Herní design

Těžiště chystaného dvouletého magisterského oboru (od roku 2019) by mělo tkvět na jedné straně v rozvíjení kreativity studentů, v experimentální práci s novým médiem počítačových her, na druhou stranu by ale tato podpora inovativního myšlení měla být vyvažována důrazem na trénink praktických dovedností.

V rámci výuky se seznámí s dějinami počítačových her a při analytických a teoretických seminářích se naučí kritickým způsobem rozebírat jednotlivé hry či herní žánry a nahlížet je komplexněji jako určitý sociální, kulturní, psychologický a umělecký fenomén. Praktická část výuky bude zaměřena mj. na obeznámení s jednotlivými softwary a enginy užitečnými pro tvorbu her (primárně Unity a další middleware, grafické a zvukové softwary jako Maya, Blender, Adobe Photoshop a Adobe Illustrator apod.). Od studentů nebude vyžadována předchozí znalost programování, v rámci oboru jim proto bude poskytnuto základní seznámení s limity a možnostmi programovacích jazyků (pravděpodobně na příkladu C#).

Speciální pozornost bude věnována kurzům herní scenáristiky a produkce. Kreativní a řemeslné dovednosti by si měli studenti dále rozvíjet v rámci cvičení zaměřených na základy práce se zvukem, grafikou a animací, což by jim mělo umožnit, aby byli schopní vytvořit kompletně celou malou nezávislou hru i sólo. Vedle samostatné tvorby hry budou studenti vedeni ovšem také ke společné týmové práci v rámci klauzurních cvičení. Výuka samotného herního designu bude klást důraz na fáze prototypování a pečlivého testování.

Přestože se jedná o obor zaměřený na rozvoj kreativních, uměleckých schopností studentů při práci s médiem počítačových her, jeho výsledkem by mělo být prakticky využitelné vzdělání odpovídající aktuálním požadavkům českého herního průmyslu.

V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucí projektu Helenu Bendovou (helena.bendova@famu.cz).


Předběžný profil absolventa oboru

Absolvent by měl být schopen tvořit nezávislé, artové herní projekty, ale stejně tak se podílet na tvorbě AAA titulů v tuzemských i zahraničních herních studiích. Absolvent bude ovládat potřebné dovednosti, aby koncipoval a řídil vznik hry od přípravné fáze a pitchingu, přes samotný design hry a koordinování práce dalších profesí (jako jsou zvukový designér, 2D a 3D artist atd.) až po finální vznik díla prezentovaného na různých platformách (od mobilních her přes webové hry až po díla hraná na osobních počítačích). Absolvent by měl být připraven na pozice herního designéra, level designéra, herního scenáristy, herního producenta a kreativního manažera v herním studiu.

Proč herní design?

Herní médium představuje obrovský rozvíjející se průmysl a zároveň nový výrazový audiovizuální prostředek. Podle výzkumu z roku 2012 v České republice hraje 56 % lidí ve věku 16 až 64 let počítačové hry, přičemž 27 % obyvatel ČR hraje minimálně jednou týdně. Mezi českými hráči je 56 % mužů a 44 % žen. Průměrný věk hráče v Evropě je 35 let. Herní průmysl se z hlediska tržeb celosvětově každým rokem zvětšuje – podle některých průzkumů se v posledních 10 letech téměř ztrojnásobil (především díky smartphonům, rozvoji vysokorychlostního internetu a digitální distribuci her). Světové obraty herního průmyslu za minulý rok jsou odhadovány na 74,2 miliard dolarů. Růst trhu je patrný jak např. v USA (od roku 2014 do roku 2015 nákup herního softwaru údajně vzrostl o 7 %, tak i v ČR a na Slovensku (podle Asociace herního průmyslu např. mezi lety 2012 a 2013 došlo k nárůstu tržeb o 6,4 %.

Narůstá také kulturní prestiž počítačových her a rozvíjí se jejich umělecké možnosti, především díky boomu nezávislých her v posledních letech umožněném digitální distribucí a levnějšími či přímo open source softwary. Digitální hry jsou už v mnoha zemích – bohužel na rozdíl od České republiky – zahrnuty rovnoprávně mezi jiná umění a jsou udělovány dotace na jejich tvorbu v rámci kulturu podporujících grantů (viz např. evropský program Kreativní Evropa MEDIA a různé státní dotační programy zaměřené specificky na tvorbu her ve Francii, Velké Británii, Dánsku, Kanadě, USA aj.

