FAMU
01/07–31/10
Návštěvy cizích osob hlaste na recepci předem.
Visits only possible on the basis of a pre-arranged meeting.
01/07–31/10
Je doporučeno větrat místnosti.
It is recommended to ventilate study rooms.
01/07–31/10
Platí povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorách objektů AMU.
Wear a respirator in all interior areas of AMU facilities.
01/07–31/10
Dodržujte rozestupy minimálně 1,5 metru.
Keep a distance of at least 1.5 meters.