čase, nebo dílnu s aktuálně hostujícím pedagogem. V každém z ročníků je možnost kromě povinně zapsaných předmětů navštěvovat některý z širokého výběru volitelných. Kromě stálého studijního programu vypisuje CAS každoročně několik výukových modulů s hostujícím zahraničním umělcem, nebo teoretikem.

Bakalářská část studia je zakončena závěrečnou teoretickou prací, závěrečným dílem a teoretickou zkouškou z teorie a dějin filmu, umění a nových médií.

V magisterské části studia studenti navazují na bakalářskou část programu. Pro přijetí předkládají vlastní studijní projekt, je předpokládáno zaměření v konkrétním směru a samostatné rozvíjení daného tématu v praktické či teoretické oblasti. Magisterské studium je zakončeno závěrečnou teoretickou prací, absolventským dílem a teoretickou zkouškou z témat souvisejících se studijním zaměřením.

Každý rok studia je zakončen závěrečnou klauzurní prezentací ve formě projekce, výstavy, nebo performance.