Potřebnost konstituovat tento nový obor na FAMU se tedy opírá o dnes již nepopiratelný kulturní význam her (v jehož institucionálním rozpoznání bohužel ČR stále zaostává za světem) a o fakt, že coby silné ekonomické odvětví nabízejí digitální hry velmi dobrou perspektivu budoucího uplatnění absolventů. Specificky v České republice je poměrně velký nedostatek kvalifikované pracovní síly v herních firmách, nedostatek specializovaných profesí, jak o tom svědčí různé zprávy a vyjádření v tisku, stejně jako analýzy herního průmyslu. Například publikace Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR: Stav, potřeby a trendy z roku 2015 uvádí, že slabou stránkou tuzemského herního průmyslu je mj. „absence kvalifikované pracovní síly především kvůli malým zkušenostem absol­ventů VŠ oborů a nedostatku možností institucionálního vzdělávání“.

Proč herní design na FAMU?

Počítačové hry jsou ze všech dosavadních médií nejbližší právě kinematografii, a proto obory herního designu ve světě často vznikají v rámci filmových škol či fakult (např. podle některých žebříčků kvality nejlepší program herního designu v USA se nachází na University of Southern California na School of Cinematic Arts Faculty, mezi další patří například magisterská specializace počítačové hry na známé pařížské škole zaměřené především na animaci Gobelins či obor game designu na prestižní britské National Film nad Television School, herní design se vyučuje také na New York Film Academy, The Los Angeles Film School, Vancouver Film School atd.).

Velkou výhodou připravovaného oboru herní design je tak jeho umístění na filmové fakultě AMU a jeho potenciální propojenost s jinými obory FAMU (především animace, scenáristika, zvuk, produkce, audiovizuální studia). Herní design je interdisciplinární obor, jenž kombinuje kreativní a praktické dovednosti různého typu, proto je zapotřebí zahrnout do výuky i předměty zaměřené na práci s grafikou, animací a zvukem, stejně jako výuku produkčních a manažerských dovedností či scenáristický kurz zaměřený na psaní (specificky herních) příběhů. Umístění daného oboru na FAMU umožňuje zužitkovat personální, vědomostní i technické zdroje fakulty a vytvořit komplexní, umělecky a přitom zároveň prakticky zaměřený studijní magisterský obor založený na zmiňované interdisciplinaritě, kterou jiné vysoké školy v ČR svým studentům nemohou nabídnout. Ve výsledku se tím otevírá možnost vytvořit obor, který značně rozšíří možnosti profesního uplatnění studentů FAMU, stejně jako poskytne nové volitelné předměty pro jiné katedry obohacující dosavadní nabídku.

Přípravný tým

Projekt vede Helena Bendová z Centra audiovizuálních studií na FAMU. Mezi členy přípravného týmu patří: Michal Berlinger (DIVR Labs, Circus Atos), Jaroslav Meloun (Dreadlocks), Jaroslav Švelch (mediální studia FSV UK), Andrej Sýkora (student CAS FAMU), Matyáš Trnka (katedra animace FAMU), Tomáš Oramus (katedra zvukové tvorby FAMU), Lubor Kopecký (katedra produkce FAMU, Sleepteam), Ondřej Moravec (katedra scenáristiky FAMU a mediální studia FSV UK).

Přijímací řízení

Požadavky na přijímací řízení nejsou prozatím definované, obsahovat budou každopádně talentovou část zkoumající tvůrčí designérské myšlení potenciálního studenta. Přijímací řízení do prvního ročníku by mělo proběhnout, když půjde vše podle plánu, v září 2019. Přijímací řízení bude vyhlášeno minimálně dva měsíce předem na stránkách FAMU. Do prvního ročníku se chystáme nabrat 7 studentů.

Zázemí

Pro výuku oboru bude zřízena nová počítačová učebna a studenti budou moci využívat technické zázemí školy.

Spolupráce

Připravuje se spolupráce s oborem Vývoj počítačových her na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy i s dalšími obory na FAMU (primárně katedry zvukové tvorby, animace, scenáristiky, produkce, audiovizuální studia). V přípravě je také spolupráce s herními firmami, ať už ve formě hostovských přednášek profesionálů z oboru, tak ve formě stáží studentů v herních společnostech, od malých nezávislých až po ty velké (předběžný plán je umožnit během studia čtyřměsíční stáž v herní firmě).