OpenEye

OpenEye je cyklus přednášek hostujících teoretiků, umělců a pedagogů na témata současného umění a nových technologií. Přednášky jsou určeny pro studenty FAMU, studenty jiných vysokých škol a pro veřejnost. Konají se v anglickém jazyce, nebo jsou tlumočeny do angličtiny. Cyklus se koná nepravidelně od roku 2009, od roku 2015 v úzké spolupráci s Katedrou fotografie FAMU.